Mẫu hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp
Bạn cần tư vấn luật đất đai?
Liên hệ 1900.6784 để được luật sư giải đáp hoàn toàn miễn phí!

Bạn đang có nhu cầu chuyển nhượng đất nông nghiệp cho người khác nhưng lại không biết làm thế nào để không bị vi phạm pháp luật.

Hiện nay, khi chuyển nhượng đất nông nghiệp thì việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp được thực hiện thông qua hợp đồng.

Trong bài viết này, Luật Quang Huy xin cung cấp về mẫu hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp cũng như hướng dẫn cách điền thông tin hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp chi tiết nhất theo đúng quy định pháp luật Đất đai hiện hành.


1. Mẫu hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp

Bạn có thể tham khảo mẫu hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp của cá nhân, hộ gia đình sau:

TẢI MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP


2. Hướng dẫn cách điền thông tin hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp

Khi soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, bạn phải lưu ý những điểm sau:

Thứ nhất, địa danh, ngày tháng năm làm hợp đồng

Thứ hai, thông tin về nhân thân của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng

 • Ông/Bà: Ghi đầy đủ họ tên theo Chứng minh nhân dân/ Giấy khai sinh bằng chữ in hoa, có dấu;
 • Sinh ngày: Xác định theo ngày, tháng, năm dương lịch và được ghi đầy đủ 02 chữ số cho ngày sinh, 02 chữ số, 04 chữ số cho năm sinh;
 • Chứng minh nhân dân số: Ghi theo thông tin trên Chứng minh nhân dân được cấp bởi cơ quan Công an;
 • Địa chỉ thường trú: Ghi theo thông tin trên sổ hộ khẩu, trong trường hợp thay đổi địa chỉ thường trú thì phải ghi theo địa chỉ đã thay đổi;
 • Số điện thoại: Ghi số điện thoại đang sử dụng gần nhất để các bên có thể tiện liên lạc.

Lưu ý: Nếu đất chuyển nhượng thuộc quyền sử dụng chung của vợ chồng thì phần bên chuyển nhượng phải ghi đủ thông tin và có chữ ký của cả hai vợ chồng.

Nếu đất chuyển nhượng thuộc quyền sở hữu chung của nhiều người thì cũng ghi nội dung và đầy đủ chữ ký của các đồng sử dụng hoặc chỉ ghi tên, chữ ký của một người đại diện – nếu những người khác có ủy quyền hợp lệ cho người đại diện đứng ra thực hiện giao dịch với bên nhận chuyển nhượng.

Trong trường hợp bên nhận chuyển nhượng có vợ hoặc chồng thì cũng cần ghi đủ các thông tin về cả hai vợ chồng.

Thứ ba, thông tin về thửa đất chuyển nhượng:

 • Số hiệu, vị trí, ranh giới, diện tích, hình thức sử dụng đất và mục đích sử dụng đất: ghi theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Thời hạn sử dụng: Thời hạn sử dụng đất của bên chuyển nhượng; thời hạn sử dụng đất còn lại của bên nhận chuyển nhượng;
 • Nguồn gốc sử dụng: Ghi rõ thông tin về nguồn gốc đất;
 • Giá chuyển nhượng: do các bên thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật, giá trị bằng mệnh giá Việt Nam đồng.
Mẫu hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp
Mẫu hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp

3. Quy định về hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp

Hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp là mẫu văn bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp được sử dụng khi mà cá nhân, hộ gia đình mong muốn mua bán, chuyển nhượng đất của mình cho cá nhân, tổ chức khác.

3.1 Quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp

Theo quy định tại Điều 697 của Bộ luật dân sự 2015 thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuyển giao đất và quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng, còn bên nhận chuyển nhượng trả tiền cho bên chuyển nhượng theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về đất đai.

Như vậy, quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp cụ thể như sau:

 • Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất có các nghĩa vụ: chuyển giao đất cho bên nhận chuyển nhượng đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, ví trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thỏa thuận; giao giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất có quyền được nhận tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất; trong trường hợp bên nhận chuyển nhượng chậm trả tiền thì phải chịu trách nhiệm dân sự do chậm thực hiện nghĩa vụ dân sự.
 • Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có các nghĩa vụ: trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thỏa thuận cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất; đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; đảm bảo quyền của người thứ ba đối với đất chuyển nhượng; thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đất đai. Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có quyền: yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thỏa thuận; được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất được chuyển nhượng; được sử dụng đất theo đúng mục đích, đúng thời hạn.

3.2 Nội dung hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp

Theo quy định của Điều 698 Bộ luật dân sự năm 2015 và pháp luật về đất đai thì nội dung hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp phải đảm bảo các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng;
 • Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng;
 • Loại đất, hạng đất, diện tích, vị trí, số hiệu, ranh giới và tình trạng đất của thửa đất chuyển nhượng;
 • Thời hạn sử dụng đất của bên chuyển nhượng, thời hạn sử dụng đất còn lại của bên nhận chuyển nhượng;
 • Giá chuyển nhượng;
 • Trách nhiệm của mỗi bên khi vi phạm hợp đồng.

3.3 Hình thức hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp

Về mặt hình thức, hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp phải được lập thành văn bản và có thể công chứng, chứng thực theo yêu cầu của các bên. Hình thức của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp là căn cứ pháp lý để xác định các bên đã tham gia vào hợp đồng.

Theo quy định tại Điều 167 Luật đất đai năm 2013 thì việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Riêng tại điểm b khoản 3 Điều 167 Luật đất đai năm 2013 thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản thì được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên mà không bắt buộc.

3.4 Đối tượng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là sự dịch chuyển quyền sử dụng đất từ bên chuyển nhượng sang bên nhận chuyển nhượng.

Đối tượng dịch chuyển ở đây là quyền sử dụng đất chứ không phải là đất đai bởi vì đất đai thuộc sở hữu của toàn dân mà Nhà nước đứng ra đại diện quản lý. Do vậy, quyền sử dụng đất là quyền phái sinh, phụ thuộc vào quyền sở hữu đất đai của Nhà nước. Chủ thể có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng thực và đăng ký.

Như vậy, đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp là quyền sử dụng đất nông nghiệp trên một diện tích nhất định.


4. Tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp – Luật Quang Huy

Có thể nói, việc soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp là không quá phức tạp. Tại bài viết này chúng tôi đã cung cấp cho bạn đọc mẫu của hợp đồng cũng như hướng dẫn chi tiết cách điền các thông tin trong mẫu hợp đồng.

Tuy nhiên, tùy từng trường hợp, các bên có thể phát sinh thêm các thỏa thuận khác hoặc vì không nắm rõ quy định pháp luật cũng như chưa có kinh nghiệm trong việc soạn thảo các mẫu hợp đồng tương tự nên lúng túng trong soạn mẫu đơn này.

Nếu bạn đang cần hỗ trợ về mẫu hợp đồng này hoặc cách viết hợp đồng, đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay qua Tổng đài 19006588 của Luật Quang Huy.

Luật Quang Huy là công ty luật chuyên tư vấn, soạn thảo hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc công chứng của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp nhanh nhất.


5. Cơ sở pháp lý

 • Luật đất đai năm 2013;
 • Bộ luật dân sự năm 2015.

Qua bài viết này, chúng tôi đã cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp (hay còn gọi là hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp).

Luật Quang Huy là công ty có kinh nghiệm không chỉ trong việc tư vấn luật Đất đai mà còn có bề dày kinh nghiệm trong vai trò là hỗ trợ các thủ tục liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cả nước.

Nếu còn điều gì chưa rõ, cần hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật Đất đai trực tuyến của Luật Quang Huy qua HOTLINE 19006588.

Trân trọng./.

Bạn cần tư vấn luật đất đai?
Liên hệ 1900.6784 để được luật sư giải đáp hoàn toàn miễn phí!
5/5 - (1 bình chọn)
Luật sư Nguyễn Huy Khánh
Luật sư Nguyễn Huy Khánh
Giám đốc điều hành của Công ty Luật TNHH Quang Huy và Cộng sự. Có nhiều kinh nghiệm tư vấn và tranh tụng trong các lĩnh vực dân sự, hình sự, đất đai, hành chính.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

GỌI HỎI MIỄN PHÍ NGAY

Scroll to Top