Chế độ thai sản cho chồng khi vợ sinh con

Chế độ thai sản cho chồng khi vợ sinh con
Thai sản không chỉ là quyền lợi của người lao động nữ mà còn là của người lao động nam có vợ sinh con. Với mong muốn hỗ trợ đảm bảo cho người lao động nhận đủ số tiền trợ cấp này, Luật Quang Huy bổ sung thêm đường dây nóng tư vấn chế độ thai sản. Nếu bạn đang có nhu cầu tư vấn chế độ thai sản, hãy liên hệ ngay cho Luật sư chúng tôi qua Tổng đài 19006573 để được tư vấn.

Bảo hiểm thai sản là chế độ đảm bảo vật chất cho người lao động nữ khi mang thai và sinh con. Không chỉ đảm bảo quyền lợi cho người lao động nữ, trong chế độ thai sản còn bao gồm chế độ thai sản cho lao động nam – chế độ thai sản cho chồng khi vợ sinh con.

Trong bài viết này, căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành, Luật Quang Huy xin giải đáp các vấn đề liên quan đến Chế độ thai sản cho chồng khi vợ sinh con.


1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản cho chồng khi vợ sinh con

Căn cứ tại Điểm e Khoản 1 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản cho nam như sau:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

Theo quy định trên, lao động nam sẽ đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản khi: tại thời điểm mà vợ sinh con, lao động nam phải đang tham gia bảo hiểm xã hội tại tháng đó

Đồng thời, căn cứ tại Điểm a Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, quy định về điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau:

Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Như vậy, trong trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội, hoặc mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì lao động nam đóng đủ 06 tháng bảo hiểm xã hội trong vòng 12 tháng trước khi vợ sinh con sẽ được hưởng chế độ thai sản cho chồng khi vợ không tham gia bhxh đó là khoản trợ cấp một lần khi sinh con

Trường hợp vợ sinh con trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Trường hợp sinh con từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con.


2. Quyền lợi của lao động nam khi vợ sinh con

2.1 Nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Căn cứ tại Khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội quy định về thời gian được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho chồng khi vợ sinh con như sau:

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định trên được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con. Mức hưởng một ngày đối với lao động nam theo quy định trên được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày.


2.2 Trợ cấp một lần khi vợ sinh con

Theo quy định tại Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, mức trợ cấp một lần khi sinh con được tính như sau:

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Từ ngày 01 tháng 07 năm 2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng. Như vậy mức hưởng trợ cấp một lần sau sinh sẽ bằng: 1.490.000 đồng x 2 = 2.980.000 đồng


3. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho chồng khi vợ sinh con

Theo quy định tại Điểm 2.2.4 và 2.2.5 Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31 tháng 01 năm 2019 Ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN:

2.2.4 Lao động nam hoặc người chồng của lao động nữ mang thai hộ nghỉ việc khi vợ sinh con: Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh của con; trường hợp sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tui mà giấy chứng sinh không thể hiện thì có thêm giấy tờ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thể hiện việc sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tui. Trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao hoặc tóm tt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ hoặc của lao động n mang thai hộ thể hiện con chết.

Trường hợp lao động nam đồng thời hưởng chế độ do nghỉ việc khi vợ sinh con và hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con thì tiếp nhận một lần hồ sơ như nêu tại tiết 2.2.4 điểm này.

Theo quy định trên, lao động nam đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản và chế độ trợ cấp một lần sau khi vợ sinh con cần chuẩn bị:

  • Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh của con
  • Trường hợp sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tui mà giấy chứng sinh không thể hiện thì có thêm giấy tờ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thể hiện việc sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tui
  • Trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao hoặc tóm tt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ hoặc của lao động n mang thai hộ thể hiện con chết

4. Thủ tục giải quyết chế độ thai sản cho lao động nam khi vợ sinh con

4.1 Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho lao động nam

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội quy định về thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản như sau:

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

Mà tại điều 101 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về hồ sơ hưởng chế độ thai sản. Như vậy, 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc thì người lao động nam cần chuẩn bị hồ sơ như đã nêu ở trên và nộp cho người sử dụng lao động.


4.2 Thời hạn giải quyết chế độ thai sản cho lao động nam

Căn cứ tại Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, thời hạn giải quyết chế độ thai sản như sau:

  • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định
  • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

Thời hạn giải quyết chế độ thai sản tối đa là 25 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nộp đủ hồ sơ cho người sử dụng dụng lao động, trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chế độ thai sản cho chồng khi vợ sinh con
Chế độ thai sản cho chồng khi vợ sinh con

5. Cơ sở pháp lý

  • Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014
  • Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
  • Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31 tháng 01 năm 2019 Ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ bhxh, chi trả các chế độ BHXH, BHTN

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề Chế độ thai sản cho chồng khi vợ sinh con.

Nếu nội dung tư vấn còn chưa rõ hoặc có vấn đề gì thắc mắc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể kết nối HOTLINE 19006588 của Tổng đài tư vấn chế độ thai sản qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

5/5 - (3 bình chọn)

TÁC GIẢ BÀI VIẾT

Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Huyền
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Huyền. Hiện đang là Trưởng phòng Quản lý Nhân sự tại Công ty Luật TNHH Quang Huy và Cộng sự. Chuyên về các vấn đề pháp lý liên quan đến pháp luật lao động, pháp luật bảo hiểm,...
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

HOTLINE TƯ VẤN BHXH

Scroll to Top
Mục lục