Tội giết người khi chưa đủ 16 tuổi có bị đi tù không?

Tội giết người khi chưa đủ 16 tuổi có bị đi tù không?
Do nhu cầu tư vấn giải đáp thắc mắc liên quan đến luật hình sự tăng cao, Luật Quang Huy đã cung cấp đường dây nóng hỗ trợ hỏi đáp luật hình sự. 100% cuộc gọi tới đường dây này được bảo mật thông tin cuộc gọi. Nếu bạn đọc có nhu cầu được hỗ trợ về luật hình sự, hãy liên hệ ngay qua Tổng đài 1900.6784.

Phạm tội giết người khi chưa đủ 16 tuổi có bị đi tù không? Mức phạt áp dụng đối với người dưới 16 tuổi có gì khác so với mức phạt chung không? Mời bạn theo dõi bài viết sau đây của Luật Quang Huy để được làm rõ vấn đề này.

1. Tội giết người khi chưa đủ 16 tuổi có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

Theo quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với tội giết người được quy định như sau:

 • Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 có quy định khác.
 • Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các Điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo đó:

1.1. Người dưới 14 tuổi

Theo quy định trên, tuổi chịu trách nhiệm hình sự của tội giết người là người từ đủ 14 tuổi trở lên và có năng lực trách nhiệm hình sự, người chưa đủ 14 tuổi thực hiện hành vi phạm tội sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

1.2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi

Theo quy định trên, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về hai loại tội phạm: Tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Mặt khác, theo quy định tại khoản 3 Điều 8 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 về phân loại tội phạm như sau:

 • Tội phạm ít nghiêm trọng: Là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến 03 năm tù;
 • Tội phạm nghiêm trọng: Là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến 07 năm tù;
 • Tội phạm rất nghiêm trọng: Là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến 15 năm tù;
 • Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng: Là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên 15 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Đối chiếu với Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, tội giết người có các khung hình phạt sau:

 • Khung 01: Phạt tù từ 12 – 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình nếu giết người thuộc một trong các trường hợp:
 • Giết 02 người trở lên;
 • Giết người dưới 16 tuổi;
 • Giết phụ nữ mà biết là có thai;
 • Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;
 • Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;
 • Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;
 • Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;
 • Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;
 • Thực hiện tội phạm một cách man rợ;
 • Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;
 • Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;
 • Thuê giết người hoặc giết người thuê;
 • Có tính chất côn đồ;
 • Có tổ chức;
 • Tái phạm nguy hiểm;
 • Vì động cơ đê hèn.
 • Khung 02: Phạt tù từ 07 – 15 năm trong trường hợp giết người thông thường không có tình tiết định khung tăng nặng nêu trên.

Như vậy, tội giết người tùy thuộc vào khung hình phạt bị truy cứu mà được coi là tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Do đó, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi giết người sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong mọi trường hợp.


2. Nguyên tắc xử lý đối với người dưới 16 tuổi phạm tội

Theo quy định tại Điều 91 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, nguyên tắc xử lý đối với người dưới 16 tuổi phạm tội được quy định như sau:

 • Việc xử lý người dưới 16 tuổi phạm tội phải bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 16 tuổi và chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội. Việc xử lý người dưới 16 tuổi phạm tội phải căn cứ vào độ tuổi, khả năng nhận thức của họ về tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nguyên nhân và điều kiện gây ra tội phạm.
 • Người dưới 16 tuổi phạm tội, là người đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể trong vụ án và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tự nguyện khắc phục phần lớn hậu quả, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng các biện pháp quy định tại Mục 2 Chương XII Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
 • Việc truy cứu trách nhiệm hình sự người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ trong trường hợp cần thiết và phải căn cứ vào những đặc điểm về nhân thân của họ, tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và yêu cầu của việc phòng ngừa tội phạm.
 • Khi xét xử, Tòa án chỉ áp dụng hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội nếu xét thấy việc miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng một trong các biện pháp quy định tại Mục 2 hoặc việc áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng quy định tại Mục 3 Chương XII Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 không bảo đảm hiệu quả giáo dục, phòng ngừa.
 • Không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.
 • Tòa án chỉ áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội khi xét thấy các hình phạt và biện pháp giáo dục khác không có tác dụng răn đe, phòng ngừa. Khi xử phạt tù có thời hạn, Tòa án cho người dưới 18 tuổi phạm tội được hưởng mức án nhẹ hơn mức án áp dụng đối với người đủ 18 tuổi trở lên phạm tội tương ứng và với thời hạn thích hợp ngắn nhất. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.
 • Án đã tuyên đối với người chưa đủ 16 tuổi phạm tội, thì không tính để xác định tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm.

3. Giết người dưới 16 tuổi sẽ phải chịu hình phạt gì?

Như đã phân tích ở trên, người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi giết người sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, mức phạt tù với những đối tượng này sẽ thấp hơn so với mức phạt quy định tại điều luật.

Cụ thể, tại khoản 2 Điều 101 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về mức phạt tù có thời hạn áp dụng đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi như sau:

 • Khung 01: Phạt tù từ 6 – 12 năm tù nếu giết người thuộc một trong các trường hợp sau:
 • Giết 02 người trở lên;
 • Giết người dưới 16 tuổi;
 • Giết phụ nữ mà biết là có thai;
 • Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;
 • Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;
 • Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;
 • Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;
 • Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;
 • Thực hiện tội phạm một cách man rợ;
 • Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;
 • Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;
 • Thuê giết người hoặc giết người thuê;
 • Có tính chất côn đồ;
 • Có tổ chức;
 • Tái phạm nguy hiểm;
 • Vì động cơ đê hèn.
 • Khung 02: Phạt tù từ 3 năm 6 tháng – 7 năm 6 tháng trong trường hợp giết người thông thường không có tình tiết định khung tăng nặng nêu trên.
Tội giết người khi chưa đủ 16 tuổi có bị đi tù không?
Tội giết người khi chưa đủ 16 tuổi có bị đi tù không?

4. Người dưới 16 tuổi giết người nhưng không phải chịu trách nhiệm hình sự, xử lý thế nào?

Theo quy định, người thực hiện hành vi từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người. Còn đối với trường hợp người chưa đủ 14 tuổi thực hiện hành vi giết người nhưng không thể xử lý hình sự vì không đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Do đó, đối với người chưa đủ 14 tuổi phạm tội giết người chỉ có thể áp dụng các biện pháp xử lý hành chính như sau:

4.1. Đối với tội phạm rất nghiêm trọng

 • Theo Điều 90 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 sửa đổi, bổ sung năm 2020 quy định người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn khi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự. Trường hợp người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi không có nơi cư trú ổn định thì được giao cho cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em để quản lý, giáo dục trong thời gian chấp hành biện pháp này.
 • Thời hạn áp dụng biện pháp này là từ 03 tháng đến 06 tháng, mục đích để giáo dục, quản lý người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi tại nơi cư trú hoặc cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em trong trường hợp nhận thấy không cần thiết phải cách ly đối tượng này khỏi cộng đồng.

4.2. Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng

 • Theo quy định tại Điều 92 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 sửa đổi, bổ sung năm 2020, người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng khi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Bộ luật hình sự.
 • Thời hạn áp dụng biện pháp này là từ 06 tháng đến 24 tháng, mục đích giúp người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi học văn hóa, học nghề, lao động, sinh hoạt dưới sự giáo dục, quản lý của nhà trường.

4.3. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại

Trường hợp người chưa đủ 14 tuổi gây thiệt hại thì theo quy định tại khoản 2 Điều 586 Bộ luật dân sự năm 2015, cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại của người chưa đủ 14 tuổi gây ra. Nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường thiệt hại mà con có tài sản riêng thì lấy tài sản riêng đó để bồi thường phần còn thiếu cho bên bị thiệt hại theo quy định pháp luật.
5. Cơ sở pháp lý

 • Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;
 • Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 sửa đổi, bổ sung năm 2020.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về vấn đề tội giết người khi chưa đủ 16 tuổi. Qua bài viết này, chúng tôi mong rằng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Để được tư vấn đầy đủ và chính xác nhất, mời quý khách hàng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật hình sự trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để nhận tư vấn thêm về vấn đề mà quý khách hàng đang gặp phải.

Trân trọng./.

Đánh giá
Tác giả bài viết
phone-call

GỌI ĐỂ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Scroll to Top