Điều kiện thành lập công ty kiểm toán và thủ tục thành lập

Điều kiện thành lập công ty kiểm toán và thủ tục thành lập
Nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ đăng ký kinh doanh trọn gói với chi phí hợp lý và thời gian siêu tốc, vui lòng liên hệ hotline 09.678910.86 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Trân trọng.

Kiểm toán là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên để có thể thành lập kinh doanh hợp pháp ngành nghề này, doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện thành lập công ty kiểm toán.

Vậy những điều kiện đó là gì và thủ tục thành lập công ty kiểm toán ra sao?

Trong bài viết dưới đây, Luật Quang Huy sẽ tư vấn cho bạn điều kiện thành lập công ty kiểm toán và thủ tục thành lập.


1. Công ty kiểm toán là gì?

Hoạt động kiểm toán là việc cung cấp các thông tin một cách chính xác về tình hình hoạt động tài chính của một doanh nghiệp, tổ chức.

Công ty kiểm toán được hiểu là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định và đã được Bộ Tài chính Việt Nam cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.


2. Điều kiện thành lập công ty kiểm toán

2.1 Điều kiện về chủ sở hữu

Giống với các doanh nghiệp mới thành lập khác, chủ công ty kiểm toán cũng phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 và Luật Doanh nghiệp năm 2020, không thuộc các trường hợp bị cấm được quy định tại Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020.

Chủ sở hữu công ty kiểm toán phải có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, không thuộc đối tượng không được làm kế toán theo quy định tại Điều 52 của Luật Kế toán 2015 và có Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp.

Đối với mô hình công ty tư nhân thì chủ của doanh nghiệp đồng thời là giám đốc của công ty kiểm toán và phải có kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực kiểm toán. Đối với loại hình công ty TNHH có 2 thành viên trở lên và mô hình công ty hợp danh thì người đại diện của công ty phải là kiểm toán viên hành nghề.

Như vậy, chủ sở hữu của công ty kiểm toán phải đáp ứng các điều kiện trên mới có thể thành lập công ty hành nghề dịch vụ kiểm toán.

2.2 Điều kiện về ngành nghề khi đăng ký

Để hoạt động ngành nghề kiểm toán, doanh nghiệp cần phải đăng ký hoạt động ngành nghề với mã ngành là: 6920 – Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế, 6910 – Hoạt động lĩnh vực pháp luật. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể đăng ký thêm các mã ngành nghề kinh doanh Cấp 4 khác trong Bảng hệ thống mã ngành nghề kinh doanh Việt Nam ban hành theo Quyết định 27/2018/QĐ-Ttg.

Dịch vụ kiểm toán là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do vậy, để được thành lập công ty kiểm toán thì cần phải đảm bảo một số điều kiện sau đây, được quy định tại Điều 21 Luật Kiểm toán độc lập 2011 như sau:

 • Doanh nghiệp phải có giấy phép đăng ký kinh doanh hợp lệ.
 • Có tối thiểu từ 2 – 5 kiểm toán viên (tùy theo loại hình doanh nghiệp) là thành viên góp vốn vào công ty.
 • Giám đốc, người đại diện pháp luật… của công ty kiểm toán phải có chứng chỉ hành nghề kiểm toán viên.
 • Các kiểm toán viên hành nghề cần góp đủ số vốn tối thiểu trên 50% vốn điều lệ doanh nghiệp. Nếu là tổ chức góp vốn vào công ty kiểm toán thì tỉ lệ góp vốn không vượt quá 35%.
 • Ngoài ra, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thì cần có vốn pháp định 5 tỷ VNĐ khi mở công ty kiểm toán.

Sau khi đáp ứng đủ điều kiện, doanh nghiệp soạn thảo hồ sơ xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán tại Bộ tài chính ở phần dưới.

2.3 Điều kiện về tên công ty

Để tên công ty được hợp lệ, đúng quy định pháp luật thì tên công ty phải không thuộc vào các trường hợp vi phạm quy định đặt tên được quy định tại Điều 38 của Luật doanh nghiệp 2020: tên công ty không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên các doanh nghiệp khác đã đăng ký; sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc,…

Điều kiện thành lập công ty kiểm toán và thủ tục thành lập
Điều kiện thành lập công ty kiểm toán và thủ tục thành lập

Đối với công ty kiểm toán, thông thường sẽ có loại hình công ty đi kèm với cụm từ “kiểm toán” và tên mà chủ doanh nghiệp lựa chọn. Ví dụ: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn ABC, Công ty TNHH Mazars Việt Nam,… Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Kiểm toán độc lập năm 2011, hiện nay các công ty chỉ được đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán nếu thuộc một trong các loại hình doanh nghiệp sau:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 • Công ty hợp danh
 • Doanh nghiệp tư nhân

Như vậy công ty TNHH 1 thành viên và công ty cổ phần là hai hình thức doanh nghiệp không được đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì không được sử dụng cụm từ “kiểm toán” trong tên gọi (Khoản 3 Điều 20 Luật Kiểm toán độc lập 2011).

2.4 Điều kiện về trụ ở chính

Giống với các doanh nghiệp khác, công ty kiểm toán cũng phải đáp ứng các điều kiện về đặt trụ sở chính theo quy định tại Điều 42 Luật Doanh nghiệp năm 2020: “Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).” Địa chỉ trụ sở chính phải được đăng ký trong giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp. Địa chỉ trụ sở chính công ty phải chính xác, rõ ràng và thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp.

Nên chọn địa chỉ đặt trụ sở ổn định, lâu dài tránh trường hợp phải thay đổi địa chỉ trụ sở nhiều lần gây ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.

2.5 Điều kiện về vốn

Phần vốn này sẽ tùy thuộc vào loại hình công ty đã được đăng ký trước và cũng gắn với các chủ thể trong công ty.

Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

 • Có ít nhất 5 kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có hai thành viên góp vốn;
 • Bảo đảm vốn pháp định theo quy định của Chính phủ: Vốn pháp định đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn từ ngày 01/01/2015 là 5 (năm) tỷ đồng Việt Nam (Điều 5 Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ hướng dẫn Luật Kiểm toán độc lập);
 • Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức do Chính phủ quy định. “Thành viên là tổ chức được góp tối đa 35% vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán hai thành viên trở lên. Trường hợp có nhiều tổ chức góp vốn thì tổng số vốn góp của các tổ chức tối đa bằng 35% vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán hai thành viên trở lên”. (Điều 6 Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ hướng dẫn Luật Kiểm toán độc lập);
 • Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là kiểm toán viên hành nghề và không được tham gia góp vốn vào doanh nghiệp kiểm toán đó với tư cách cá nhân;
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán phải có ít nhất 02 (hai) thành viên góp vốn là kiểm toán viên đăng ký hành nghề tại công ty. Vốn góp của các kiểm toán viên hành nghề phải chiếm trên 50% vốn điều lệ của công ty;
 • Kiểm toán viên hành nghề không được đồng thời là thành viên góp vốn của hai doanh nghiệp kiểm toán trở lên.

Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài phải bảo đảm duy trì vốn không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ.

Đối với công ty hợp danh và công ty tư nhân, không có quy định cụ thể về vốn. Ngoài ra, doanh nghiệp kiểm toán không được góp vốn để thành lập doanh nghiệp kiểm toán khác, trừ trường hợp góp vốn với doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài để thành lập doanh nghiệp kiểm toán tại Việt Nam.

2.6 Điều kiện về con dấu

Khoản 1 Điều 3 Nghị định 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu quy định:

Con dấu là phương tiện đặc biệt do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký, quản lý, được sử dụng để đóng trên văn bản, giấy tờ của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước.

Con dấu rất quan trọng với mọi công ty. Nó thể hiện ý chí của công ty đó trong mọi hoạt động.

Do vậy, khi thành lập công ty kiểm toán cũng phải tuân thủ các quy định về kích thước, kiểu dáng của con dấu sao cho phù hợp với quy định của pháp luật cũng như tạo ra sự đồng nhất và thuận tiện.

Do tính chất đặc thù của công ty kiểm toán nên con dấu của loại công ty này lại càng quan trọng hơn nữa, vậy nên các công ty phải ra phương án thiết kế con dấu thật chính xác, cũng tạo dấu ấn riêng cho công ty của mình.


3. Hồ sơ thành lập công ty kiểm toán

Căn cứ Thông tư 203/2012/TT-BTC về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Các công ty sau khi đã đáp ứng được các điều kiện trên, sẽ chuẩn bị hồ sơ để xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ kiểm toán. Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty (Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty hợp danh);
 • Danh sách thành viên (Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty hợp danh);
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên);
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
 • Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thanh viên là cá nhân.
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

(Lưu ý thời hạn bản sao không quá 06 tháng).

 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy tờ cần thiết khác (nếu có).

4. Thủ tục thành lập công ty kiểm toán

4.1 Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Đầu tiên, doanh nghiệp sẽ phải chuẩn bị 1 bộ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp kiểm toán và hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp kiểm toán đã được nêu ở phần trên. Đối với việc đăng ký thành lập doanh nghiệp kiểm toán, cơ quan có thẩm quyền là Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh, thành phố nơi công ty đặt địa chỉ trụ sở chính. Đối với việc xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, cơ quan có thẩm quyền là Bộ Tài chính.

4.2 Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết yêu cầu

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì tiến hành nộp hồ sơ tới cơ quan đăng ký kinh doanh. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ thành lập công ty kiểm toán là Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh.

Hiện nay để tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp, hồ sơ thành lập công ty kiểm toán có thể thực hiện đăng ký online tại Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp.

Địa chỉ website: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/online/default.aspx

4.3 Các công việc phải thực hiện sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi qua thời gian xem xét hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện thành lập công ty kiểm toán, Sở kế hoạch và đầu tư sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kiểm toán theo quy định. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thực hiện các công việc sau:

 • Các doanh nghiệp sẽ tiến hành công bố nội dung tiến hành thành lập công ty kiểm toán

Các nội dung trong giấy phép kinh doanh của công ty phải được công bố trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hiện nay.

Lưu ý: Loại hình công ty kiểm toán phải nên thông báo sớm hơn. Trong trường hợp quá hạn 30 ngày mà công ty không công bố sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 50/2016/NĐ – CP.

 • Tiến hành bước khắc con dấu và công bố mẫu dấu cho công ty kiểm toán

Các doanh nghiệp có thể tự mình thực hiện thiết kế mẫu con dấu và công bố mẫu dấu cho cơ quan có thẩm quyền là Sở kế hoạch đầu tư.

 • Thực hiện việc xin giấy chứng nhận kinh doanh về dịch vụ kiểm toán khi đã đủ điều kiện thành lập công ty kiểm toán

Đối với loại hình công ty TNHH có 2 thành viên trở lên: Chuẩn bị giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận về đầu tư theo quy định của pháp luật hiện nay, chuẩn bị và nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán như trên, các giấy tờ liên quan đến thành viên và vốn góp như đã nêu ở trên, tiến hành cử một người làm người đại diện cho Tổ chức vào Hội đồng các thành viên công ty.

Đối với mô hình công ty tư nhân: Ngoài việc đáp ứng điều kiện thành lập công ty kiểm toán còn cần phải có giấy chứng nhận thực hiện đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định, chuẩn bị và nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán như trên.

Đối với mô hình công ty hợp danh: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và việc chứng nhận đầu tư; chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kiểm toán như trên.

Sau khi hoàn tất các thủ tục trên, để có thể hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kiểm toán thì công ty cần phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán, thực hiện tiến hành đăng ký kinh doanh ngành nghề cũng như mã ngành nghề cấp 4 phù hợp đối với lĩnh vực kiểm toán thì mới được đi vào hoạt động kinh doanh trên thực tế. Hồ sơ để cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán, công ty cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán (theo mẫu quy định tại Phụ lục I Thông tư 203/2012/TT-BTC);
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Bản sao Điều lệ công ty (Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty hợp danh).
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của các kiểm toán viên hành nghề;
 • Hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian của các kiểm toán viên hành nghề;
 • Tài liệu chứng minh về vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Các giấy tờ khác do Bộ Tài chính quy định.

Như vậy, sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì công ty mới có thể hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kiểm toán.


5. Lệ phí thành lập công ty kiểm toán

Khi thành lập công ty kiểm toán, bạn sẽ phải chuẩn bị một số chi phí sau đây:

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp là mức chi phí thành lập công ty mà người chủ doanh nghiệp cần phải nộp ban đầu. Mức chi phí này được quy định tại Điều 32 Nghị định 78/2015/NĐ-CP và yêu cầu phải nộp vào thời điểm nộp hồ sơ thành lập công ty, chủ doanh nghiệp nộp mức lệ phí này trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh. Trường hợp người đăng ký thực hiện việc đăng ký qua mạng điện tử sẽ không cần phải nộp mức phí này.

Mức lệ phí đăng ký kinh doanh mới nhất đã được cập nhật tại Thông tư 47/2019/TT-BTC là 50.000 đồng. Số tiền này sẽ không được hoàn trả lại cho người đăng ký thành lập công ty trong trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Phí công bố nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp, mức lệ phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Thông tư 47/2019/TT-BTC là 100.000 đồng.

Chi phí khắc con dấu doanh nghiệp, mức chi phí khắc dấu doanh nghiệp trên thị trường hiện nay đang giao động trong khoảng 450.000 – 500.000 đồng tùy thuộc vào loại dấu và đơn vị cung cấp.

Phí mua chữ ký số (Token), Token có thể được mua tại các đơn vị cung cấp uy tín như Viettel, FPT-CA, NC-CA,… Mức chi phí mua Token hiện tại đang giao động trong khoảng từ 1.500.000 đồng – 2.500.000 đồng tùy thuộc vào thời hạn của Token.

Mở tài khoản ngân hàng và nộp thông báo tài khoản ngân hàng, Việc mở tài khoản là hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, để duy trì tài khoản, chủ doanh nghiệp phải trả thêm một mức phí duy trì tài khoản, khoảng 1.000.000 đồng.

Lệ phí môn bài, căn cứ các văn bản quy định về lệ phí môn bài còn hiệu lực gồm: Thông tư 302/2016/TT-BTC, Nghị định 139/2016/NĐ-CP, Nghị định 22/2020/NĐ-CP và mới nhất là thông tư 65/2020/TT-BTC ngày 09/07/2020. Mức lệ phí môn bài được niêm yết cụ thể tương ứng theo năm:

 • Trên 10 tỷ đồng ~ 3.000.000 đồng/năm
 • Từ 10 tỷ đồng trở xuống ~ 2.000.000 đồng/năm

Phát hành hóa đơn điện tử – Hóa đơn Giá trị gia tăng, hiện nay có rất nhiều đơn vị cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử như MISA, Easy Invoice,… Chi phí hóa đơn điện tử dao động từ 860.000 – 3.000.000 đồng tùy thuộc vào số lượng hóa đơn đăng ký và không giới hạn thời gian sử dụng.

Bên cạnh các mức chi phí thành lập công ty nêu trên, chủ doanh nghiệp còn phải chi trả thêm một số khoản chi phí khác bao gồm:

 • Chi phí thiết kế, in ấn bộ nhận diện thương hiệu công ty.
 • Chi phí dịch vụ kê khai và đăng ký thuế lần đầu.
 • Chi phí cơ sở vật chất.

Nhìn chung, toàn bộ phần chi phí thành lập công ty kiểm toán sẽ nằm trong khoảng trên dưới 10 triệu, chưa tính chi phí cơ sở vật chất.


6. Thời gian thành lập công ty kiểm toán

Từ khi cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ về đăng ký thành lập doanh nghiệp kiểm toán cho đến lúc nhận được Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì thời gian sẽ mất khoảng 40 ngày.


7. Dịch vụ thành lập công ty kiểm toán

Về lý thuyết, việc thành lập công ty kiểm toán là không quá khó.

Tuy nhiên nếu bạn không nắm được các quy định của pháp luật, không nắm được trình tự thủ tục thành lập công ty kiểm toán và cũng không rõ những công việc bắt buộc phải thực hiện sau khi thành lập công ty kiểm toán thì sẽ rất dễ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Để tránh được những điều này thì Luật Quang Huy chính là đơn vị có thể giúp bạn thực hiện việc thành lập công ty kiểm toán một cách dễ dàng.

Ngoài ra, với Luật Quang Huy hỗ trợ khách hàng không chỉ dừng lại ở việc khách hàng cầm trên tay Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà còn tư vấn, hỗ trợ cho các công ty vận chuyển hàng hóa mới thành lập thực hiện những công việc mang tính bắt buộc của pháp luật sau khi thành lập như kê khai thuế, hóa đơn, token (chữ ký số) và các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, người lao động….

Có thể nói, Luật Quang Huy là đơn vị uy tín, hỗ trợ cho các công ty kiểm toán vượt qua những khó khăn ban đầu để có thời gian tập trung chuyên môn cho hoạt động kinh doanh sản xuất để tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Và đây cũng chính là lý do rất nhiều đơn vị doanh nghiệp luôn muốn Luật Quang Huy là nơi hậu thuẫn phía sau về các vấn đề pháp lý để họ có thể yên tâm kinh doanh sản xuất mà không gặp phải bất kỳ rủi ro gì về pháp lý.

Khi bạn sử dụng dịch vụ, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các thủ tục theo yêu cầu, theo ủy quyền của các bạn.Chúng tôi sẽ:

 • Tư vấn sơ bộ về tên Doanh nghiệp; vốn điều lệ; ngành nghề kinh doanh; địa chỉ trụ sở chính;
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp;
 • Thực hiện thủ tục tại Phòng Đăng ký kinh doanh;
 • Khắc dấu, in biển tên công ty;
 • Mua hóa đơn, chữ ký số;

Bạn sẽ không mất công đi lại nhiều lần. Thời gian thực hiện chỉ từ 03 – 05 ngày làm việc.

Nếu quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ tới Tổng đài 19006588 để được tư vấn miễn phí!


8. Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP
 • Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ hướng dẫn Luật Kiểm toán độc lập
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Trên đây là toàn bộ tư vấn của chúng tôi về các Điều kiện thành lập công ty kiểm toán cũng như thủ tục thành lập mà chúng tôi cung cấp đến bạn.

Nếu còn thắc mắc về các vấn đề liên quan đến các Điều kiện thành lập công ty kiểm toán hoặc mong muốn sử dụng dịch vụ tư vấn thành lập công ty kiểm toán trọn gói của Luật Quang Huy, vui lòng liên hệ Hotline 19006588 để được hỗ trợ.

Trân trọng./.

5/5 - (2 bình chọn)
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Cố vấn cao cấp, giảng viên khoa pháp luật kinh tế – trường Đại học Luật Hà Nội. Tốt nghiệp Thạc sĩ Luật Đại học Duke (Hoa Kỳ), có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các công ty luật lớn trên thế giới.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
chat-zalo
phone-call

GỌI 09.678910.86 NGAY

Scroll to Top