Mẫu và cách điền đơn đăng ký sáng chế

Luật Quang Huy có cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu, logo, quyền tác giả, sáng chế, quyền sở hữu công nghiệp,...và tất cả dịch vụ khác liên quan tới sở hữu trí tuệ. Nếu quý khách hàng đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ, vui lòng gọi Tổng đài 1900.6671 (trong giờ hành chính) hoặc hotline 09.678910.86 (ngoài giờ hành chính) để được tư vấn miễn phí. Xin cảm ơn.

Đơn đăng ký sáng chế là giấy tờ không thể thiếu nếu bạn có nhu cầu đăng ký sáng chế. Vậy mẫu đơn này theo quy định hiện hành phải gồm những nội dung gì và điền như nào thì mới được cơ quan Nhà nước chấp thuận. Bài viết này của Luật Quang Huy sẽ giải đáp toàn bộ cho quý khách hàng.

1. Đơn đăng ký sáng chế là gì?

Đơn đăng ký sáng chế là văn bản của chủ sở hữu sáng chế đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc cấp văn bằng bảo hộ sáng chế

Sáng chế có thể hiểu một cách đơn giản là việc những sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ,… được chính con người tạo nên dựa vào những hiểu biết về các vấn đề khoa học xã hội, khoa học tự nhiên,…

Tiêu chuẩn, điều kiện để được đăng ký bảo hộ sáng chế đó là:

 • Sản phẩm phải có tính mới so với trình độ khoa học – kỹ thuật trên toàn thế giới ;
 • Sản phẩm tạo ra phải đảm bảo trình độ sáng tạo ở mức nhất định ;
 • Và sản phẩm sáng chế đó cần phải đáp ứng được khả năng áp dụng công nghiệp.

Như vậy, ta có thể hiểu một cách đơn giản đó là: Đơn đăng ký sáng chế được xem như một trong những văn bản rất cần thiết trong việc giúp chủ sở hữu của sản phẩm sáng chế có thể yên tâm và hạn chế ở mức độ tối đa các vấn đề lấy cắp bản quyền, đạo nhái và trộm mất ý tưởng đã sáng chế của mình và đảm bảo tính độc quyền của sản phẩm sáng chế.

Mẫu và cách điền đơn đăng ký sáng chế
Mẫu và cách điền đơn đăng ký sáng chế

2. Mẫu tờ khai đăng ký sáng chế

Mẫu tờ khai đăng ký sáng chế mới nhất cần đảm bảo những nội dung cơ bản đó là :

 • Tên sáng chế
 • Thông tin về chủ đơn
 • Thông tin về đại diện của chủ đơn
 • Thông tin về tác giả
 • Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên
 • Yêu cầu thẩm định nội dung
 • Yêu cầu chuyển đổi đơn
 • Các khoản phí, lệ phí để đăng ký sáng chế
 • Các tài liệu có trong đơn
 • Lời cam kết của chủ đơn

Ngoài ra có thể có thêm trang bổ sung nếu như có tài liệu thêm.

Hiện nay tại mẫu đơn đăng ký sáng chế được được pháp luật quy định cụ thể tại Phụ lục A ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN như sau:

TẢI MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ


3. Hướng dẫn cách điền thông tin đơn đăng ký sáng chế

Khi Quý khách tiến hành điền tờ đơn đăng ký sáng chế thì lưu ý phải điền đầy đủ thông tin theo các mục trong tờ đơn, cụ thể:

Mục tên sáng chế:

 • Ở phần này Quý khách sẽ ghi tên của đối tượng đăng ký sáng chế mà chủ sở hữu đặt, phải đảm bảo tên được ghi trong mục này trùng khớp với tên gọi được ghi nhận trong các giấy tờ khác của đơn đăng ký.
 • Nói một cách đơn giản thì Quý khách phải tự lựa chọn tên gọi cho đối tượng sáng chế và phải đảm bảo tên gọi được thống nhất trong tất cả các loại giấy tờ liên quan đến đơn đăng ký.

Mục chủ đơn:

 • Tại đây Quý khách chỉ cần ghi đầy đủ các thông tin cá nhân liên quan đến chủ sở hữu của sáng chế, bao gồm các nội dung chủ yếu như: Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số điện thoại, email liên hệ…
 • Trong trường hợp chủ đơn lại chính là tác giả thì lưu ý đánh dấu x vào ô có nội dung này.
 • Nếu chủ đơn gồm nhiều chủ thể khác nhau thì nội dung này sẽ ghi thông tin của chủ thể đầu tiên.

Mục đại diện của chủ đơn:

 • Ở phần này Quý khách chỉ điền thông tin khi đơn đăng ký sáng chế được thực hiện bởi người đại diện
 • Khi đó tiếp tục điền đầy đủ các thông tin cá nhân liên quan đến người đại diện

Mục tác giả:

 • Điền đầy đủ các thông tin liên quan đến tác giả của sáng chế
 • Nếu sáng chế có từ 2 tác giả trở lên thì mục này sẽ ghi tên và thông tin của tác giả đầu tiên trong danh sách, những tác giả còn lại sẽ được liệt kê trang bổ sung

Mục yêu cầu hưởng quyền ưu tiên:

 • Nếu có yêu cầu thì Quý khách tích dấu x vào ô có nội dung đồng ý
 • Trong trường hợp không cần thì sẽ không điền phần này.

Mục yêu cầu thẩm định nội dung: Nếu Quý khách có yêu cầu thì đánh dấu x vào ô đồng ý tương ứng

Mục chuyển đổi đơn: Tương tự nếu có nhu cầu thì đánh dấu x vào ô vuông có nội dung tương ứng

Mục phí và lệ phí: Đánh dấu x vào nội dung những khoản phí và lệ phí đã nộp theo quy định

Cam kết của chủ đơn: Tại đây chủ đơn hoặc người đại diện làm đơn theo ủy quyền của tác giả sẽ trực tiếp ký tên, nếu là pháp nhân thì đóng dấu công ty.

Phần trang bổ sung: Đây sẽ là trang mà chủ đơn liệt kê thông tin của các tác giả còn lại trong trường hợp tác giả là nhiều cá nhân hoặc là pháp nhân.


4. Đơn đăng ký sáng chế bao gồm những giấy tờ gì?

Để hoàn tất hồ sơ làm đơn đăng ký sáng chế thì bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau :

 • 02 bản khai đăng ký sáng chế, bạn có thể lên mạng tìm kiếm và tải về theo mẫu số 01-SC thuộc phụ lục A trong Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN của Bộ khoa học và công nghệ ban hành;
 • 02 bản mô tả sáng chế, ứng dụng sáng chế muốn đăng ký;
 • Bản vẽ kỹ thuật sáng chế, ảnh sáng chế (nếu có);
 • Giấy ủy quyền đăng ký sáng chế trường hợp sử dụng dịch vụ đăng ký sáng chế;
 • Chứng từ, biên lai chứng minh bạn đã nộp đủ các loại phí, lệ phí theo quy định .

Đơn đăng ký sáng chế cần phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản như sau thì mới có thể được xem xét cấp bằng sáng chế

 • Trong đơn đăng ký sáng chế bạn cần chỉ rõ và phải cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết về đối tượng đang có mong muốn cần được bảo hộ là sản phẩm hay là quy trình công nghệ phải đảm bảo đúng quy định tại điều 4 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005;
 • Nội dung cũng như hình thức của đơn đăng ký sáng chế phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ theo đúng quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 101 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005.

Theo quy định tại Điều 102 Luật Sở hữu trí tuệ tài liệu xác định sáng chế cần bảo hộ trong đơn đăng ký sáng chế bao gồm bản mô tả sáng chế và bản tóm tắt sáng chế. Việc kiểm tra sự bộc lộ đầy đủ của đối tượng yêu cầu bảo hộ được tiến hành với bản mô tả và bản tóm tắt sáng chế để đánh giá sự đầy đủ về các thông tin tối thiểu liên quan đến đối tượng yêu cầu bảo hộ.

Một số yêu cầu chung khác cũng được quy định trong Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN của Bộ khoa học và công nghệ ban hành.


5. Nộp đơn đăng ký sáng chế ở đâu?

Sáng chế được xem như là một trong những đối tượng cần bảo hộ và cấp quyền sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu về nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cũng như các chỉ dẫn về địa lý,…

Trong Luật sở hữu trí tuệ và các văn bản liên quan có quy định rằng cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, thẩm định cũng như xem xét đơn đăng ký sáng chế là Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam .

Như vậy, theo quy định trên nơi nộp đơn đăng ký sáng chế đó chính là Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam .

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân Việt Nam thì có quyền nộp đơn trực tiếp/gửi qua bưu điện bộ hồ sơ đăng ký với Cục Sở Hữu Trí Tuệ hoặc Văn phòng đại diện của Cục Sở Hữu Trí Tuệ thuộc Bộ Khoa Học Công Nghệ.

Một số địa chỉ cụ thể của Cục sở hữu trí tuệ tại các tỉnh thành trên cả nước như là:

 • Trụ sở chính của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam là đặt tại địa chỉ số 386, đường Nguyễn Trãi – quận Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ là 024 3858 3069 hoặc 024 3858 5157. Số fax: 024 3858 8449 hoặc 024 3858 4002. Địa chỉ hòm thư điện tử: cucshtt@noip.gov.vn – Website: http://www.noip.gov.vn;
 • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh có địa chỉ là: Tầng 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 đường Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh;
 • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng có địa chỉ là: Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

6. Các phương thức nộp đơn đăng ký sáng chế

Cách thức nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp với sáng chế và các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp khác được quy định tại Điều 89 Luật Sở hữu trí tuệ. Theo đó, tổ chức, cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.

Cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài không có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.

Những tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký sáng chế khi nộp đơn đăng ký sáng chế gọi chung là chủ đơn. Chủ đơn và đại diện của chủ đơn (gọi chung là người nộp đơn) có trách nhiệm bảo đảm sự trung thực của các thông tin, tài liệu mà mình cung cấp.
7. Cơ sở pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019;
 • Thông tư 16/2016/TT-BKHCN sửa sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về vấn đề mẫu và cách soạn đơn đăng ký sáng chế theo quy định pháp luật hiện hành. Qua bài viết này, chúng tôi mong rằng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Để được tư vấn đầy đủ và chính xác nhất, mời quý khách hàng liên hệ qua Tổng đài tư vấn sở hữu trí tuệ trực tuyến của HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để nhận tư vấn thêm về vấn đề mà quý khách hàng đang gặp phải.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả bài viết
chat-zalo
phone-call

TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY!

Scroll to Top