Các bước cấp giấy đi đường cho 6 nhóm đối tượng tại Hà Nội

Các bước cấp giấy đi đường cho 6 nhóm đối tượng tại Hà Nội
Nhằm giải đáp mức xử phạt khi vi phạm quy định giao thông cũng như các vấn đề liên quan đến giấy phép lưu hành giao thông, Luật Quang Huy triển khai đường dây nóng tư vấn luật giao thông. Nếu bạn có nhu cầu tư vấn về vấn đề này, hãy liên hệ ngay cho Luật sư chúng tôi qua Tổng đài 19006588.

Sáng ngày 5/9, Công an Thành phố Hà Nội đã có thông báo về Quy trình xét duyệt, cấp giấy đi đường, thẻ đi mua hàng thiết yếu tại Vùng 1 theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, tại bài viết này, Luật Quang Huy sẽ hướng dẫn cụ thể cho bạn đọc thủ tục, các bước cấp giấy đi đường, thẻ mua hàng cho 6 nhóm đối tượng ở Hà Nội.


Tổng quan về bài viết

Nhóm xin cấp giấy đi đường thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công vụ, ngoại giao, quốc tế

Các đối tượng

Theo hướng dẫn, Thủ trưởng đơn vị là người có thẩm quyền cấp giấy đi đường cho các đối tượng như sau:

  • Các cơ quan, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công vụ, ngoại giao, quốc tế gồm: Cán bộ, công chức, công vụ làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, chính trị xã hội đóng trên địa bàn Thành phố (bao gồm cả các cơ quan trực thuộc và tương đương);
  • Cán bộ, người lao động làm việc tại các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế.

Thẩm quyền cấp giấy đi đường

Thủ trưởng các đơn vị sẽ có trách nhiệm duyệt, cấp giấy đi đường cho các đối tượng trên theo quy định tại Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.


Nhóm xin cấp giấy đi đường thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công ích thiết yếu

Các đối tượng

Các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công ích thiết yếu là các đối tượng phải xin giấy đi đường từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố.

Bao gồm: Cán bộ, công chức, công vụ, công nhân viên, người lao động trực tiếp thực hiện các hoạt động dịch vụ công ích thiết yếu.

Thủ tục xin cấp giấy đi đường

Nếu bạn thuộc các đối tượng liệt kê phía trên, bạn sẽ phải thực hiện các thủ tục như sau:

Bước 1: Cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực (Sở quản lý theo chuyên ngành, lĩnh vực hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

Ví dụ: Sở Thông tin và Truyền thông quản lý doanh nghiệp lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; Sở giao thông quản lý doanh nghiệp vận tải; Sở Công thương quản lý doanh nghiệp lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, siêu thị…).

Thủ trưởng các tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công ích thiết yếu cử 01 cán bộ đại diện cơ quan, đơn vị làm việc trực tiếp với cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực để cung cấp các thông tin, danh sách các cá nhân, người lao động, người điều khiển phương tiện mô tô, người điều khiển ô tô theo Biểu mẫu của Công an Thành phố (Danh sách cá nhân – Biểu mẫu số 01; Danh sách người điều khiển xe mô tô, danh sách người điều khiển xe ô tô: mỗi loại lập riêng theo Biểu mẫu số 02) để đề nghị xem xét cấp giấy đi đường có mã nhận diện.

Bước 2: Gửi danh sách đề nghị cấp Giấy đi đường

Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực tổng hợp danh sách cá nhân, người lao động, người điều khiển phương tiện mô tô, người điều khiển ô tô đề nghị cấp giấy đi đường của các cơ quan, tổ chức có nhu cầu kèm theo các Biểu mẫu của Công an Thành phố, gửi Phòng Cảnh sát Giao thông (qua thư điện tử đã xác thực trên hệ thống) để duyệt, cấp Giấy đi đường có mã nhận diện.

Bước 3: Duyệt Giấy đi đường

Căn cứ vào danh sách đã được duyệt của Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực, Phòng Cảnh sát Giao thông cấp Giấy đi đường.

Bước 4: Cấp Giấy đi đường

Đối với Giấy đi đường có mã nhận diện của phương tiện và người điều khiển ô tô: Phòng Cảnh sát giao thông gửi tới Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực (qua thư điện tử đã được hệ thống xác nhận). Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực chuyển Giấy đi đường có mã nhận diện cho các các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan, cá nhân có nhu cầu đã được phê duyệt để tổ chức in, cấp Giấy đi đường và sử dụng.

Đối với Giấy đi đường có mã nhận diện cho người điều khiển mô tô: Phòng Cảnh sát giao thông in, ký, đóng dấu và gửi tới Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực để gửi trả cho các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu đã được phê duyệt.


Nhóm xin cấp giấy đi đường thực hiện, tham gia công tác phòng chống dịch

Các đối tượng

Đối tượng xin cấp giấy đi đường để thực hiện, tham gia công tác phòng chống dịch là các cán bộ, công chức, công vụ, công nhân viên, người lao động trực tiếp thực hiện tham gia công tác phòng chống dịch.

Thẩm quyền cấp giấy đi đường

Nhóm đối tượng này là do Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm duyệt, cấp theo đúng đối tượng quy định tại Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.


Nhóm xin cấp giấy đi đường là hoạt động báo chí, truyền thông

Các đối tượng

Nhóm xin cấp giấy đi đường để hoạt động báo chí, truyền thông bao gồm các cán bộ, người lao động làm việc tại trong các cơ quan, tổ chức này.

Thẩm quyền cấp giấy đi đường

Nhóm đối tượng này cũng là do Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm duyệt, cấp theo đúng đối tượng quy định tại Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Các bước cấp giấy đi đường cho 6 nhóm đối tượng tại Hà Nội
Các bước cấp giấy đi đường cho 6 nhóm đối tượng tại Hà Nội

Nhóm các cá nhân có nhu cầu lưu thông trên đường xin cấp giấy đi đường

Các đối tượng

Các đối tượng có nhu cầu lưu thông trên đường có thể xin cấp giấy đi đường có thể là:

  • Cá nhân đi mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, đồ dùng thiết yếu;
  • Cá nhân đi thực hiện các dịch vụ y tế bắt buộc (cấp cứu, khám chữa bệnh và mua thuốc định kỳ; đi tiêm vắc-xin và xét nghiệm Covid-19; người chăm sóc người bệnh và người xuất viện về);
  • Trường hợp đặc biệt khác.

Thẩm quyền cấp giấy đi đường

Đối với các cá nhân này, thẩm quyền cấp giấy đi đường được quy định như sau:

  • Cá nhân đi mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, đồ dùng thiết yếu: Do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn duyệt, cấp Thẻ mua hàng thiết yếu theo đúng đối tượng quy định.
  • Cá nhân đi thực hiện các dịch vụ y tế bắt buộc (cấp cứu, khám chữa bệnh và mua thuốc định kỳ; đi tiêm vắc-xin và xét nghiệm Covid-19; người chăm sóc người bệnh và người xuất viện về): Không áp dụng Giấy đi đường, cá nhân chỉ cần mang theo Giấy tờ chứng minh kèm theo Căn cước công dân (Chứng minh thư nhân dân).
  • Cá nhân đi sân bay theo vé; cá nhân đi đến các cơ quan ngoại giao theo giấy hẹn của cơ quan ngoại giao; cá nhân đến Tòa án theo giấy triệu tập của Tòa án: Không áp dụng Giấy đi đường, cá nhân chỉ cần mang theo Giấy tờ chứng minh kèm theo Căn cước công dân (Chứng minh thư nhân dân) và Giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ.

Nhóm xin cấp giấy đi đường phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu khác

Các đối tượng

Các đối tượng thuộc nhóm này là các cá nhân, người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu.

Thẩm quyền cấp giấy đi đường

Thẩm quyền cấp giấy đi đường cho nhóm đối tượng này thuộc về Công an xã, phường, thị trấn.

Thủ tục cấp giấy đi đường

Bước 1: Cung cấp thông tin

Thủ trưởng các đơn vị cử 01 cán bộ đại diện làm việc trực tiếp với Công an xã/phường/thị trấn để cung cấp thông tin cần thiết theo quy định, cung cấp địa chỉ thư điện tử và thực hiện việc xác thực thư điện tử trên hệ thống với Ủy ban nhân dân xã/phường, thị trấn.

Bước 2: Gửi danh sách đề nghị cấp Giấy đi đường

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức lập danh sách cán bộ, công chức, công vụ đề nghị cấp Giấy đi đường (theo biểu mẫu số 03) và các tài liệu có liên quan gửi về Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn qua địa chỉ thư điện tử đã xác thực trên hệ thống.

Bước 3: Duyệt Giấy đi đường

Trên cơ sở danh sách đề nghị của các cơ quan, tổ chức; căn cứ vào diện các đối tượng theo quy định, Ủy ban nhân dân các xã/phường/thị trấn duyệt danh sách cấp Giấy đi đường và chuyển cho Công an xã/phường/thị trấn cấp Giấy đi đường có mã nhận diện (ký, đóng dấu).

Bước 4: Cấp Giấy đi đường

Công an xã/phường/thị trấn trực tiếp gửi Giấy đi đường có mã nhận diện tới các cơ quan, tổ chức theo địa chỉ đăng ký.


Lưu ý trong việc xin cấp giấy đi đường Hà Nội

Đề nghị cá nhân sau khi được cấp Giấy đi đường/Thẻ đi mua hàng thiết yếu chủ động khai báo y tế qua Website: https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn trước khi ra đường, tham gia giao thông.

Hạn chế đến nơi công cộng, tụ tập đông người không cần thiết.

Không chủ quan, lơ là, luôn đề cao cảnh giác phòng chống dịch. Khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép cần lập tức thông báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời.

Thực hiện tốt Khuyến cáo 5K để phòng chống dịch COVID-19.


Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề thủ tục xin cấp giấy đi đường tại Thành phố Hà Nội từ ngày 06/09.

Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

Trân trọng./.


 

5/5 - (3 bình chọn)

TÁC GIẢ BÀI VIẾT

Luật sư Nguyễn Huy Khánh
Luật sư Nguyễn Huy Khánh
Giám đốc điều hành của Công ty Luật TNHH Quang Huy và Cộng sự. Có nhiều kinh nghiệm tư vấn và tranh tụng trong các lĩnh vực dân sự, hình sự, đất đai, hành chính.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

GỌI HOTLINE 1900.6588

Scroll to Top