Tội sản xuất hàng giả là thực phẩm có hình phạt là gì?

Nếu bạn có nhu cầu được tư vấn, hỗ trợ về luật hình sự, hãy liên hệ ngay cho luật sư qua hotline 1900.6784. Luật sư can thiệp càng sớm, cơ hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp càng cao!

Bạn có biết sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm sẽ phải chịu các hình phạt nghiêm khắc như thế nào chưa? Cấu thành tội phạm của tội này là gì?

Bài viết dưới đây, Luật Quang Huy sẽ cung cấp cho bạn những quy định về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm để bạn có thể tham khảo.


Tổng quan về bài viết

1. Điều 193 bộ luật hình sự quy định về tội gì?

Theo Điều 193 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.


2. Hình phạt nào cho người phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm

2.1 Hình phạt chính

Theo quy định tại điều 193 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm có thể phải chịu các hình phạt cụ thể:

2.1.1 Phạt tù từ 02 năm đến 05 năm

Hình phạt này áp dụng đối với người nào có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

2.1.2 Phạt tù từ 05 năm đến 10 năm

Bạn có thể bị áp dụng hình phạt này nếu hành vi của bạn thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Có tổ chức: là hình thức phạm tội có kế hoạch rõ ràng, cụ thể với sự tham gia của nhiều chủ thể, tạo thành một tổ chức liên kết, quy mô lớn, chặt chẽ.
 • Có tính chất chuyên nghiệp: được hiểu là người phạm tội lấy các lần phạm tội làm nghề kiếm sống và lấy kết quả của việc phạm tội làm nghề sống chính
 • Tái phạm nguy hiểm: đã bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý; Đã tái phạm, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý.
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn: được hiểu là việc lợi dụng quyền hạn của chức vụ mà mình đảm nhiệm tại cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi phạm tội
 • Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức: được hiểu là hành vi sử dụng tên của cơ quan, tổ chức để thu lợi bất chính cho cá nhân
 • Buôn bán qua biên giới
 •  Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng
 • Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%
 • Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng

2.1.3 Phạt tù từ 10 năm đến 15 năm

Nếu bạn phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây bạn có thể bị phạt tù từ 10 năm tới 15 năm:

 • Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
 • Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng
 • Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng
 • Làm chết người
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61 % trở lên
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%

2.1.4 Phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân

Nếu bạn phạm tội thuộc một trong các trường hợp dưới đây bạn có thể bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân

 • Thu lợi bất chính 1.500.000.000 đồng trở lên
 • Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên
 • Làm chết 02 người trở lên
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên

2.2 Hình phạt bổ sung

Ngoài các hình phạt chính nếu bạn phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm thì bạn có thể sẽ bị phạt kèm theo các hình phạt bổ sung như:

 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng,
 • Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm
 • Tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Tội sản xuất hàng giả là thực phẩm có hình phạt là gì?
Tội sản xuất hàng giả là thực phẩm có hình phạt là gì?

Việc xác định hình phạt cụ thể khi phạm tội đối với người không nắm vững kiến thức pháp luật, không có kinh nghiệm xét xử sẽ rất khó khăn.

Ngoài các tình tiết định khung hình phạt như trên, Toà án còn căn cứ vào tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo Điều 51, Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 và nhân thân người phạm tội.

Do đó, để xác định đúng nhất hình phạt áp dụng, bạn nên tìm đến những văn phòng luật sư hay công ty luật uy tín hoặc những Luật sư có kinh nghiệm dày dặn, điển hình như Luật Quang Huy.

Tại công ty của chúng tôi, các Luật sư đều là những người có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực giải quyết các vụ án hình sự.

Thậm chí, có những Luật sư từng có thời gian là Thẩm phán, là người ra quyết định hình phạt cho những vụ án trên thực tế.

Để được hỗ trợ nhanh nhất, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi qua Tổng đài 19006588.


3. Hình phạt nào cho pháp nhân thương mại phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm

3.1 Hình phạt chính

Theo quy định tại điều 193 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm đối với pháp nhân thương mại có thể phải chịu các hình phạt cụ thể:

3.1.1 Phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng

Hình phạt này áp dụng đối với pháp nhân có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm

3.1.2 Phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 6.000.000.000 đồng

Hình phạt này áp dụng đối với pháp nhân có hành vi phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, e, g, h, i và k khoản 2 Điều 193 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017:

 • Có tổ chức;
 • Có tính chất chuyên nghiệp;
 • Tái phạm nguy hiểm;
 • Buôn bán qua biên giới
 • Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
 • Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

3.1.3 Phạt tiền từ 6.000.000.000 đồng đến 9.000.000.000 đồng

Hình phạt này áp dụng nếu pháp nhân phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
 •  Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng;
 • Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng;
 • Làm chết người;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61 % trở lên;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%.

3.1.4 Phạt tiền từ 9.000.000.000 đồng đến 18.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm

Hình phạt này áp dụng đối với pháp nhân phạm tội có hành vi thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Thu lợi bất chính 1.500.000.000 đồng trở lên;
 • Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên;
 • Làm chết 02 người trở lên
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên.

3.1.5 Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn

Hình phạt này áp dụng đối với pháp nhân có hành vi phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc trường hợp quy định tại điều 79 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017:

 • Pháp nhân thương mại phạm tội gây thiệt hại hoặc có khả năng thực tế gây thiệt hại đến tính mạng của nhiều người, gây sự cố môi trường hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và không có khả năng khắc phục hậu quả gây ra.
 • Pháp nhân thương mại được thành lập chỉ để thực hiện tội phạm thì bị đình chỉ vĩnh viễn toàn bộ hoạt động.
Hình phạt nào cho pháp nhân thương mại phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm
Hình phạt nào cho pháp nhân thương mại phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm

3.2 Hình phạt bổ sung

Pháp nhân thương mại ngoài phải chịu các hình phạt chính về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm thì đồng thời cũng có thể phải chịu các hình phạt bổ sung kèm theo như:

 • Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng
 • Cấm kinh doanh
 • Cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định
 • Cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Có thể thấy, Bộ luật Hình sự hiện nay đã quy định chế tài xử phạt nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Tuy nhiên người phạm tội hoặc pháp nhân phạm tội thuộc trường hợp áp dụng mức khung hình phạt cao vẫn có thể được giảm nhẹ hơn nếu chủ động khắc phục hậu quả hoặc thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ khác tuỳ vụ án.

Tương tự, nếu bạn có những tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo Điều 84, Điều 85 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, bạn có thể phải chịu hình phạt cao nhất trong khung hình phạt trên.

Do vậy, để có thể xác định các tình tiết giảm nhẹ, hoặc các tình tiết có lợi khác để giảm bớt hình phạt bạn nên tìm đến những văn phòng luật sư hay công ty luật uy tín hoặc những Luật sư có kinh nghiệm dày dặn để thực hiện hỗ trợ, bào chữa.

Như tại Luật Quang Huy của chúng tôi, các Luật sư đều là những người có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực giải quyết các vụ án hình sự.

Để được hỗ trợ nhanh nhất, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi qua Tổng đài 19006588.


4. Cấu thành tội phạm của tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm

4.1 Chủ thể tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm

Người phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đến độ tuổi nhất định theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra đối với tội phạm này, chủ thể có thể là pháp nhân thương mại.

4.2 Khách thể tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm

Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là trật tự của nền sản xuất hàng hóa, làm mất sự ổn định của thị trường, xâm hại lợi ích và sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng.

Đối tượng tác động của tội phạm này chỉ bao gồm hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Do tính nguy hiểm cao hơn hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả thông thường, nên hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm luôn luôn bị coi là tội phạm mà không đòi hỏi các điều kiện khác như quy định tại điều 192 Bộ luật Hình sự.

4.3 Mặt chủ quan tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm

Người hoặc pháp nhân phạm tội thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm là do lỗi cố ý (cố ý trực tiếp) và có động cơ, mục đích nhằm thu lợi bất chính.

Tuy không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm nhưng việc xác định động cơ, mục đích của cá nhân hay pháp nhân phạm tội có ý nghĩa trong việc quyết định hình phạt.

Cấu thành tội phạm của tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm
Cấu thành tội phạm của tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm

4.4 Mặt khách quan tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm

Hành vi sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm là hành vi làm ra sản phẩm là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm hoàn chỉnh của một sản phẩm hoặc một phần của sản phẩm với chất lượng thấp hơn, ngang bằng hay tốt hơn hàng thật đã được đăng ký chất lượng.

Hành vi buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm là hành vi của người biết là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm giả mà mua đi, bán lại lấy lời bất chính.

Về hậu quả của việc sản xuất, buôn bán hàng giả nêu trên gây hậu quả rất lớn, làm thiệt hại kinh tế của người sản xuất và người tiêu dùng. Tuy nhiên dấu hiệu này không phải là yếu tố cấu thành bắt buộc của tội này (mà chỉ có ý nghĩa về định khung hình phạt).

Khi xem xét để định tội danh, bạn phải xem xét kỹ các dấu hiệu cấu thành tội phạm. Nếu không có đủ các yếu tố trên sẽ không phải chịu các hình phạt được quy định tại điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Nếu cần tư vấn cụ thể hơn về cấu thành tội phạm tội huỷ hoại tài sản, đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay cho Luật Quang Huy qua Tổng đài 19006588.


5. Cơ sở pháp lý

 • Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trên đây là toàn bộ nội dung về vấn đề xoay quanh mức phạt cho tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Qua bài viết này chúng tôi mong rằng sẽ giúp bạn nắm được rõ về chủ đề này.

Luật Quang Huy là công ty có kinh nghiệm không chỉ trong việc tư vấn luật Hình sự mà còn có bề dày kinh nghiệm trong vai trò là Luật sư biện hộ cho nhiều vụ án Hình sự trong cả nước.

Nếu còn điều gì chưa rõ, cần hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hình sự trực tuyến của Luật Quang Huy qua HOTLINE 19006588.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)
guest
Công khai
Không công khai
(Không công khai)
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

ĐẶT CÂU HỎI MIỄN PHÍ!

Scroll to Top

Tổng quan về bài viết

Mục lục