Trang chủ » Tư vấn pháp luật » Luật Hình sự » Thế nào là phạm tội có tính chất chuyên nghiệp?

Thế nào là phạm tội có tính chất chuyên nghiệp?

Thế nào là phạm tội có tính chất chuyên nghiệp?
Nếu bạn có nhu cầu được tư vấn, hỗ trợ về luật hình sự, hãy liên hệ ngay cho luật sư qua hotline cá nhân 0886.886.246Luật sư can thiệp càng sớm, cơ hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp càng cao!

Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự của nhiều điều luật. Vậy khi nào thì áp dụng tình tiết này? Bài viết sau đây của Luật Quang Huy sẽ giúp bạn giải đáp.


1. Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp là gì?

Theo quy định, phạm tội có tính chất chuyên nghiệp là hành vi một đối tượng nào đó cố ý phạm tội trên 5 lần, không phân biệt đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự chưa. Tình tiết phạm tội có tính chất chuyên nghiệp là tình tiết định khung tăng nặng của nhiều điều luật hoặc là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.


2. Các loại phạm tội nguy hiểm cần tăng nặng trách nhiệm hình sự

Bộ luật hình sự quy định các loại phạm tội nguy hiểm cần tăng nặng trách nhiệm hình sự bao gồm các loại sau:

 • Phạm tội có tổ chức;
 • Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội;
 • Phạm tội có tính chất côn đồ;
 • Phạm tội vì động cơ đê hèn;
 • Cố tình thực hiện tội phạm đến cùng;
 • Phạm tội nhiều lần, tái phạm nguy hiểm;
 • Phạm tội đối với trẻ em, phụ nữ mang thai, người già, người ở trong tình trạng không thể tự vệ được hoặc đối với người lệ thuộc mình về vật chất, tinh thần, công tác hoặc các mặt khác;
 • Xâm hại tài sản của Nhà nước;
 • Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh  hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để phạm tội;
 • Dùng thủ đoạn xảo quyệt, tàn ác phạm tội hoặc dùng thủ đoạn, phương tiện có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;
 • Xúi giục người chưa thành niên phạm tội;
 • Có hành động xảo quyệt, hung hãn nhằm trốn tránh, che giấu tội phạm.

Lưu ý: Những tình tiết đã là yếu tố định tội hoặc định khung hình phạt thì không được coi là tình tiết nặng.


3. Khi nào áp dụng tình tiết “phạm tội có tính chất chuyên nghiệp”?

Chỉ áp dụng tình tiết phạm tội có tính chất chuyên nghiệp khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

 • Cố ý phạm tội từ năm lần trở lên về cùng một tội phạm không phân biệt đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chưa được xóa án tích;
 • Người phạm tội đều lấy các lần phạm tội làm nghề sinh sống và lấy kết quả của việc phạm tội làm nguồn sống chính.

Ví dụ: A là một người không nghề nghiệp, chuyên sống bằng nguồn thu thập từ việc phạm tội. Trong một thời gian, A liên tiếp thực hiện năm vụ trộm cắp tài sản. Tài sản chiếm đoạt được trong mỗi vụ có giá trị từ năm trăm ngàn đồng trở lên. Trong trường hợp này, A bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải bị áp dụng tình tiết định khung hình phạt phạm tội có tính chất chuyên nghiệp.

Thế nào là phạm tội có tính chất chuyên nghiệp?
Thế nào là phạm tội có tính chất chuyên nghiệp?

4. Phạm tội mang tính chất chuyên nghiệp bị xử lý như thế nào?

Đối với những trường hợp phạm tội mang tính chất chuyên nghiệp thì pháp luật luôn có những biện pháp nghiêm minh để xử lý. Tùy theo mức độ nghiêm trọng ma sẽ có những mức phạt khác nhau cho phù hợp. Tuy nhiên, khi áp dụng tình tiết phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, cần phân biệt những trường hợp sau:

 • Đối với trường hợp phạm tội từ năm lần trở lên mà trong đó có lần phạm tội đã bị kết án, chưa được xóa án tích thì tùy từng trường hợp cụ thể mà người phạm tội có thể bị áp dụng cả ba tình tiết là phạm tội nhiều lần, tái phạm, tái phạm nguy hiểm và phạm tội có tính chất chuyên nghiệp.

Ví dụ: B đã bị kết án về tội trộm cắp tài sản, nhưng chưa chấp hành hình phạt hoặc sau khi chấp hành xong hình phạt, trong một thời gian, B lại liên tiếp thực hiện bốn vụ trộm cắp tài sản (tài sản chiếm đoạt được trong mỗi vụ có giá trị từ năm trăm ngàn đồng trở lên). Trong trường hợp này, B phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải bị áp dụng ba tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần, tái phạm, tái phạm nguy hiểm và phạm tội có tính chất chuyên nghiệp.

 • Đối với tội phạm mà trong điều luật có quy định tình tiết phạm tội có tính chất chuyên nghiệp là tình tiết định khung hình phạt thì không được áp dụng tình tiết đó là tình tiết tăng nặng tương ứng quy định tại Điều 48 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Trường hợp điều luật không có quy định tình tiết này là tình tiết định khung hình phạt thì phải áp dụng là tình tiết tăng nặng tương ứng quy định tại Điều 48 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ví dụ: bạn đang có công việc chính là làm công nhân tại công ty X, nguồn thu nhập chính của bạn là từ tiền lương, tiền công làm công nhân, hành vi trộm cắp tài sản của bạn không phải là để lấy các lần phạm tội làm nghề sinh sống và lấy kết quả của việc phạm tội làm nguồn sống chính do đó không đủ điều kiện để áp dụng tình tính phạm tội có tính chất chuyên nghiệp.


5. Phân biệt tình tiết phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, phạm tội 02 lần trở lên, tái phạm, tái phạm nguy hiểm

Tình tiết phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, phạm tội 02 lần trở lên, tái phạm, tái phạm nguy hiểm được phân biệt theo các tiêu chí sau:

Tiêu chí Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp Phạm tội 02 lần trở lên Tái phạm Tái phạm nguy hiểm
Cơ sở pháp lý Điểm b khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tình tiết phạm tội có tính chính chuyên nghiệp cũng được quy định là tình tiết định khung tăng nặng ở một số tội phạm khác trong phần tội phạm. Điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Phạm tội 02 lần trở lên được quy định là tình tiết định khung tăng nặng ở một số tội phạm khác trong phần tội phạm. Điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, được quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 53. Tái phạm được quy định là tình tiết định khung tăng nặng ở một số tội phạm khác trong phần tội phạm. Điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, được quy định chi tiết tại khoản 2 Điều 53. Tái phạm nguy hiểm được quy định là tình tiết định khung tăng nặng ở một số tội phạm khác trong phần tội phạm.
Tội phạm Xâm phạm cùng một tội phạm. Xâm phạm cùng một tội phạm. Xâm phạm không cùng một tội phạm. Xâm phạm không cùng một tội phạm.
Lỗi Cố ý. Cố ý, vô ý. Cố ý hoặc thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do vô ý. Cố ý.
Động cơ, mục đích Động cơ, mục đích là điều kiện bắt buộc trong tình tiết này. Người phạm tội phải lấy các lần phạm tội làm nghề sinh sống và lấy kết quả của việc phạm tội làm nguồn sống chính. Không bắt buộc. Không bắt buộc. Không bắt buộc.
Tần suất phạm tội Từ 05 lần trở lên Từ 02 lần trở lên 02 lần. Có thể 02 lần hoặc 03 lần.
Truy cứu trách nhiệm hình sự Không phân biệt đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chưa được xóa án tích. Nghĩa là người phạm tội đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự lần nào chưa là không bắt buộc. Chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở cùng một phiên xét xử. Đã bị kết án, chưa được xóa án tích mà tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội về tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng do cố ý.

Hoặc đã tái phạm, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý.


6. Cơ sở pháp lý

 • Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về vấn đề phạm tội có tính chất chuyên nghiệp. Qua bài viết này, chúng tôi mong rằng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Để được tư vấn đầy đủ và chính xác nhất, mời quý khách hàng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật hình sự trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để nhận tư vấn thêm về vấn đề mà quý khách hàng đang gặp phải.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)
phone-call

GỌI ĐỂ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Scroll to Top