Mẫu hợp đồng quyền chọn

Hợp đồng quyền chọn
Lưu ý: Đây chỉ là mẫu hợp đồng áp dụng cho các trường hợp chung. Trên thực tế sẽ có nhiều điều khoản mà các bên cần thống nhất lại. Nếu bạn cần hợp đồng cụ thể, chi tiết để có thể đảm bảo quyền lợi cho mình, vui lòng gọi hotline 1900.6784 để được đội ngũ luật sư tư vấn và hỗ trợ soạn thảo hợp đồng.

Hợp đồng quyền chọn là một trong những sản phẩm của thị trường chứng khoán phái sinh.

Để tìm hiểu rõ hơn vai trò của hợp đồng quyền chọn trong chứng khoán phái sinh.

Qua bài viết dưới đây Luật Quang Huy chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn đọc mẫu hợp đồng quyền chọn ở Việt Nam.


1. Hợp đồng quyền chọn là gì?

Hợp đồng quyền chọn là thỏa thuận hoặc cam kết giữa bên mua và bên bán về một giao dịch tài sản cơ sở với giá xác định trong tương lai.

Trong đó bên mua của hợp đồng có quyền lựa chọn thực hiện giao dịch hay không (trong tương lai) bằng việc trả một khoản phí nhất định cho bên bán.


2. Mẫu hợp đồng quyền chọn

Dưới đây là mẫu hợp đồng quyền chọn bạn có thể tham khảo về nội dung và cách thức soạn thảo hợp đồng:

TẢI MẪU HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN


3. Cách viết hợp đồng quyền chọn

Hợp đồng quyền chọn gồm các thông tin cơ bản sau đây:

Thông tin cơ bản của hai bên TOT và bên SVN bao gồm thông tin về tên, người đại diện, thời gian thành lập, địa chỉ trụ sử văn phòng…..

Loại quyền chọn trước khi soạn thảo hợp đồng hai bên tham gia ký kết hợp đồng phải tiến hành thỏa thuận thống nhất loại quyền chọn: quyền chọn mua-call option hoặc quyền chọn bán-put option.

Các định nghĩa và giải thích: Hai bên cần thống nhất về các thuật ngữ sử dụng trong hợp đồng quyền chọn để dễ dàng cho việc thực hiện và là cơ sở để giải quyết tranh chấp nếu có phát sinh.

Hai bên tiến hành thỏa thuận thống nhất mức giá thiết lập trước mà tại đó hợp đồng quyền chọn có thể được mua hay bán khi thực hiện rồi thể hiện rõ trong điều khoản của hợp đồng.

Ngày hiện tại trong đó hợp đồng đang được thực thi bằng đầu từ thời điểm nào và thời gian ước chừng hoàn thiện hợp đồng là bao lâu. Ngày cuối cùng mà hợp đồng có hiệu lực. Vào trước ngày này, các nhà đầu tư sẽ quyết định phải làm gì với vị thế hết hạn của họ.

Thông báo trong quá trình thực hiện: Các bên thỏa thuận rõ về việc gửi, nhận thông báo qua phương thức nào, thời gian nào coi là hợp lệ.

Số lượng hợp đồng được lập thành bao nhiêu bản và thể hiện cụ thể là ngôn ngữ nào.


4. Đặc điểm của hợp đồng quyền chọn

Hợp đồng quyền chọn mang các đặc điểm của một loại chứng khoán phái sinh như hợp đồng tương lai hay hợp đồng kỳ hạn, nhưng nó cũng có một số đặc điểm khác biệt so với 2 loại kia:

Không cần được chuẩn hóa về khối lượng, số lượng, các điều khoản hay giá trị của tài sản cơ sở. Và tài sản cơ sở của hợp đồng quyền chọn là bất kỳ loại hàng hóa nào.

Được giao dịch trên thị trường OTC và không được niêm yết. Tính đến nay, trên thị trường Việt Nam thì chỉ có hợp đồng tương lai là loại chứng khoán phái sinh duy nhất được niêm yết.

Việc thanh toán tiền và trao đổi tài sản không xảy ra tại thời điểm ký kết hợp đồng mà hoạt động này sẽ được thực hiện sau đó hoặc tại thời điểm đáo hạn tùy vào kiểu quyền chọn mà các bên thỏa thuận.

Các bên tham gia hợp đồng không cần phải ký quỹ, nhưng người mua quyền chọn phải trả cho người bán quyền chọn một khoản phí, gọi là phí quyền chọn.

Đến thời điểm đáo hạn, người mua được thực hiện quyền mua, bán hoặc không thực hiện mà không bị bắt buộc. Nếu người mua thực hiện quyền thì người bán phải có nghĩa vụ thực hiện theo các điều khoản trong hợp đồng, nghĩa là bán hoặc mua tài sản cơ sở với mức giá thực hiện cho người mua.

Các bên trong hợp đồng quyền chọn có thể đóng vị thế bằng cách tham gia một hợp đồng quyền chọn tương tự với vị thế đối của vị thế trước đó. Nghĩa là, nếu đang nắm giữ quyền chọn mua thì có thể đóng vị thế bằng việc bán chính quyền chọn mua đó, hoặc đã bán một hợp đồng quyền chọn mua thì sẽ đóng vị thế bằng cách mua một quyền chọn mua với cùng tài sản cơ sở, cùng giá thực hiện và cùng ngày đáo hạn.


5. Phân loại hợp đồng quyền chọn

Cách phân loại cơ bản trên thị trường chứng khoán phái sinh chính là dựa vào vị thế đối với tài sản cơ sở, theo đó, hợp đồng quyền chọn có 2 loại: quyền chọn mua và quyền chọn bán.

Quyền chọn mua (Call Option): là hợp đồng quyền chọn trao cho người nắm giữ hợp đồng hay người mua một quyền (không phải nghĩa vụ) được mua tài sản cơ sở tại mức giá xác định vào một thời điểm trong tương lai hoặc trước thời điểm đó.

Người mua quyền chọn mua (bao gồm người nắm giữ quyền chọn hoặc người mua) phải trả phí premium cho người bán quyền chọn mua (người bán). Người bán có nghĩa vụ phải bán tài sản cơ sở với giá thực hiện nếu người mua thực hiện quyền.

Quyền chọn bán (Put Option): là hợp đồng quyền chọn cho phép người nắm giữ hợp đồng hay người mua một quyền (không phải nghĩa vụ) được bán tài sản cơ sở tại mức giá xác định vào một thời điểm trong tương lai hoặc trước thời điểm đó.

Tương tự, người mua quyền chọn bán phải trả phí cho người bán quyền chọn bán. Người bán có nghĩa vụ phải mua tài sản cơ sở với giá thực hiện trong trường hợp người mua thực hiện quyền.


6. Hợp đồng quyền chọn hoạt động như thế nào?

Hợp đồng quyền chọn bao gồm ít nhất bốn thành phần: kích cỡ, ngày đáo hạn, giá thực hiện và phí thực hiện quyền chọn.

  • Đầu tiên, kích cỡ của lệnh liên quan đến số lượng hợp đồng được giao dịch.
  • Thứ hai, ngày đáo hạn là ngày mà sau đó nhà đầu tư sẽ không còn có thể thực hiện quyền chọn nữa.
  • Thứ ba, giá thực hiện là giá mà tài sản sẽ được mua hoặc bán (trong trường hợp người mua hợp đồng quyết định thực hiện quyền chọn).
  • Cuối cùng, phí thực hiện hợp đồng là giá mua hợp đồng quyền chọn.

Nó là số tiền mà nhà đầu tư phải trả để có được quyền chọn.

Vì vậy, người mua có được hợp đồng từ người bán theo giá trị của phí thực hiện quyền chọn. Phí này sẽ biến động khi càng đến gần ngày đáo hạn.

Về cơ bản, nếu giá thực hiện thấp hơn giá thị trường, nhà đầu tư có thể mua tài sản cơ sở ở mức giá rẻ và sau khi cộng cả phí thực hiện quyền chọn.

Họ có thể chọn thực hiện hợp đồng để kiếm lợi nhuận.

Nhưng nếu giá thực hiện cao hơn giá thị trường, nhà đầu tư không có lý do để thực hiện quyền chọn và hợp đồng được coi là vô dụng. Khi hợp đồng không được thực hiện, người mua chỉ mất phí thực hiện quyền chọn mà họ đã phải thanh toán để mua vị thế đó.

Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù người mua có thể chọn thực hiện hoặc không thực hiện quyền chọn mua hay quyền chọn bán của mình, nhưng người bán phải thực hiện vị thế của mình nếu người mua quyết định thực hiện.

Vì vậy, nếu người mua quyền chọn mua quyết định thực hiện hợp đồng của mình, thì người bán có nghĩa vụ bán tài sản cơ sở.

Tương tự như vậy, nếu một nhà đầu tư mua một quyền chọn bán và quyết định thực hiện nó, thì người bán có nghĩa vụ phải mua tài sản cơ sở từ người đã mua hợp đồng.

Điều này có nghĩa là người bán chịu rủi ro cao hơn người mua.

Trong khi mức thua lỗ của người mua chỉ trong nằm trong giới hạn ở giá trị của phí thực hiện quyền chọn mà họ đã thanh toán để mua hợp đồng, thì người mua có thể mất nhiều hơn tùy thuộc vào giá thị trường của tài sản.

Một số hợp đồng cho phép nhà đầu tư thực hiện quyền chọn của mình ở bất cứ thời điểm nào trước ngày đáo hạn.

Họ thường được gọi những hợp đồng như thế này là hợp đồng quyền chọn kiểu Mỹ.

Ngược lại, các hợp đồng quyền chọn kiểu Châu Âu chỉ có thể được thực hiện vào ngày đáo hạn hợp đồng.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các mệnh giá trong hợp đồng không liên quan đến vị trí địa lý của hợp đồng.

7. Ưu nhược điểm của hợp đồng quyền chọn

Hợp đồng quyền chọn có ưu điểm, nhược điểm như sau:

Ưu điểm

  • Người mua quyền chọn mua có quyền mua tài sản ở mức giá thấp hơn thị trường khi giá cổ phiếu tăng.
  • Người mua quyền chọn có thể kiếm lợi nhuận bằng cách bán cổ phiếu ở mức giá thực hiện khi giá thị trường thấp hơn giá thực hiện.
  • Người bán quyền chọn nhận được phí quyền chọn từ người mua để viết quyền chọn.

Nhược điểm

  • Giá thị trường giảm. Người bán quyền chọn bán có thể buộc phải mua tài sản ở mức giá cao hơn so với mức họ thường trả trên thị trường
  • Người viết quyền chọn mua phải đối mặt với rủi ro lớn nếu giá cổ phiếu tăng đáng kể và họ buộc phải mua cổ phiếu ở mức giá cao.
  • Người mua quyền chọn phải trả phí quyền chọn trả trước cho người viết quyền chọn.

TẢI MẪU HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN


Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Mẫu hợp đồng quyền chọn.

Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)

TÁC GIẢ BÀI VIẾT

Luật Quang Huy
Luật Quang Huy
Với phương châm "Luật sư của mọi nhà", Luật Quang Huy đang nỗ lực không ngừng để tạo nên một hành lang pháp lý vững chắc, an toàn cho Quý khách hàng!
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

GỌI HỎI MIỄN PHÍ NGAY

Scroll to Top
Mục lục