Thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

Luật Quang Huy có cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu, logo, quyền tác giả, sáng chế, quyền sở hữu công nghiệp,...và tất cả dịch vụ khác liên quan tới sở hữu trí tuệ. Nếu quý khách hàng đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ, vui lòng gọi Tổng đài 1900.6671 (trong giờ hành chính) hoặc hotline 0369.246.588 (ngoài giờ hành chính) để được tư vấn miễn phí. Xin cảm ơn.

Bảo hộ nhãn hiệu là hành vi xác lập quyền của chủ sở hữu đối với nhãn hiệu. Việc đăng ký nhãn hiệu là thủ tục hành chính được thực hiện tại Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu. Trong quá trình thực hiện thủ tục này, chủ sở hữu có thể chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu cho chủ thể khác. Trong bài viết này, Luật Quang Huy tập trung nghiên cứu khái niệm và quy trình, thủ tục liên quan đến chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu.


1. Chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu là gì?

Chuyển nhượng nhãn hiệu” là một thuật ngữ thông thường khi được nhắc tới khi chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Việc chuyển giao này được thực hiện bởi hình thức đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, khác với chuyển nhượng nhãn hiệu, chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu hay còn gọi là chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu là quyền của chủ thể đăng ký nhãn hiệu. Theo đó, người nộp đơn có thể yêu cầu Cục sở hữu trí tuệ ghi nhận việc thay đổi chủ đơn trên cơ sở chuyển nhượng, thừa kế,…

Mặc dù nhãn hiệu chưa được cấp văn bằng bảo hộ nhưng chủ thể nộp đơn vẫn có quyền đối với đơn đăng ký của mình. Việc này có thể diễn ra bất kỳ lúc nào trước khi có quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


2. Hồ sơ chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

Căn cứ theo quy định tại Khoản 17.4 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT- BKHCN, chủ đơn cần chuẩn bị hồ sơ tiến hành thủ tục bao gồm:

 • Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu (đánh máy theo mẫu số: 01-SĐĐ Phụ lục B của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN);
 • Tài liệu chuyển nhượng (trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng; số đơn được chuyển nhượng hoặc thông tin đủ để xác định đơn đó);
 • Giấy ủy quyền (nếu yêu cầu chuyển nhượng đơn nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện).

Lưu ý: Ngoài ra, trong trường hợp yêu cầu chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp sau khi có thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ, đơn đăng ký nhãn hiệu phải được thẩm định lại và công bố nội dung chuyển nhượng.

Khi soạn thảo và xác lập hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu, hợp đồng phải có những nội dung chủ yếu sau:

 • Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng
 • Căn cứ chuyển nhượng
 • Giá chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên
 • Các thỏa thuận khác do 2 bên thỏa thuận không trái với quy định của pháp luật.

Hồ sơ sau khi chuẩn bị xong, nộp tại Cục sở hữu trí tuệ để Cục xem xét, giải quyết yêu cầu chuyển nhượng.

Thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu
Thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

3. Thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

Bước 1: Các bên thỏa thuận và xác lập hợp đồng chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu.

Bước 2: Thực hiện đăng ký hợp đồng chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Hồ sơ sẽ được nộp tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam với 3 địa chỉ:

 • Trụ sở tại Hà Nội: số 384-386, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân;
 • Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng;
 • Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, số 17 – 19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Bước 3: Nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu

Kết quả thủ tục: Sau khi được chấp nhận, Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định ghi nhận chuyển nhượng quyền sở hữu công hoặc Quyết định từ chối ghi nhận chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp.


4. Phí chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

Theo quy định tại Thông tư số 263/2016/TT-BTC, người nộp đơn phải nộp các khoản phí, lệ phí sau khi đăng ký chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu:

 • Phí thẩm định yêu cầu chuyển nhượng đơn (160.000VNĐ/01 đơn đăng ký);
 • Phí công bố (120.000VNĐ/01 đơn đăng ký trong trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu đã có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ).

Trường hợp yêu cầu chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp sau khi có thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ, đơn đăng ký nhãn hiệu phải được thẩm định lại và công bố nội dung chuyển nhượng. Người nộp đơn phải nộp phí thẩm định đơn (550.000VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ) và phí công bố (120.000VNĐ/01 đơn yêu cầu chuyển nhượng).


5. Thời gian chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

Thời gian thực hiện thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu là từ 02 – 04 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ lên Cục Sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, trên thực tế thời hạn phụ thuộc vào số lượng đơn nộp vào Cục sở hữu trí tuệ tại thời điểm xét nghiệm.


6. Có được chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu đang trong quá trình thẩm định không?

Pháp luật về sở hữu trí tuệ có quy định cụ thể tại Khoản 16, Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn trên cơ sở chuyển nhượng đơn của chủ đơn. Cụ thể là trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn, quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể yêu cầu chuyển nhượng đơn hoặc nhiều đơn của cùng một chủ đơn, việc chuyển nhượng này có thể thực hiện trên một tờ khai, với điều kiện phải nộp phí thẩm định yêu cầu chuyển nhượng đơn theo quy định theo số lượng đơn tương ứng.

Như vậy, mặc dù nhãn hiệu chưa được cấp văn bằng bảo hộ và vẫn nằm trong quá trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu nhưng chủ thể nộp đơn vẫn có quyền đối với đơn đăng ký của mình. Chủ đơn vẫn có quyền tự do chuyển nhượng đơn đăng ký trước khi nhãn hiệu được cấp Giấy chứng nhận.


7. Cơ sở pháp lý

 • Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ do Văn phòng Quốc hội ban hành;
 • Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;
 • Thông tư 16/2016/TT- BKHCN về sửa đổi Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi theo Thông tư 13/2010/TT-BKHCN, Thông tư 18/2011/TT-BKHCN và Thông tư 05/2013/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu theo quy định pháp luật hiện hành.

Luật Quang Huy không chỉ có Tổng đài tư vấn pháp luật chuyên sâu về sở hữu trí tuệ mà còn là đơn vị nhận thực hiện thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu.

Để được tư vấn đầy đủ và chính xác nhất, mời quý khách hàng liên hệ qua Tổng đài tư vấn luật Sở hữu trí tuệ trực tuyến của HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để nhận tư vấn thêm về vấn đề mà quý khách hàng đang gặp phải.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)
guest
Công khai
Không công khai
(Không công khai)
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
chat-zalo
phone-call

TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY!

Scroll to Top
Mục lục