Giải quyết tranh chấp ranh giới thửa đất

Bạn cần tư vấn luật đất đai?
Liên hệ 1900.6784 để được luật sư giải đáp hoàn toàn miễn phí!

Tranh chấp mốc giới giữa các thửa đất là một trong những dạng tranh chấp phổ biến của các chủ sử dụng đất. Để được giải quyết tranh chấp ranh giới thửa đất nhanh gọn và không tốn nhiều chi phí đòi hỏi các chủ sử dụng đất cần phải hiểu rõ các nguyên tắc xác định ranh giới và trình tự hòa giải đối với loại tranh chấp này.

Kính mời quý bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây, Luật Quang Huy sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề tranh chấp ranh giới đất.


1. Nguyên tắc xác định ranh giới giữa các thửa đất

Nguyên tắc xác định ranh giới giữa các thửa đất được quy định tại Bộ luật dân sự 2015 bao gồm các nguyên tắc sau:

 • Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ 30 năm trở lên mà không có tranh chấp.
 • Không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách, kể cả trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng. Mọi chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung.

Bên cạnh đó, Bộ luật dân sự 2015 cũng chỉ rõ:

 • Người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.
 • Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp ranh giới thửa đất

Để xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp ranh giới thửa đất hiện nay thuộc về cơ quan nào thì bạn cần phải căn cứ vào những yếu tố sau:

 • Nếu bạn lựa chọn phương thức hòa giải tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì Ủy ban nhân dân nơi có tranh chấp là cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp của bạn.
 • Nếu hòa giải không thành, bạn lựa chọn 2 phương thức sau:
 • Khiếu nại tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất;
 • Khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp huyện.
Giải quyết tranh chấp ranh giới thửa đất
Giải quyết tranh chấp ranh giới thửa đất

3. Trình tự giải quyết tranh chấp mốc giới đất

Để xác định trình tự giải quyết tranh chấp mốc giới, bạn cần căn cứ vào các bước sau:

3.1. Hòa giải tranh chấp đất đai

Tranh chấp mốc giới là tranh chấp mà các nhà lập pháp ở Việt Nam hiện hành bắt buộc bạn phải tiến hành hòa giải trước khi chọn các phương pháp giải quyết khác.

Thông thường, thủ tục hòa giải được diễn ra như sau:

Khi nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

 • Thẩm tra, xác minh tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp, thu thập giấy tờ, tài liệu có liên quan do các bên cung cấp về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất;
 • Thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải. Thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là Chủ tịch Hội đồng; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn; tổ trưởng tổ dân phố đối với khu vực đô thị; trưởng thôn, ấp đối với khu vực nông thôn; đại diện của một số hộ dân sinh sống lâu đời tại xã, phường, thị trấn biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa đất đó; cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn. Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể mời đại diện Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
 • Tổ chức cuộc họp hòa giải có sự tham gia của các bên tranh chấp, thành viên Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Việc hòa giải chỉ được tiến hành khi các bên tranh chấp đều có mặt. Trường hợp một trong các bên tranh chấp vắng mặt đến lần thứ hai thì được coi là việc hòa giải không thành.

Kết quả hòa giải tranh chấp đất đai phải được lập thành biên bản, gồm có các nội dung:

 • Thời gian và địa điểm tiến hành hòa giải;
 • Thành phần tham dự hòa giải;
 • Tóm tắt nội dung tranh chấp thể hiện rõ về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất đang tranh chấp, nguyên nhân phát sinh tranh chấp (theo kết quả xác minh, tìm hiểu);
 • Ý kiến của Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai; n
 • Những nội dung đã được các bên tranh chấp thỏa thuận, không thỏa thuận.

Biên bản hòa giải phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng, các bên tranh chấp có mặt tại buổi hòa giải, các thành viên tham gia hòa giải và phải đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã; đồng thời phải được gửi ngay cho các bên tranh chấp và lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Sau thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà các bên tranh chấp có ý kiến bằng văn bản về nội dung khác với nội dung đã thống nhất trong biên bản hòa giải thành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lại cuộc họp Hội đồng hòa giải để xem xét giải quyết đối với ý kiến bổ sung và phải lập biên bản hòa giải thành hoặc không thành.

Trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới sử dụng đất, chủ sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải thành đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định tại Khoản 5 Điều 202 của Luật Đất đai 2013.

3.2. Khởi kiện hoặc đề nghị Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giải quyết

Nếu sau khi tiến hành thủ tục hoà giải mà tranh chấp của các bên vẫn chưa được giải quyết thì một trong các bên có quyền tiến hành đề nghị Ủy ban nhân dân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp của mình hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Nếu lựa chọn phương thức khởi kiện tại Tòa án nhân dân thì bạn tiến hành nộp đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân nơi có đất tranh chấp. Khi chựa chọn phương thức này, bạn bắt buộc phải có Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng) hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất.

Nếu lựa chọn phương thức đề nghị Ủy ban nhân dân huyện giải quyết thì bạn làm đơn đề nghị đến cơ quan này. Ủy ban nhân dân huyện sẽ căn cứ thẩm quyền và nhiệm vụ, quyền hạn của mình để giải quyết tranh chấp của bạn.


4. Án phí khi khởi kiện tranh chấp ranh giới quyền sử dụng đất

Mức án phí mà người dân phải hoàn thành với cơ quan Nhà nước hiện nay được quy định như sau:

 • Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản và tranh chấp về quyền sử dụng đất mà Tòa án không xem xét giá trị, chỉ xem xét quyền sở hữu tài sản và tranh chấp về quyền sử dụng đất của ai thì đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm như đối với trường hợp vụ án không có giá ngạch (án phí là 300.000 đồng).
 • Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản và tranh chấp về quyền sử dụng đất mà Tòa án phải xác định giá trị của tài sản hoặc xác định quyền sở hữu quyền sử dụng đất theo phần thì đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm như trường hợp vụ án có giá ngạch đối với phần giá trị mà mình được hưởng.

5. Cơ sở pháp lý

 • Luật đất đai 2013.
 • Bộ luật dân sự 2015.
 • Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về thẩm quyền giải quyết tranh chấp ranh giới thửa đất cũng như thủ tục giải quyết loại tranh chấp này, hy vọng các bạn có thể hiểu rõ.

Luật Quang Huy là công ty có kinh nghiệm không chỉ trong việc tư vấn pháp luật về các vấn đề liên quan tới tranh chấp đất đai mà còn có bề dày kinh nghiệm trong vai trò là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng khi có tranh chấp đất đai xảy ra trong cả nước.

Nếu nội dung bài viết còn chưa rõ, hoặc bạn cần tư vấn, hỏi đáp thêm về dịch vụ hỗ bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn luật đất đai qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

Bạn cần tư vấn luật đất đai?
Liên hệ 1900.6784 để được luật sư giải đáp hoàn toàn miễn phí!
Đánh giá
guest
Công khai
Không công khai
(Không công khai)
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

BẤM GỌI TƯ VẤN NGAY!

Scroll to Top
Mục lục