Tội giả mạo trong công tác có thể áp dụng hình phạt gì?

Tội giả mạo trong công tác có thể áp dụng hình phạt gì?
Nếu bạn có nhu cầu được tư vấn, hỗ trợ về luật hình sự, hãy liên hệ ngay cho luật sư qua hotline 1900.6784. Luật sư can thiệp càng sớm, cơ hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp càng cao!

Hiện nay, các vụ án liên quan đến tội phạm có chức vụ đang được giới dư luận ngày càng quan tâm, một trong số đó là tội giả mạo trong công tác.

Tội giả mạo trong công tác được quy định như thế nào?

Hình phạt của tội giả mạo trong công tác là gì?

Trong bài viết này, Luật Quang Huy sẽ giúp mọi người nắm được quy định của loại tội phạm này.


1. Giả mạo trong công tác là gì?

Giả mạo trong công tác là hành vi của một người vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác, lợi dụng chức vụ, quyền hạn sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu, làm, cấp giấy tờ giả, giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn.


2. Hình phạt của tội giả mạo trong công tác

2.1 Hình phạt chính

2.1.1 Phạt tù từ 01 năm đến 05 năm

Áp dụng đối với người vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây:

  • Sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu;
  • Làm, cấp giấy tờ giả;
  • Giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn.

2.1.2 Phạt tù từ 03 năm đến 10 năm

Áp dụng đối với người vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây:

  • Có tổ chức;
  • Người phạm tội là người có trách nhiệm lập hoặc cấp các giấy tờ, tài liệu;
  • Làm, cấp giấy tờ giả với số lượng từ 02 giấy tờ giả đến 05 giấy tờ giả.

2.1.3 Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm

Áp dụng đối với người vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây:

2.1.4 Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm

Áp dụng đối với người vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây:

  • Làm, cấp giấy tờ giả với số lượng 11 giấy tờ giả trở lên;
  • Để thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
Tội giả mạo trong công tác có thể áp dụng hình phạt gì?
Tội giả mạo trong công tác có thể áp dụng hình phạt gì?

Ngoài các trường hợp được liệt kê tại các khung hình phạt trên, việc quyết định hình phạt của tội giả mạo trong công tác còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

Điển hình như việc người phạm tội có hay không những tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ tội phạm theo quy định tại Điều 51, Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Nhân thân người phạm tội hay hoàn cảnh của họ (phụ nữ có thai, người đủ 70 tuổi trở lên,…) cũng sẽ là một trong những yếu tố liên quan đến việc quyết định mức phạt đối với người phạm tội.

Do vậy, tuy người phạm tội thuộc trường hợp áp dụng mức khung hình phạt cao vẫn có thể được giảm nhẹ hơn nếu như có những tình tiết giảm nhẹ hoặc có nhân thân tốt hay có hoàn cảnh đặc biệt.

Ngược lại, nếu có những tình tiết tăng nặng theo quy định, trong quá trình xét xử Toà án có thể nhận thấy được, quyết định hình phạt có nâng cao hơn so với khung hình phạt.

Do vậy, để xác định được trường hợp vụ án có thể có mức hình phạt cao hay thấp, bạn nên tìm đến những văn phòng luật sư hay công ty luật uy tín hoặc những Luật sư có kinh nghiệm dày dặn, điển hình như Luật Quang Huy.

Tại công ty của chúng tôi, các Luật sư đều là những người có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực giải quyết các vụ án hình sự.

Thậm chí, có những Luật sư từng có thời gian là Thẩm phán, là người ra quyết định hình phạt cho những vụ án trên thực tế.

Để được hỗ trợ nhanh nhất, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi qua Tổng đài 19006588.

2.2 Hình phạt bổ sung

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.


3. Cấu thành tội phạm tội giả mạo trong công tác

3.1 Chủ thể tội giả mạo trong công tác

Chủ thể của tội này là người có chức vụ, quyền hạn.

3.2 Khách thể tội giả mạo trong công tác

Khách thể của tội giả mạo trong công tác là hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức; làm cho cơ quan, tổ chức bị suy yếu, mất uy tín. Vì vậy, giả mạo trong công tác là tội phạm tham nhũng là đối tượng bị xử lý nghiêm.

Đối tượng tác động của tội giả mạo trong công tác là giấy tờ, tài liệu, chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn. Người phạm tội đã tác động vào làm cho tài liệu, giấy tờ, chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn bị sai lệch, không đúng thực tế.

3.3 Mặt chủ quan tội giả mạo trong công tác

Lỗi cố ý trực tiếp, tức là, người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra.

Động cơ phạm tội là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành, nếu người phạm tội có các hành vi khách quan nếu ở trên những không vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác thì hành vi giả mạo trong công tác chưa cấu thành tội phạm.

Cấu thành tội phạm tội giả mạo trong công tác
Cấu thành tội phạm tội giả mạo trong công tác

3.4 Mặt khách quan tội giả mạo trong công tác

3.4.1 Hành vi khách quan

Trước hết, người phạm tội phải là người lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn, nếu họ không có chức vụ, quyền hạn đó thì họ khó có thể thực hiện việc giả mạo trong công tác; chức vụ, quyền hạn là điều kiện thuận lợi để người phạm tội thực hiện việc giả mạo.

Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn là dấu hiệu để phân biệt với một số tội phạm khác cũng có những hành vi khách quan như đói với tội phạm này như: Tội sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, nhưng đối với các tội phạm này người phạm tội không lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

3.4.2 Hậu quả

Cũng như hậu quả của các tội phạm khác, hậu quả của tội giả mạo trong công tác là những thiệt hại vật chất hoặc phi vật chất cho xã hội.

Hậu quả của hành vi giả mạo trong công tác không phải là dấu hiệu bắt buộc, tức là dù hậu quả chưa xảy ra thì hành vi vẫn cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, nếu hậu quả do hành vi giả mạo trong công tác gây ra là hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì người phạm tội bị tổ chức trách nhiệm hình sự theo khoản 2, khoản 3 hoặc khoản 4 của điều luật.

Khi xem xét để định tội danh, bạn phải xem xét kỹ các dấu hiệu cấu thành tội phạm. Nếu không có đủ các yếu tố trên sẽ không phải chịu các hình phạt được quy định tại Điều 359 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017.


4. Điểm mới của tội giả mạo trong công tác

Về cơ bản, tội giả mạo trong công tác không thay đổi về cấu thành tội phạm.

So với Bộ luật Hình sự 2015 chưa sửa đổi bổ sung, Bộ luật Hình sự 2015 hiện nay chỉ thay đổi dấu hiệu xác định khung hình phạt đối với tội rất nghiêm trọng.

Cụ thể với Bộ luật cũ, tại khoản 3 Điều 359, yêu cầu số lượng từ 05 – 10 giấy tờ giả là mức xác định khung 7 năm đến 15 năm. Tuy nhiên, Bộ luật hiện tại đã giảm nhẹ khi quy định phải từ 06 giấy tờ – 10 giấy tờ giả.

Sự thay đổi này được đánh giá là phù hợp, thể hiện sự răn đe của pháp luật nhưng không quá cứng nhắc, phù hợp với tương quan mức độ nghiêm trọng và hình phạt.


5. Cơ sở pháp lý

  • Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017.

Trên đây là toàn bộ nội dung về vấn đề xoay quanh tội giả mạo trong công tác theo quy định hiện hành.

Qua bài viết này chúng tôi mong rằng sẽ giúp bạn nắm được rõ về chủ đề này.

Luật Quang Huy là công ty có kinh nghiệm không chỉ trong việc tư vấn luật Hình sự mà còn có bề dày kinh nghiệm trong vai trò là Luật sư biện hộ cho nhiều vụ án Hình sự trong cả nước.

Nếu còn điều gì chưa rõ, cần hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hình sự trực tuyến của Luật Quang Huy qua HOTLINE 19006588.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)

TÁC GIẢ BÀI VIẾT

Luật sư Tạ Gia Lương
Luật sư Tạ Gia Lương
Luật sư thuộc Đoàn luật sư tỉnh Phú Thọ. Nguyên là Chánh tòa hình sự tòa án nhân dân Tỉnh Phú Thọ, có gần 30 năm kinh nghiệm xét xử các vụ án lớn nhỏ.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

GỌI HỎI MIỄN PHÍ NGAY

Scroll to Top
Mục lục