Hướng dẫn thủ tục đóng mã số thuế cá nhân

Hướng dẫn thủ tục đóng mã số thuế cá nhân
Nếu cần được hỗ trợ về thuế thu nhập cá nhân vui lòng gọi Tổng đài 1900.6795 để được tư vấn miễn phí. Ngoài ra, nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán - thuế, bạn vui lòng liên hệ hotline 09.678910.86. Trân trọng.

Trong một số trường hợp, cá nhân phải đóng mã số thuế cá nhân. Vậy quy trình thủ tục đóng mã số thuế cá nhân được quy định như thế nào? Xử lý hồ sơ và chấm dứt hiệu lực mã số thuế cá nhân ra sao? Có cần phải hoàn tất nghĩa vụ gì trước khi đóng mã số thuế cá nhân không. Bài viết sau đây của Luật Quang Huy sẽ hướng dẫn bạn đóng mã số thuế cá nhân nhanh chóng nhất.


1. Hiểu như thế nào là đóng mã số thuế cá nhân?

Đóng mã số thuế là hoạt động chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại cơ quan quản lý thuế. Với các doanh nghiệp muốn giải thể. Thủ tục đóng mã số thuế chính là thủ tục cần thiết để giải thể tại cơ quan thuế. Để có thể đóng mã số thuế doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Nộp đầy đủ các loại tờ khai, báo cáo thuế;
 • Nộp đầy đủ các loại thuế (không còn nợ thuế).

2. Thủ tục đóng mã số thuế cá nhân?

Thủ tục đóng mã số thuế thu nhập cá nhân, người phụ thuộc được hướng dẫn tại Luật quản lý thuế 2019 và Thông tư 105/2020/TT-BTC như sau:

Bước 1: Hoàn thành nghĩa vụ của người nộp thuế trước khi đóng mã số thuế.

Người nộp thuế phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định tại Điều 60, 67, 69, 70, 71 Luật Quản lý thuế 2019 với cơ quan quản lý thuế. Cụ thể như sau:

 • Điều 60: Xử lý số tiền thuế nộp thừa; Một khoản thuế nộp thừa sẽ không được hoàn trả lại ngay. Thay vào đó, sẽ xử lý theo thứ tự sau:
 • Bù trừ tự động với nợ thuế, nợ phạt hoặc số thuế phải nộp của cùng loại thuế;
 • Bù trừ tự động với số thuế phải nộp của lần tiếp theo;
 • Sau 6 tháng tính từ ngày nộp thừa, nếu không phát sinh thêm số thuế phải nộp thì được xét hoàn. (Nếu trong thời gian 6 tháng này có phát sinh số tiền thuế phải nộp thì tiếp tục bù trừ).
 • Điều 67: Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động;
 • Điều 69: Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế là người đã chết, người bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự;
 • Điều 70, 71: Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Người nộp thuế được hoàn trả khoản nộp thừa khi người nộp thuế không còn khoản nợ. Người nộp thuế thuộc trường hợp được hoàn thuế lập và gửi hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền. Theo đó, hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

 • Văn bản yêu cầu hoàn thuế;
 • Các tài liệu liên quan đến yêu cầu hoàn thuế.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Hồ sơ đóng mã số thuế cá nhân bao gồm: Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC và các giấy tờ khác tùy từng trường hợp cụ thể.

Ví dụ: Trường hợp cá nhân đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì cần chuẩn bị thêm các giấy tờ liên quan của cơ quan có thẩm quyền xác nhận cá nhân đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự (Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc các giấy tờ thay cho giấy báo tử theo quy định của pháp luật về hộ tịch, hoặc quyết định của tòa án tuyên bố một người là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự).

Bước 3: Nộp hồ sơ đóng mã số thuế cá nhân

Cá nhân nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản chấm dứt hoạt động hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc ngày kết thúc hợp đồng.

Hướng dẫn thủ tục đóng mã số thuế cá nhân
Hướng dẫn thủ tục đóng mã số thuế cá nhân

3. Thủ tục đóng mã số thuế cá nhân online?

Ngoài cách nộp hồ sơ đóng mã số thuế trực tiếp đến cơ quan thuế, các bạn có thể thực hiện qua mạng tại trang web cổng thông tin của Thuế điện tử.

Tuy nhiên, để có thể thực hiện làm hồ sơ đóng mã số thuế cá nhân online là cá nhân phải có tài khoản giao dịch thuế điện tử. Nếu chưa có các bạn có thể đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử với cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử theo các bước được hướng dẫn tại Công văn 377/TCT-DNNCN ngày 05/02/2021.

Cụ thể các bước thực hiện đóng mã số thuế cá nhân online như sau:

Bước 1: Truy cập vào https://thuedientu.gdt.gov.vn/etaxnnt/EstablishSession?&fromOpName=corpJumpProc&fromStateName=initial&fromEventName=start&toOpName=corpIndexProc

Bước 2: Đăng nhập ID là mã số thuế và mật khẩu của người nộp thuế.

Bước 3: Chọn mục Đăng ký thuế. Sau đó bấm chọn Chấm dứt hiệu lực Mã số thuế.

Bước 4: Làm văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT và đính kèm các tài liệu tùy từng trường hợp.

Bước 5: Gửi hồ sơ bằng chữ ký số và chờ trả lời của cơ quan thuế.


4. Xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế và trả kết quả?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thủ tục xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế và trả kết quả như sau:

 • Cơ quan quản lý thuế trực tiếp thực hiện ban hành thông báo về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế số 17/TB-ĐKT ban hành kèm thông tư 105/2020/TT-BTC gửi cho người nộp thuế trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận đủ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
 • Phối hợp với cơ quan quản lý khoản thu nơi nộp thuế có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước để quyết toán nghĩa vụ của người nộp thuế tại cơ quan thuế quản lý khoản thu, xử lý bù trừ nghĩa vụ thuế hoặc hoàn trả theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện thủ tục bù trừ hoặc hoàn trả kiêm bù trừ đối với các nghĩa vụ của người nộp thuế theo quy định của luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Ban hành thông báo về việc người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo mẫu số 18/TB-ĐKT ban hành kèm Thông tư số 105/2020/TT-BTC trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với cơ quan quản lý thuế. Theo đó, khi mã số thuế của người nộp thuế bị chấm dứt hiệu lực thì giấy chứng nhận đăng ký thuế, giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân, thông báo mã số thuế, thông báo mã số thuế người phụ thuộc hết hiệu lực.
 • Cơ quan thuế quản lý trực tiếp cập nhập thông tin và chuyển trạng thái mã số thuế của người nộp về trạng thái người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế ngay trong ngày làm việc hoặc là chậm nhất ngày làm việc ngày tiếp theo kể từ ngày ban hành thông báo về người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và trạng thái người nộp thuế ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo ngày ban hành thông báo về việc người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế số 18/TB-ĐKT ban hành kèm Thông tư số 105/2020/TT-BTC.

5. Các nghĩa vụ người nộp thuế phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư số 105/2020/TT-BTC, các nghĩa vụ người nộp thuế phải hoàn thành trước khi đóng mã số thuế gồm:

 • Người nộp thuế nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn;
 • Người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế và xử lý số tiền thuế nộp thừa, số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ nếu có) theo quy định tại Điều 43, 44, 47, 60, 67, 68, 70, 71 Luật Quản lý thuế năm 2019 với cơ quan quản lý thuế;
 • Trường hợp đơn vị chủ quản có các đơn vị phụ thuộc thì toàn bộ các đơn vị phụ thuộc phải hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị chủ quản.

6. Cơ sở pháp lý

 • Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 sửa đổi, bổ sung năm 2014;
 • Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ;
 • Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ;
 • Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về vấn: thủ tục đóng mã số thuế cá nhân.

Để được tư vấn đầy đủ và chính xác nhất, mời quý khách hàng liên hệ qua Tổng đài tư vấn thuế thu nhập cá nhân trực tuyến của HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để nhận tư vấn thêm về vấn đề mà quý khách hàng đang gặp phải.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)

TÁC GIẢ BÀI VIẾT

Cố vấn Nguyễn Quỳnh Trang
Cố vấn Nguyễn Quỳnh Trang
Kiểm toán viên (CPA) – Hiện là cố vấn thuế cao cấp cho nhiều doanh nghiệp lớn trên toàn quốc với 20 năm kinh nghiệm thực tiễn
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ THUẾ

Scroll to Top
Mục lục