Thủ tục làm chế độ tử tuất bao gồm các bước gì?

Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ hưởng chế độ tử tuất
Với mong muốn không để sau khi người lao động mất, thân nhân của họ bỏ lỡ một khoản trợ cấp lớn, Luật Quang Huy bổ sung thêm đường dây nóng tư vấn về chế độ tử tuất. Nếu bạn có nhu cầu tư vấn về chế độ này, đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay cho Luật sư của chúng tôi qua Tổng đài 19006573 để được tư vấn miễn phí 24/7.

Người lao động đã hoặc đang tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) mà chết thì thân nhân của họ sẽ được hưởng chế độ tử tuất. Vậy hồ sơ hưởng chế độ tử tuất gồm những giấy tờ gì, thủ tục như thế nào? Luật Quang Huy sẽ làm giải đáp thắc mắc của bạn qua bài viết dưới đây.


1. Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất bao gồm những giấy tờ gì?

Căn cứ vào Điều 6 Quyết định số 166/QĐ-BHXH năm 2019, bạn cần chuẩn bị hồ sơ hưởng chế độ tử tuất gồm những thành phần như sau:

Đối với thân nhân người lao động đang đóng BHXH, đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, hồ sơ gồm:

 • Sổ BHXH;
 • Bản sao Giấy chứng tử hoặc bản sao Giấy báo tử hoặc trích lục khai tử hoặc bản sao Quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực;
 • Bản chính Tờ khai của thân nhân (Mẫu 09-HSB);
 • Bản chính Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động (KNLĐ) của Hội đồng giám định y khoa (GĐYK) đối với thân nhân bị suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên (thay bằng bản sao nếu đã có biên bản này để hưởng các chính sách khác) hoặc bản sao Giấy xác nhận khuyết tật mức độ đặc biệt nặng (tương đương mức suy giảm KNLĐ từ 81%): Áp dụng với trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng do suy giảm KNLĐ;
 • Bản sao Biên bản điều tra tai nạn lao động (TNLĐ) hoặc bản sao bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp (BNN): Áp dụng cho trường hợp chết do TNLĐ, BNN;
 • Bản chính Hóa đơn, chứng từ thu phí giám định kèm theo bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện GĐYK: Trường hợp thanh toán phí GĐYK;
 • Bản chính Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong Quân đội có hưởng phụ cấp khu vực (Mẫu số 04C-HBKV): Áp dụng với người có thời gian phục vụ trong Quân đội năm 2007 tại địa bàn có phụ cấp khu vực mà sổ BHXH không thể hiện đầy đủ thông tin);

Đối với thân nhân người đang hưởng hoặc tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng:

 • Bản sao giấy chứng tử hoặc bản sao giấy báo tử hoặc trích lục khai tử hoặc bản sao quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực;
 • Tờ khai của thân nhân (Mẫu 09-HSB);
 • Bản chính Biên bản giám định mức suy giảm KNLĐ của Hội đồng GĐYK đối với thân nhân bị suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên (thay bằng bản sao nếu đã có biên bản này để hưởng các chính sách khác) hoặc bản sao Giấy xác nhận khuyết tật mức độ đặc biệt nặng (tương đương mức suy giảm KNLĐ từ 81%): Áp dụng với trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng do suy giảm KNLĐ;
 • Bản chính Hóa đơn, chứng từ thu phí giám định kèm theo bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện GĐYK: Trường hợp thanh toán phí GĐYK.
Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ hưởng chế độ tử tuất
Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ hưởng chế độ tử tuất

2. Thủ tục làm chế độ tử tuất bao gồm những bước nào?

Căn cứ quy định tại Điều 111, Điều 112 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Quyết định số 166/QĐ-BHXH và Quyết định số 838/QĐ-BHXH, để được hưởng chế độ tử tuất, bạn cần thực hiện theo trình tự thủ tục, cụ thể như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Trường hợp người lao động đang đóng BHXH mà bị chết:

 • Nộp hồ sơ giấy:
 1. Trong 90 ngày kể từ ngày người lao động chết: Thân nhân của người đó nộp đầy đủ hồ sơ cho người sử dụng lao động.
 2. Trong 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ: Người sử dụng lao động phải nộp hồ cho cơ quan BHXH.
 • Thực hiện giao dịch điện tử: Người sử dụng lao động có trách nhiệm:
 1. Hướng dẫn thân nhân người lao động kê khai thông tin, lập hồ sơ theo quy định; nhận hồ sơ giấy từ thân nhân người lao động; kiểm tra, đối chiếu thông tin với hồ sơ quản lý;
 2. Lập hồ sơ bằng Phần mềm kê khai của BHXH Việt Nam hoặc của Tổ chức I-VANKý số trên hồ sơ và gửi đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN, nộp hoặc gửi bản giấy Tờ khai của thân nhân cho cơ quan BHXH.

(Thời hạn thực hiện tương tự như nộp hồ sơ giấy)

Trường hợp người bảo lưu thời gian đóng BHXH, người tham gia BHXH tự nguyện, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp TNLĐ, BNN hằng tháng chết:

 • Nộp hồ sơ giấy: Trong 90 ngày kể từ ngày người lao động thuộc trường hợp này chết: Thân nhân của họ nộp đầy đủ hồ sơ cho cơ quan BHXH.
 • Thực hiện giao dịch điện tử:
 • Thân nhân người lao động đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN, nộp hoặc gửi bản giấy Tờ khai của thân nhân cho cơ quan BHXH;
 • Trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi toàn bộ hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích.
 • Thời hạn thực hiện:Trong 90 ngày kể từ ngày người lao động thuộc trường hợp này chết: Thân nhân của họ nộp đầy đủ hồ sơ cho cơ quan BHXH).

Bước 2: Cơ quan BHXH tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết chế độ trong thời hạn tối đa 08 ngày làm việc.

Khi đó, thân nhân của người lao động sẽ được nhận tiền trợ cấp tuất thông qua một trong các hình thức:

 • Trực tiếp bằng tiền mặt tại cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;
 • Thông qua tài khoản ngân hàng của thân nhân người lao động.

3. Thời hạn làm hồ sơ hưởng chế độ tử tuất

Căn cứ Khoản 1 và Khoản 2 Điều 112 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau, cụ thể:

 • Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng chết thì thân nhân của họ nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện nơi chi trả chế độ BHXH hàng tháng hoặc nơi người lao động đang cư trú.
 • Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bị chết thì thân nhân nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ thân nhân của người lao động, người sử dụng lao động nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho thân nhân của người lao động. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, thời hạn để thân nhân nộp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ tử tuất cho công ty hoặc cho cơ quan bảo hiểm xã hội đều là 90 ngày kể từ ngày người lao động qua đời.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ thân nhân của người lao động, người sử dụng lao động cần hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.


4. Cơ sở pháp lý

 • Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;
 • Quyết định số 166/QĐ-BHXH năm 2019 về Quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành;
 • Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về vấn đề hồ sơ hưởng chế độ tử tuất.

Để được tư vấn đầy đủ và chính xác nhất, mời quý khách hàng liên hệ qua Tổng đài tư vấn chế độ tử tuất trực tuyến của HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để nhận tư vấn thêm về vấn đề mà quý khách hàng đang gặp phải.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Huyền
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Huyền. Hiện đang là Trưởng phòng Quản lý Nhân sự tại Công ty Luật TNHH Quang Huy và Cộng sự. Chuyên về các vấn đề pháp lý liên quan đến pháp luật lao động, pháp luật bảo hiểm,...
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

HOTLINE TƯ VẤN BHXH

Scroll to Top