Quyền lợi của lao động nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi

Quyền lợi của lao động nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi
Thai sản không chỉ là quyền lợi của người lao động nữ mà còn là của người lao động nam có vợ sinh con. Với mong muốn hỗ trợ đảm bảo cho người lao động nhận đủ số tiền trợ cấp này, Luật Quang Huy bổ sung thêm đường dây nóng tư vấn chế độ thai sản. Nếu bạn đang có nhu cầu tư vấn chế độ thai sản, hãy liên hệ ngay cho Luật sư chúng tôi qua Tổng đài 19006573 để được tư vấn.

Nuôi con nhỏ là một trong những điều tuyệt vời cũng là một nỗi niềm khá vất vả đối với người lao động nữ. Bởi ngoài việc chăm sóc cho bản thân, con cái và gia đình thì người lao động nữ còn phải đảm bảo thực hiện công việc theo hợp đồng lao động.

Do vậy, pháp luật hiện nay đã có những quy định về quyền lợi của người lao động nữ khi họ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.


1. Được hưởng chế độ thai sản

Nếu người lao động nữ mang thai và sinh con đang đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ thai sản, ốm đau và thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nữ được quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Vậy người lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi sẽ được hưởng chế độ thai sản nếu họ đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ ốm đau, thai sản từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Trong trường hợp người lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Vậy sau khi sinh người lao động nữ sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Ngoài ra, nếu hết thời gian nghỉ trên mà sức khỏe người lao động chưa được phục hồi thì người lao động nữ sẽ được nghỉ hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản.


2. Không được làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa

Theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 137 Bộ luật Lao động năm 2019 có quy định về việc người sử dụng lao động sẽ không được sử dụng lao động nữ làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa khi lao động nữ đó đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

1. Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong các trường hợp sau đây:

b) Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.


3. Không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng

Theo quy định tại khoản 3 Điều 137 Bộ luật lao động năm 2019 có quy định về quyền lợi của người lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi như sau:

3. Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động hoặc bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp hợp đồng lao động hết hạn trong thời gian lao động nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì được ưu tiên giao kết hợp đồng lao động mới.

Như vậy, người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ khi họ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi trừ khi người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.


4. Được nghỉ 60 phút mỗi ngày

Theo quy định khoản 4 Điều 137 Bộ luật lao động năm 2019 và Khoản 3 Điều 7 Nghị định 85/2015/NĐ-CP có quy định về việc người lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi sẽ được nghỉ 60 phút mỗi ngày. Thời gian nghỉ 60 phút mỗi ngày này nhằm để người lao động nữ có thể cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

4. Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút, trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Như vậy, theo quy định trên, người mẹ đang nuôi con nhỏ được nghỉ 60 phút mỗi ngày. Trường hợp nếu nơi làm việc có thể tạo điều kiện để người mẹ có thể đi trễ về sớm so với giờ làm việc theo thời gian được nghỉ mỗi ngày như trên nhưng phải đảm bảo thực hiện được công việc.


5. Được đảm bảo công việc cũ khi quay lại làm việc

Theo quy định tại Điều 140 Bộ luật lao động năm 2019 có quy định về chế độ nuôi con nhỏ của người lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi được bảo đảm việc làm cũ khi trở lại làm việc sau khi nghỉ hết thời gian hưởng chế độ thai sản, trường hợp việc làm cũ không còn thì người sử dụng lao động phải bố trí việc làm khác cho họ với mức lương không thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản.


6. Được hưởng chế độ khi con ốm đau

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 hiện nay, người lao động có con dưới 7 tuổi bị ốm đau có xác nhận của cơ sở y tế sẽ được nghỉ hưởng chế độ ốm đau tại Khoản 2 Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

2. Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Như vậy, đối với người lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi có thể được nghỉ hưởng chế độ ốm đau nếu có giấy ra viện trong trường hợp con của người lao động điều trị nội trú, trường hợp con của người lao động điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Quyền lợi của lao động nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi
Quyền lợi của lao động nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi

7. Được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Đối với người lao động nữ vừa nghỉ hưởng chế độ thai sản xong, trong vòng 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe còn yếu, chưa phục hồi thì có thể sẽ được nghỉ từ 05 ngày đến 10 ngày. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

  • Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;
  • Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;
  • Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.


8. Cơ sở pháp lý

  • Bộ luật lao động năm 2019;
  • Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề: Quyền lợi của người lao động nữ có con dưới một tuổi.

Nếu còn vấn đề thắc mắc hoặc chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài tư vấn quyền lợi của người lao động nữ qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

5/5 - (4 bình chọn)
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Huyền
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Huyền. Hiện đang là Trưởng phòng Quản lý Nhân sự tại Công ty Luật TNHH Quang Huy và Cộng sự. Chuyên về các vấn đề pháp lý liên quan đến pháp luật lao động, pháp luật bảo hiểm,...
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

HOTLINE TƯ VẤN BHXH

Scroll to Top