Tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Do nhu cầu tư vấn giải đáp thắc mắc liên quan đến luật hình sự tăng cao, Luật Quang Huy đã cung cấp đường dây nóng hỗ trợ hỏi đáp luật hình sự. 100% cuộc gọi tới đường dây này được bảo mật thông tin cuộc gọi. Nếu bạn đọc có nhu cầu được hỗ trợ về luật hình sự, hãy liên hệ ngay qua Tổng đài 1900.6784.

Hỗ trợ tái định cư là một trong những hình thức hỗ trợ cho người dân của Nhà nước khi bị thu hồi đất

Vi phạm các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất sẽ bị xử lý như thế nào?

Trong bài viết, Luật Quang Huy sẽ giúp mọi người nắm được quy định pháp luật về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.


1. Điều 230 Bộ luật Hình sự quy định về tội gì?

Điều 230 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy đội về Tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.


2. Thế nào là hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất?

Tái định cư là hình thức hỗ trợ về đời sống của Nhà nước khi thực hiện chính sách thu hồi đất của người dân.

Tùy thuộc vào diện tích đất bị thu hồi và quỹ đất hiện có của Nhà nước, người dân sẽ được bồi thường số lượng suất tái định cư phù hợp.


3. Hình phạt của Tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

3.1 Hình phạt chính

3.1.1 Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm

Hình phạt này được áp dụng đối với người lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong những hành vi sau đây, gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm quy định của pháp luật về:

 • Bồi thường về đất, hỗ trợ và tái định cư
 • Bồi thường về tài sản, về sản xuất kinh doanh.

3.1.2 Phạt tù từ 03 năm đến 12 năm

Hình phạt này được áp dụng đối với người phạm tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong các trường hợp:

 • Vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân khác;
 • Có tổ chức;
 • Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;
 • Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
 • Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

3.1.3 Phạt tù từ 10 năm đến 20 năm

Người phạm tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên thì sẽ bị áp dụng hình phạt trên.

Việc quyết định hình phạt khi phạm tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác chứ không chỉ các trường hợp theo quy định trên.

Điển hình như việc người phạm tội có hay không những tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ tội phạm theo quy định tại Điều Điều 51, Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Nhân thân người phạm tội hay hoàn cảnh của họ (phụ nữ có thai, người đủ 70 tuổi trở lên,…) cũng sẽ là một trong những yếu tố liên quan đến việc quyết định mức phạt đối với người phạm tội.

Do vậy, tuy người phạm tội thuộc trường hợp áp dụng mức khung hình phạt cao vẫn có thể được giảm nhẹ hơn nếu như có những tình tiết giảm nhẹ hoặc có nhân thân tốt hay có hoàn cảnh đặc biệt.

Ngược lại, nếu có những tình tiết tăng nặng theo quy định, trong quá trình xét xử Toà án có thể nhận thấy được, quyết định hình phạt có nâng cao hơn so với khung hình phạt.

Do vậy, để xác định được trường hợp vụ án có thể có mức hình phạt cao hay thấp, bạn nên tìm đến những văn phòng luật sư hay công ty luật uy tín hoặc những Luật sư có kinh nghiệm dày dặn, điển hình như Luật Quang Huy.

Tại công ty của chúng tôi, các Luật sư đều là những người có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực giải quyết các vụ án hình sự.

Tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

3.2 Hình phạt bổ sung

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.


4. Cấu thành tội phạm của Tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

4.1 Chủ thể Tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Chủ thể của tội phạm này có dấu hiệu đặc biệt, ngoài việc đạt độ tuổi luật định, có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự thì chủ thể còn phải là người có chức vụ, quyền hạn trong việc thực hiện thu hồi đất, đền bù, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

4.2 Khách thể Tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Tội phạm này xâm phạm đến khách thể là chính sách và các quy định của nhà nước về quản lý đất đai, xâm phạm đến sự hoạt động bình thường của các cơ quan nhà nước, xâm phạm đến quyền, lợi ích của nhà nước, của người sử dụng đất trong việc thu hồi đất.

Tội phạm vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất còn ảnh hưởng đến uy tín của nhà nước, làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào các chính sách, việc thực hiện các chính sách của nhà nước về thu hồi đất nói riêng, các chính sách quản lý kinh tế nói chung.

4.3 Mặt chủ quan Tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

4.3.1 Lỗi

Tội phạm này có cấu thành lỗi là cố ý.

Lỗi cố ý trực tiếp: Nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm chính sách và các quy định của nhà nước về quản lý đất đai, xâm phạm đến sự hoạt động bình thường của các cơ quan nhà nước, xâm phạm đến quyền, lợi ích của nhà nước, của người sử dụng đất trong việc thu hồi đất, nhưng vẫn mong muốn hậu quả xảy ra.

Lỗi cố ý gián tiếp: Nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm chính sách và các quy định của nhà nước về quản lý đất đai, xâm phạm đến sự hoạt động bình thường của các cơ quan nhà nước, xâm phạm đến quyền, lợi ích của nhà nước, của người sử dụng đất trong việc thu hồi đất tuy không mong muốn nhưng bỏ mặc cho hậu quả xảy ra.

4.3.2 Động cơ, mục đích

Người phạm tội thực hiện hành vi vi phạm vì động cơ, mục đích vụ lợi.

Cấu thành tội phạm của Tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Cấu thành tội phạm của Tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

4.4 Mặt khách quan Tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

4.4.1 Dấu hiệu hành vi

Hành vi khách quan của tội phạm này là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm các quy định của nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm các quy định của nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất là rất đa dạng và hết sức tinh vi. Biểu hiện của hành vi đó như sau:

 • Không bồi thường về đất, không hỗ trợ và tái định cư hoặc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư không đúng diện tích đất, các khoản hỗ trợ, tái định cư mà người sử dụng đất được bồi thường về đất, hỗ trợ gây thiệt hại cho người sử dụng đất có diện tích đất thu hồi hoặc gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước.
 • Bồi thường về đất không đúng loại đất có cùng mục đích sử dụng với diện tích đất thu hồi, bồi thường vượt quá diện tích đất thu hồi, hỗ trợ và tái định cư cao hơn tiêu chuẩn mà người sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ theo quy định gây thiệt hại về tài sản cho nhà nước hoặc người sử dụng đất;
 • Áp dụng bồi thường bằng tiền cho diện tích đất thu hồi không đúng theo giá đất được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm có quyết định thu hồi đất;
 •  Áp dụng bồi thường về đất, hỗ trợ và tái định cư cho những trường hợp thu hồi đất không đủ điều kiện được bồi thường về đất, và tài sản trên đất hoặc không được áp dụng các khoản hỗ trợ, tái định cư;
 • Áp dụng bồi thường, hỗ trợ cho khoản chi phí đầu tư vào đất còn lại cho các trường hợp không thuộc diện được bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật hoặc áp dụng vượt mức đền bù với chi phí đầu tư vào đất còn lại được bồi thường.
 • Chậm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và các khoản bồi thường khác làm phát sinh khoản đền bù do chậm thực hiện.
 • Không khấu trừ khoản tiền tương ứng với nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải thực hiện khi Nhà nước đền bù về đất….

4.4.2 Hậu quả, thiệt hại

Đây là tội phạm có cấu thành vật chất vì vậy hậu quả thiệt hại về tài sản là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm.

Thiệt hại về tài sản có thể là thiệt hại cho ngân sách nhà nước do tăng chi phí bồi thường hay thiệt hại về tài sản của người sử dụng đất do việc phát sinh chi phí, thất thoát tài sản hay được bồi thường thấp hơn so với thực tế.

Khi xem xét để định tội danh, bạn phải xem xét kỹ các dấu hiệu cấu thành tội phạm. Nếu không có đủ các yếu tố trên sẽ không phải chịu các hình phạt được quy định tại Điều 230 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Nếu cần hỗ trợ để biết trường hợp của bạn hay người thân của bạn có đủ yếu tố cấu thành tội phạm hay không, bạn có thể liên hệ cho chúng tôi qua Tổng đài 19006588.


5. Cơ sở pháp lý

 • Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017

Trên đây là toàn bộ nội dung về vấn đề xoay quanh hình phạt áp dụng cho tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định hiện hành.

Qua bài viết này chúng tôi mong rằng sẽ giúp bạn nắm được rõ về chủ đề này.

Luật Quang Huy là công ty có kinh nghiệm không chỉ trong việc tư vấn luật Hình sự mà còn có bề dày kinh nghiệm trong vai trò là Luật sư biện hộ cho nhiều vụ án Hình sự trong cả nước.

Nếu còn điều gì chưa rõ, cần hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hình sự trực tuyến của Luật Quang Huy qua HOTLINE 19006588.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả bài viết
phone-call

GỌI ĐỂ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Scroll to Top