Nguyễn Quang Huy

Giảng viên khoa pháp luật kinh tế – trường Đại học Luật Hà Nội. Tốt nghiệp Thạc sĩ Luật Đại học Duke (Hoa Kỳ), có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các công ty luật lớn trên thế giới.

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên giải thể

mẫu biên bản họp hội đồng thành viên giải thể

Biên bản họp hội đồng thành viên là mẫu biên bản quen thuộc của loại hình doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, chủ thể tồn tại “Hội đồng thành viên”. Hội đồng thành viên có quyền biểu quyết cách giải quyết công việc trong nội bộ và đối …

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên giải thể Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI

Scroll to Top