Quyền lợi khi đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng

Nếu có vấn đề cần giải đáp thắc mắc về bảo hiểm thất nghiệp, bạn vui lòng liên hệ ngay qua số điện thoại Tổng đài hỏi đáp bảo luật bảo hiểm thất nghiệp 19006573 để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến. Trân trọng.

Em chào luật sư. Cho em hỏi em đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng thì được những quyền lợi gì? Em phải làm sao để được hưởng những quyền lợi đó?

Mong Luật sư giải đáp. Em cảm ơn.


Trong cuộc sống, không ai muốn đối mặt với tình trạng mất việc, nhưng nếu điều đó xảy ra, bảo hiểm thất nghiệp có thể trở thành một giải pháp cứu cánh khi khó khăn. Khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong một khoảng thời gian, cụ thể là 12 tháng người lao động có quyền hưởng một loạt các quyền lợi đáng kể. Bài viết dưới đây Luật Quang Huy sẽ giải đáp chi tiết những quyền lợi bạn sẽ nhận được khi đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng.

Bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Căn cứ theo điều 4 khoản 3 Luật Việc Làm 2013 về giải thích từ ngữ có nêu rõ khái niệm bảo hiểm thất nghiệp như sau:

4. Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, Bảo hiểm thất nghiệp là một chính sách bảo hiểm được thiết kế để cung cấp, hỗ trợ cho những người lao động khi họ mất việc làm và chưa tìm được công việc mới.

Qua việc đóng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng, người lao động tích luỹ một nguồn tài chính phụ để đối phó với việc mất việc. Khi họ kết thúc hợp đồng lao động, họ có thể yêu cầu trợ cấp thất nghiệp từcơ quan bảo hiểm xã hội. Trợ cấp này giúp bù đắp một phần thu nhập bị mất và giữ cho người lao động có thể duy trì cuộc sống hàng ngày trong thời gian tìm kiếm việc làm mới.

Các chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Theo Điều 42 Luật Việc làm 2013, chế độ bảo hiểm thất nghiệp bao gồm:

 • Trợ cấp thất nghiệp;
 • Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm;
 • Hỗ trợ Học nghề;
 • Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (dành cho người sử dụng lao động).

Những quyền lợi khi đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng

Khi bạn đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng có thể nhận được những quyền lợi như sau:

Hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đây là khoản trợ cấp lớn nhất mà người lao động sẽ nhận được khi thất nghiệp.

Để được nhận trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải đáp ứng các điêu kiện được quy định tại Điều 49 Luật Việc làm năm 2013.

 • Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc (trừ trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái luật; Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng).
 • Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợpđồng lao động có xác định và không xác định thời hạn; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.
 • Tháng liền kề trước khi nghỉ có đóng bảo hiểm thất nghiệp.
 • Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tại Trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
 • Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp:

+ Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

+ Đi học có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

+ Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cai nghiện bắt buộc;

+ Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

+ Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

+ Chết.

Căn cứ Điều 50 Luật Việc làm 2013, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động đủ điều kiện chuẩn bị một bộ hồ sơ nộp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Sau 03 tháng, Trung tâm dịch vụ việc làm sẽ không giải quyết thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động sẽ tiếp tục được bảo lưu.

Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

Quy định về tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động bị thất nghiệp được đề cập tại Điều 54 Luật Việc làm 2013 và được hướng dẫn tại Mục 2 Chương IV Nghị định 28/2015/NĐ-CP, cụ thể:

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc có xác định thời hạn; hoặc làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng mà đang đóng bảo hiểm thất nghiệp thì khi bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí thông qua trung tâm dịch vụ việc làm.

Để nhận được quyền lợi này, người lao động ghi đầy đủ các thông tin vào phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và nộp trực tiếp cho trung tâm dịch vụ việc làm.

Trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm trên cơ sở nhu cầu, khả năng của người lao động và nhu cầu của thị trường lao động.

Trung tâm dịch vụ việc làm bố trí nhân sự và cơ sở vật chất để tổ chức thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm.

Hỗ trợ học nghề

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc có xác định thời hạn; hoặc làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng mà đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc (trừ trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái luật; Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng).
 • Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tại Trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
 • Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp:+ Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

  + Đi học có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

  + Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cai nghiện bắt buộc;

  + Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

  + Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

  + Chết.

 • Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

Để được hỗ trợ học nghề, người lao động phải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề theo quy định cho trung tâm dịch vụ việc làm.

Người lao động đáp ứng đủ điều kiện trên có nhu cầu học nghề được hỗ trợ 01 lần để học 01 nghề tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, doanh nghiệp được thực hiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp tham gia đào tạo nghề nghiệp cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo nghề nghiệp).

Phương thức hỗ trợ kinh phí học nghề được thực hiện thông qua cơ sở đào tạo nghề nghiệp.

Cơ sở đào tạo nghề nghiệp tổ chức dạy nghề cho người lao động theo quyết định về việc hỗ trợ học nghề của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và hằng tháng có trách nhiệm lập danh sách có chữ ký của người lao động đang học nghề chuyển cho cơ quan bảo hiểm xã hội để thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ học nghề.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề những quyền lợi của người lao động khi đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng. Nếu nội dung tư vấn còn chưa rõ, có nội dung gây hiểu nhầm hoặc có thắc mắc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn Luật bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

 

Đánh giá
Picture of Đội ngũ tác giả Công ty Luật Quang Huy
Đội ngũ tác giả Công ty Luật Quang Huy
Với phương châm "Luật sư của mọi nhà", Luật Quang Huy đang nỗ lực không ngừng để tạo nên một hành lang pháp lý vững chắc, an toàn cho Quý khách hàng!
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

HOTLINE TƯ VẤN BHXH

Scroll to Top