Chuyển đổi đất phi nông nghiệp sang đất ở

Chuyển đổi đất phi nông nghiệp sang đất ở
Đáp ứng nhu cầu được giải đáp các thắc mắc về tranh chấp đất đai, thừa kế đất, bồi thường đất đai,... ngày càng cao, công ty Luật Quang Huy đã triển khai đường dây nóng hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân trong lĩnh vực này. Nếu bạn có nhu cầu được hỗ trợ, hãy liên hệ ngay qua Tổng đài 1900.6784 để được luật sư tư vấn luật đất đai miễn phí.

Có được chuyển đổi đất phi nông nghiệp sang đất ở không? Điều kiện chuyển đổi đất phi nông nghiệp sang đất ở theo pháp luật hiện hành là như thế nào? Thủ tục chuyển đổi đất phi nông nghiệp sang đất ở có phức tạp không? Phí chuyển đổi đất phi nông nghiệp sang đất ở có đắt không? Thời gian chuyển đổi đất phi nông nghiệp sang đất ở có lâu không?

Trong bài viết này, Luật Quang Huy sẽ phân tích và chỉ rõ cho các bạn hiểu những vấn đề được nêu trên.

1. Có được chuyển đổi đất phi nông nghiệp sang đất ở không?

Theo cách phân loại tại Điều 10 Luật đất đai 2013 thì đất ở cũng là một loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp.

Bên cạnh đó Điều 57 Luật đất đai 2013 cũng chỉ rõ: Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở là trường hợp mà chủ sở hữu đất thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy có thể khẳng định, chủ sở hữu đất phi nông nghiệp có quyền chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp sang đất ở.


2. Điều kiện chuyển đổi đất phi nông nghiệp sang đất ở

Hiện nay, khi thực hiện thủ tục chuyển đổi đất phi nông nghiệp sang đất ở, chủ sử dụng đất phi nông nghiệp cần đáp ứng được 02 điều kiện sau:

 • Việc chuyển đổi phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Theo Thông tư 29/2014/TT-BTNMT thì kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện phải xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã.
 • Việc chuyển đổi phù hợp với nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất. Như vậy, chủ sử dụng đất phi nông nghiệp đáp ứng được đầy đủ 02 điều kiện nêu trên thì sẽ được thực hiện chuyển nhượng mục đích sử dụng đất sang đất ở.

3. Thủ tục chuyển đổi đất phi nông nghiệp sang đất ở

Để thực hiện thủ tục chuyển đối đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở, chủ sử dụng đất thực hiện 04 bước sau:

3.1. Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Chủ sử dụng đất phi nông nghiệp khi thực hiện thủ tục chuyển sang đất ở cần chuẩn bị 02 loại giấy tờ sau để nộp lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

 • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3.2. Bước 2. Nộp và tiếp nhận hồ sơ

Chủ sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Phòng tài nguyên và môi trường nơi có đất. Cơ quan này có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và giải quyết yêu cầu của bạn.

3.3. Bước 3. Giải quyết yêu cầu

Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thẩm tra hồ sơ (dựa vào căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất), nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ thông báo và hướng dẫn người sử dụng đất bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, Phòng tài nguyên và môi trường nơi có đất sẽ ra văn bản thông báo hồ sơ hợp lệ và hẹn bạn thời gian nhận kết quả

3.4. Bước 4: Nhận kết quả

Người sử dụng đất nhận quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi đã nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng thời gian được thông báo trong giấy hẹn.

Chuyển đổi đất phi nông nghiệp sang đất ở
Chuyển đổi đất phi nông nghiệp sang đất ở

4. Phí chuyển đổi đất phi nông nghiệp sang đất ở

Phí chuyển đổi đất phi nông nghiệp sang đất ở hiện nay được xác định dựa trên tổng số tiền thuế đất và lệ phí địa chính. Các loại phí và lệ phí này được quy định tại từng địa phương khác nhau căn cứ vào kế hoạch phát triển và tình hình kinh tế – xã hội như sau:

 • Số tiền thuế đất mà chủ sử dụng đất nuôi trồng thủy sản cần phải nộp được xác định bằng diện tích đất cần tính thuế x Giá 1m2 đất sử dụng x Thuế suất (%) trừ đi số thuế được miễn giảm nếu có
 • Lệ phí địa chính: Tùy từng địa phương khác nhau mà số lệ phí địa chính cần phải nộp cũng sẽ khác nhau, tuy vậy mức lệ phí địa chính cơ bản được quy định như sau:
 • Cấp giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) nhà nước áp dụng mức thu tối đa không quá 25.000 đồng/giấy cấp mới; tối đa không quá 20.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.
 • Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: Không quá 28.000 đồng/1 lần.
 • Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính: Không quá 15.000 đồng/1 lần.

5. Thời gian chuyển đổi đất phi nông nghiệp sang đất ở

Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành đều xác định thời hạn giải quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày hoặc không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế  –  xã hội khó khăn.

Tuy vậy, nếu thửa đất của bạn chưa nộp tiền thuế, tiền sử dụng đất, đang có tranh chấp về sở hữu hay vi phạm pháp luật đất đai hay phải đo đạc lại thì thời gian chuyển sẽ lâu hơn. Bởi thời gian được nêu trên được tính kể từ này cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ và không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định pháp luật; không tính thời gian mà chủ sử dụng đất hoàn thành các nghĩa vụ tài chính hay xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai.
 6. Cơ sở pháp lý

 • Luật đất đai 2013;
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;
 • Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về hồ sơ địa chính.

Qua bài viết này chúng tôi mong rằng sẽ giúp bạn nắm được rõ về đất phi nông nghiệp, điều kiện chuyển đất phi nông nghiệp sang đất ở, thủ tục chuyển đổi cũng như các loại phí và lệ phí mà chủ sở hữu đất cần phải hoàn thành với nhà nước khi thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở.

Luật Quang Huy là công ty có kinh nghiệm không chỉ trong việc tư vấn pháp luật Đất đai mà còn có bề dày kinh nghiệm trong vai trò là hỗ trợ các thủ tục liên quan đến sổ đỏ và là Luật sư biện hộ cho nhiều tranh chấp Đất đai trong cả nước.

Nếu còn điều gì chưa rõ, cần hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Đất đai trực tuyến của Luật Quang Huy qua HOTLINE 19006588.

Trân trọng./.

Đánh giá
Tác giả bài viết
phone-call

GỌI ĐỂ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Scroll to Top