Quy định pháp luật về chế độ thai sản sinh non

Quy định pháp luật về chế độ thai sản sinh non
Thai sản không chỉ là quyền lợi của người lao động nữ mà còn là của người lao động nam có vợ sinh con. Với mong muốn hỗ trợ đảm bảo cho người lao động nhận đủ số tiền trợ cấp này, Luật Quang Huy bổ sung thêm đường dây nóng tư vấn chế độ thai sản. Nếu bạn đang có nhu cầu tư vấn chế độ thai sản, hãy liên hệ ngay cho Luật sư chúng tôi qua Tổng đài 19006573 để được tư vấn.

Làm mẹ là thiên chức của người phụ nữ, ai cũng muốn con mình sinh ra được tròn tháng tròn tuổi. Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng được như vậy, có trường hợp người lao động nữ sinh con trước ngày dự kiến. Vậy, khi sinh non có được bảo hiểm không. Qua bài viết sau đây Luật Quang Huy sẽ gửi tới bạn đọc bài viết quy định pháp luật về chế độ thai sản sinh non?


1. Sinh non có được hưởng bảo hiểm không?

Theo quy định của bảo hiểm xã hội thì việc sinh non có được hưởng bảo hiểm xã hội.

Căn cứ theo Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản, người lao động sẽ được hưởng đầy đủ chế độ thai sản khi đáp ứng các điều kiện sau:

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Lao động nữ mang thai;
 • Lao động nữ sinh con;
 • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
 •  Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
 •  Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
 •  Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Quy định pháp luật về chế độ thai sản sinh non

Như vậy, điều kiện để lao động nữ được hưởng chế độ thai sản khi sinh non là phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì người lao động đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản theo quy định.


2. Sinh non được nghỉ thai sản mấy tháng?

Việc sinh non được nghỉ thai sản mấy tháng phụ thuộc vào tình trạng con có còn sống hay mất sau khi sinh non.

Trường hợp sinh non mà sau đó con vẫn sống thì chế độ thai sản cho mẹ sinh non như sau: lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau sinh con là 06 tháng. Trường hợp sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Trường hợp sinh non mà sau đó con mất thì căn cứ theo khoản 3 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì sẽ được hưởng như sau:

 • Trường hợp con dưới 2 tháng tuổi bị chết: mẹ sẽ được nghỉ 04 tháng tính từ ngày sinh con.
 • Trường hợp con từ đủ 2 tháng tuổi trở lên bị chết: mẹ sẽ được nghỉ việc 02 tháng kể từ ngày con chết nhưng không được vượt quá thời gian nghỉ thai sản quy định tại khoản 1 Điều 34, tức thời gian nghỉ trước và sau khi sinh con không quá 06 tháng (trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, thời gian nghỉ tối đa được tính thêm 01 tháng).

Ngoài ra, theo khoản 3 Điều 10 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

Trường hợp tất cả các thai đều bị chết sau khi sinh thì thời gian được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội, áp dụng đối với con chết sau cùng.

Như vậy, đối với trường hợp lao động nữ sinh nhiều con trong cùng một lần sinh mà tất cả các thai đều bị chết sau khi sinh thì thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người đó được tính theo quy định nói trên áp dụng cho người con chết cuối cùng.


3. Mức hưởng chế độ thai sản sinh non

Tại Điểm a khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về mức hưởng chế độ thai sản như sau:

Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau: a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, theo quy định trên thì chế độ bảo hiểm thai sản sinh non khi người lao động nữ đáp ứng đủ điều kiện sẽ được hưởng với mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Ngoài khoản hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản nêu trên thì chế độ thai sản cho người sinh non còn được hưởng trợ cấp một lần theo Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Nghĩa là mức trợ cấp một lần khi sinh con bằng 02 lần mức lương cơ sở (tại tháng lao động nữ sinh con). Hiện tại mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng cho nên trợ cấp một lần khi sinh con cho mỗi con bằng 2.980.000 đồng.


4. Thủ tục chế độ thai sản sinh non

4.1 Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ hưởng chế độ nghỉ thai sản khi sinh non được quy định tại khoản 1 Điều 101 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 bao gồm các giấy tờ sau:

 • Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;
 • Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;
 • Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;
 • Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;
 • Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp phải nghỉ để dưỡng thai.

4.2 Nộp hồ sơ

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động.Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận/ huyện nơi đang cư trú.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

4.3 Trách nhiệm giải quyết và chi trả của cơ quan bảo hiểm xã hội

 • Trường hợp doanh nghiệp đề nghị: tối đa 10 ngày làm việc  kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật
 • Trường hợp người lao động, thân nhân của người lao động lập hồ sơ: tối đa 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

Việc chi trả chế độ thai sản sinh non có thể nhận tiền mặt hoặc nhận tiền qua thẻ ngân hàng đã đăng ký với phía cơ quan bảo hiểm xã hội.


Trên đây là toàn bộ các nội dung giải đáp về Quy định của pháp luật về chế độ thai sản sinh non. Nếu nội dung tư vấn còn chưa rõ bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn luật chế độ thai sản trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được hỗ trợ giải đáp.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Huyền
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Huyền. Hiện đang là Trưởng phòng Quản lý Nhân sự tại Công ty Luật TNHH Quang Huy và Cộng sự. Chuyên về các vấn đề pháp lý liên quan đến pháp luật lao động, pháp luật bảo hiểm,...
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

HOTLINE TƯ VẤN BHXH

Scroll to Top