Hướng dẫn nộp hồ sơ giải thể qua mạng

Nộp hồ sơ giải thể qua mạng
Giải thể hay phá sản đều là những thủ tục pháp lý phức tạp của doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Nếu bạn cần Luật sư hỗ trợ khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, vui lòng liên hệ hotline 09.678910.86 để được tư vấn miễn phí. Trân trọng.

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp theo quyết định của doanh nghiệp hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Hiện nay, các doanh nghiệp có được nộp hồ sơ giải thể qua mạng thay vì nộp trực tiếp hay không?

Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ giải đáp thắc mắc trên của bạn.


1. Căn cứ giải thể doanh nghiệp

Theo quy định của khoản 1 Điều 207 Luật doanh nghiệp năm 2020 có 4 trường hợp giải thể doanh nghiệp dưới đây:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Có thể nộp hồ sơ giải thể qua mạng được không?

Hiện nay các thủ tục hành chính của doanh nghiệp ngày càng tiện lợi, do đó các bạn hoàn toàn có thể nộp hồ sơ giải thể thông qua mạng điện tử.


3. Các bước đăng ký giải thể doanh nghiệp qua mạng

Việc đăng ký giải thể doanh nghiệp qua mạng bao gồm 4 bước:

3.1 Bước 1: Đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống

Để tạo tài khoản mới, bạn cần khai chi tiết các thông tin: họ tên, giới tính, quốc tịch, dân tộc, số điện thoại, email,… Các thông tin cá nhân này phải chính xác theo Giấy tờ chứng thực cá nhân.

Cùng với đó, bạn cũng cần phải gửi kèm các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ như: Căn cước công dân, chứng minh nhân dân; hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế tương đương

Như vậy, để đăng ký một tài khoản trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh, bạn cần làm:

 1. Tạo Yêu cầu tài khoản kinh doanh
 2. Tải bản scan Giấy tờ pháp lý cá nhân
 3. Kiểm tra thông tin cá nhân theo đúng thông tin trong Giấy tờ pháp lý cá nhân
 4. Gửi yêu cầu
 5. Nhận email xác nhận

3.2 Bước 2: Chuẩn bị công cụ ký xác thực

Nếu nộp hồ sơ bằng chữ ký số công cộng, người ký xác thực hồ sơ cần gán chữ ký số công cộng vào tài khoản

Trường hợp nộp hồ sơ bằng chữ ký số công cộng, sau khi hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ trả kết quả cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp không cần nộp hồ sơ bằng bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Chỉ sử dụng Internet Explorer phiên bản 8.0 trở lên, không sử dụng Chrome, Firefox hoặc các trình duyệt khác khi thực hiện các tác nghiệp liên quan đến chữ ký số.

Lưu ý: Các nhà cung cấp chữ ký số công cộng được tích hợp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là những nhà cung cấp chữ ký số công cộng đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động.

Nộp hồ sơ giải thể qua mạng
Nộp hồ sơ giải thể qua mạng

3.3 Bước 3: Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng

Bạn tiến hành đăng nhập vào tài khoản. Sau đó, trên thanh công cụ chọn dịch vụ công rồi ấn Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử -> Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp -> Giải thể

Tiếp theo, bạn chọn tài liệu đính kèm và xác nhận các tài liệu đính kèm theo hướng dẫn.

Sau khi hoàn thành 2 bước trên, trên màn hình sẽ xuất hiện các thông tin dữ liệu. Từ đó bạn nhập thông tin tương ứng theo yêu cầu rồi chọn lưu thông tin khi đã hoàn thiện việc nhập thông tin.

Sau khi lưu thông tin, bạn chọn tài liệu đính kèm và tải các tài liệu đã được scan và có chữ ký đầy đủ lần lượt theo các mục. Sau khi hoàn tất việc tải tài liệu, bạn chọn kiểm tra thông tin trước khi nộp hồ sơ để tránh việc sai sót. Nếu còn thiếu thông tin trong hồ sơ thì hệ thống sẽ báo lỗi và yêu cầu bạn bổ sung hồ sơ

Sau khi hồ sơ của bạn được nhập đầy đủ thông tin, bạn nhấn vào chuẩn bị, sau đó nhập tiếp dãy số xác nhận mà trên màn hình hiện ra và chọn địa bàn quản lý rồi ấn chấp nhận. Hồ sơ sẽ được chuyển sang trạng thái chuẩn bị.

Cuối cùng bạn chỉ cần chọn “Ký sổ/xác thực tài khoản đăng ký kinh doanh” để hoàn tất việc xác thực hồ sơ.

Sau khi xác thực hồ sơ, bạn chọn nút Thanh toán, nhập thông tin người thanh toán rồi chọn xác nhận.

Thanh toán xong. hồ sơ của bạn sẽ hiện lên trạng thái: “Đang được tự động tiếp nhận trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia”.

Hồ sơ lúc này sẽ được chuyển về tài khoản của Phòng đăng ký kinh doanh để xử lý hồ sơ.

3.4 Bước 4: Nhận kết quả

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Nộp hồ sơ giải thể qua mạng có phải thực hiện thủ tục gì nữa không?

Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an theo quy định khi làm thủ tục giải thể.


4. Nộp hồ sơ giải thể qua mạng có mất phí không?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2019/TT-BTC, việc nộp hồ sơ giải thể qua mạng không mất bất kì một khoản chi phí nào.


5. Thời gian thực hiện nộp hồ sơ giải thể qua mạng

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh phải đăng tải các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 70 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trên thực tế, thời gian thực hiện nộp hồ sơ giải thể qua mạng có thể mất một đến vài tháng.

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp – Luật Quang Huy

Khác với việc thành lập doanh nghiệp hay tạm ngừng kinh doanh, thủ tục giải thể công ty là một thủ tục rất phức tạp.

Đa số các công ty không thể thực hiện được thủ tục này vì quá mất thời gian, công sức mà không đem lại được kết quả như mong muốn.

Có rất nhiều khách hàng khi đến công ty chúng tôi đã tâm sự rằng, từ bảo vệ đến các chuyên viên của các cơ quan đều quen mặt họ rồi nhưng vẫn chưa hoàn tất được thủ tục giải thể.

Do vậy, họ đã tìm đến công ty Luật Quang Huy để nhận được hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện thủ tục này.

Tính đến nay, chúng tôi đã hỗ trợ cho rất nhiều đơn vị công ty thực hiện thủ tục giải thể ở cả tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và cả các tỉnh thành khác.

Chúng tôi sẽ thay mặt bạn thực hiện thủ tục một cách nhanh chóng nhất mà vẫn có thể tiết kiệm tối đa các chi phí, tránh được các rủi ro có thể phát sinh.

Đến với Luật Quang Huy, bạn sẽ được hỗ trợ:

 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí toàn bộ thủ tục giải thể một cách chi tiết;
 • Tiến hành chuẩn bị tất cả các giấy tờ thực hiện thủ tục giải thể;
 • Thay mặt bạn làm việc với cơ quan có thẩm quyền giải quyết;
 • Bàn giao kết quả giải quyết cho bạn.

Trên đây là toàn bộ nội dung về nộp hồ sơ giải thể qua mạng. Qua bài viết này chúng tôi mong rằng sẽ giúp bạn dễ hình dung hơn về vấn đề này.

Nếu còn điều gì chưa rõ, cần hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến của Luật Quang Huy qua HOTLINE 19006588.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Cố vấn cao cấp, giảng viên khoa pháp luật kinh tế – trường Đại học Luật Hà Nội. Tốt nghiệp Thạc sĩ Luật Đại học Duke (Hoa Kỳ), có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các công ty luật lớn trên thế giới.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
chat-zalo
phone-call

GỌI 09.678910.86 NGAY

Scroll to Top