Hướng dẫn thủ tục giải thể công ty cổ phần

Thủ tục giải thể công ty cổ phần
Giải thể hay phá sản đều là những thủ tục pháp lý phức tạp của doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Nếu bạn cần Luật sư hỗ trợ khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, vui lòng liên hệ hotline 09.678910.86 để được tư vấn miễn phí. Trân trọng.

Trường hợp nào thì được giải thể công ty cổ phần?

Hồ sơ, thủ tục giải thể công ty cổ phần bao gồm những gì?

Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ trình bày cụ thể cho bạn về thủ tục giải thể công ty cổ phần.


1. Trường hợp và điều kiện giải thể

1.1 Trường hợp giải thể công ty cổ phần

Công ty cổ phần được giải thể trong những trường hợp sau:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

1.2 Điều kiện giải thể công ty cổ phần

Công ty cổ phần có thể tiến hành giải thể khi có đủ những điều kiện sau:

 • Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác;
 • Không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

2. Hồ sơ giải thể công ty cổ phần

Để giải thể công ty cổ phần, bạn phải chuẩn bị các giấy tờ như sau:

 • Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp (Phụ lục II-24, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.
Thủ tục giải thể công ty cổ phần
Thủ tục giải thể công ty cổ phần

3. Trình tự, thủ tục giải thể công ty cổ phần

Cách thức thực hiện: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể công ty cổ phần:

Để có thể tiến hành giải thể doanh nghiệp trước hết công ty của bạn phải tổ chức họp để thông qua quyết định giải thể.

Quyết định giải thể công ty cổ phần phải có các nội dung chủ yếu sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của chủ tịch Hội đồng quản trị;

Bước 2:  Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 • Nợ thuế;
 • Các khoản nợ khác;

Bước 3: Thông báo công khai quyết định giải thể công ty cổ phần

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ

Bước 4: Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có)

Bước 5: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp

Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể theo quy định mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.


4. Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể công ty cổ phần

Theo Điều 211 Luật Doanh nghiệp năm 2020, kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, nghiêm cấm doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sau đây:

a) Cất giấu, tẩu tán tài sản;

b) Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;

c) Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;

d) Ký kết hợp đồng mới, trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp;

đ) Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;

e) Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;

g) Huy động vốn dưới mọi hình thức.

Việc quy định các hành vi bị cấm nêu trên có mục đích:

 • Hạn chế việc doanh nghiệp tẩu tán tài sản, trốn tránh các nghĩa vụ với các đối tác trong quá trình hoạt động, gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể có liên quan.
 • Ngăn chặn phát sinh thêm quyền và nghĩa vụ dẫn đến làm giảm khả năng trả nợ của doanh nghiệp.

5. Dịch vụ giải thể công ty cổ phần – Luật Quang Huy

Khác với việc thành lập doanh nghiệp hay tạm ngừng kinh doanh, thủ tục giải thể công ty cổ phần là một thủ tục rất phức tạp.

Đa số các công ty cổ phần không thể thực hiện được thủ tục này vì quá mất thời gian, công sức mà không đem lại được kết quả như mong muốn.

Có rất nhiều khách hàng khi đến công ty chúng tôi đã tâm sự rằng, từ bảo vệ đến các chuyên viên của các cơ quan đều quen mặt họ rồi nhưng vẫn chưa hoàn tất được thủ tục giải thể.

Do vậy, họ đã tìm đến công ty Luật Quang Huy để nhận được hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện thủ tục này.

Tính đến nay, chúng tôi đã hỗ trợ cho rất nhiều đơn vị công ty cổ phần thực hiện thủ tục giải thể ở cả tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và cả các tỉnh thành khác.

Chúng tôi sẽ thay mặt bạn thực hiện thủ tục một cách nhanh chóng nhất mà vẫn có thể tiết kiệm tối đa các chi phí, tránh được các rủi ro có thể phát sinh.

Đến với Luật Quang Huy, bạn sẽ được hỗ trợ:

 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí toàn bộ thủ tục giải thể một cách chi tiết;
 • Tiến hành chuẩn bị tất cả các giấy tờ thực hiện thủ tục giải thể;
 • Thay mặt bạn làm việc với cơ quan có thẩm quyền giải quyết;
 • Bàn giao kết quả giải quyết cho bạn.

Nếu bạn có nhu cầu hỗ trợ, hãy liên hệ sớm nhất cho chúng tôi!


6. Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Bài viết trên đây của chúng tôi đã cung cấp đầy đủ thông tin về thủ tục giải thể công ty cổ phần.

Hiểu rõ điều đó, công ty Luật Quang Huy chúng tôi triển khai dịch vụ giải thể các loại hình công ty linh hoạt, nhanh gọn, chi phí hấp dẫn đến với quý khách hàng.

Chúng tôi là đơn vị đã, và đang thực hiện các công việc  liên quan đến doanh nghiệp tại tất cả các tỉnh thành trên cả nước, với chi phí tiết kiệm, thời gian hợp lí, hiệu quả chất lượng.

Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp của HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được hỗ trợ ngay hôm nay.

Trân trọng./.

3.7/5 - (3 bình chọn)
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Cố vấn cao cấp, giảng viên khoa pháp luật kinh tế – trường Đại học Luật Hà Nội. Tốt nghiệp Thạc sĩ Luật Đại học Duke (Hoa Kỳ), có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các công ty luật lớn trên thế giới.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
chat-zalo
phone-call

GỌI 09.678910.86 NGAY

Scroll to Top