Bảo hiểm thất nghiệp có hỗ trợ học nghề lái xe không?

Bảo hiểm thất nghiệp có hỗ trợ học nghề lái xe không?
Nếu có vấn đề cần giải đáp thắc mắc về bảo hiểm thất nghiệp, bạn vui lòng liên hệ ngay qua số điện thoại Tổng đài hỏi đáp bảo luật bảo hiểm thất nghiệp 19006573 để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến. Trân trọng.

Một số người lao động khi nghỉ việc tại công ty, khi tích góp cho mình đủ một khoản tiền để làm vốn thì họ có định hướng tham gia học nghề để ổn định cuộc sống.

Trong đó, học nghề lái xe cũng được nhiều người lựa chọn bởi lẽ các công việc liên quan đến việc vận chuyển hành khách và vận chuyển hàng hóa ngày càng có xu hướng phát triển. Một vấn đề mà nhiều người lao động thắc mắc đó là Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ học nghề lái xe như thế nào?

Để giải đáp được vấn đề này Luật Quang Huy sẽ chỉ ra và phân tích một số quy định của pháp luật để làm rõ được vấn đề này.


1. Điều kiện được hỗ trợ học nghề lái xe khi hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Để được hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp học lái xe người lao động cần phải đáp ứng được các điều kiện tại Điều 55 Luật việc làm 2013 cụ thể gồm các điều kiện sau:

“1. Đủ các điều kiện quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều 49 của Luật này;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.”

Theo đó người lao động phải đáp ứng những điều kiện như sau:

Thứ nhất: Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hoặc hợp đồng làm việc đúng theo quy định của pháp luật (những trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng trái quy định của pháp luật sẽ không đủ điều kiện để được hưởng các khoản hỗ trợ học nghề).

Thứ hai: Đã tiến hành nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm trong vòng 03 tháng kể từ ngày nghỉ việc.

Thứ ba: Chưa tìm kiếm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thứ tư: Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

Như vậy, để được hỗ trợ học lái xe bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động cần phải đáp ứng đủ 04 điều kiện trên.


2. Thời gian hưởng hỗ trợ học nghề lái xe

Khoản 1 Điều 56 quy định về thời gian hỗ trợ học nghề như sau:

1. Thời gian hỗ trợ học nghề theo thời gian học nghề thực tế nhưng không quá 06 tháng.

Theo quy định trên thời gian hỗ trợ học nghề được tính theo thời gian học nghề thực tế nhưng không quá 06 tháng. Theo quy định của Bộ Giao thông vận tải thì đối với một khóa học lái xe thì tùy thuộc vào từng hạng xe sẽ có thời gian học khác nhau. Hạng xe bằng B1, B2 kéo dài khoảng 03 tháng, đối với xe bằng hạng C và các hạng cao hơn thì thời gian khoảng 6 tháng.

Như vậy, thời gian hưởng hỗ trợ học nghề lái xe cho người thất nghiệp sẽ giao động trong khoảng từ 03-06 tháng phụ thuộc hạng xe.


3. Mức hưởng hỗ trợ học nghề lái xe

Theo quy định tại Điều 3 Quyết định 53/2013/QĐ-TTg quy định vế mức hỗ trợ đào tạo nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

“1. Mức hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp:

a) Đối với người tham gia các khóa học nghề đến 03 tháng: Mức hỗ trợ tối đa 03 triệu đồng/người/khóa học; mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề và thời gian học nghề thực tế;

b) Đối với người tham gia các khóa học nghề trên 03 tháng: Mức hỗ trợ tối đa 600.000 đồng/người/tháng; mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề và thời gian học nghề thực tế.”

Như vậy, mức hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo thời gian khóa học – đào tạo nghề. Trường hợp nếu khóa học lái xe kéo dài đến 3 tháng thì người lao động động sẽ được hưởng mức tối đa là 03 triệu đồng/ khóa học-khóa đào tạo lái xe.

Trường hợp người lao động tham gia khóa đào tạo lái xe trên 03 tháng thì mức hỗ trợ học nghề lái xe cho người thất nghiệp sẽ được tính tối đa là 600.000 đồng/tháng. Giả xử anh Nghĩa tham giao khóa học lái xe hạng C trong thời gian là 06 tháng thì mức hỗ trợ của anh sẽ là: 600.000 x 06 tháng = 3.600.000 đồng/khóa học-khóa đào tạo.


Bảo hiểm thất nghiệp có hỗ trợ học nghề lái xe không?
Bảo hiểm thất nghiệp có hỗ trợ học nghề lái xe không?

4. Hồ sơ để được hỗ trợ học nghề lái xe

Theo quy định của Điều 24 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định về hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề cần những giấy tờ như sau:

Trường hợp làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bạn cần chuẩn bị mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học nghề theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

Trường hợp làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề đối với người thất nghiệp có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên nhưng không thuộc diện hưởng trợ cấp thất nghiệp:

  • Đề nghị hỗ trợ học nghề theo quy định tại Khoản 1 Điều này;
  • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định này gồm: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;
  • Sổ bảo hiểm xã hội.

5. Thủ tục hưởng hỗ trợ học nghề lái xe

Người lao động có nhu cầu học nghề phải nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP cụ thể thực hiện như sau:

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề tại trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ví dụ: Anh Dũng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung Kính – Cầu Giấy – Hà Nội. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp anh Dũng có nhu cầu học nghề lái xe. Như vậy, anh Dũng phải nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tại Trung Kính – Cầu Giấy – Hà Nội để Trung tâm xem xét, tư vấn học nghề, trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội quyết định việc hỗ trợ học nghề cho anh Dũng.

Đối với người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên nhưng không thuộc diện đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu có nhu cầu học nghề thì nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề cùng với hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm ở địa phương nơi người lao động có nhu cầu học nghề.

Về thời gian giải quyết, theo quy định tại Điều 25 nghị định 28/2015/NĐ-CP có quy định về thời gian giải quyết hỗ trợ học nghề như sau:

 Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề và trao cho người lao động phiếu hẹn trả kết quả theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho người lao động.

Như vậy, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề của người lao động thì trung tâm dịch vụ việc làm phải có trách nhiệm xem xét và giải quyết chế độ cho người lao động.


6. Cơ sở pháp lý

  • Luật việc làm 2013
  • Nghị định 28/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều Bảo hiểm thất nghiệp
  • Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn điều 52 Luật việc làm và một số điều nghị định 28/2015/NĐ-CP
  • Quyết định 53/QĐ-Ttg Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trên đây là giải đáp thắc mắc về vấn đề Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ học nghề lái xe cho người thất nghiệp, trong quá trình tìm hiểu nếu có vấn đề gì chưa rõ vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến qua Hotline 19006588 của Luật Quang Huy để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc.

Trân trọng./.

4.7/5 - (7 bình chọn)
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Huyền
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Huyền. Hiện đang là Trưởng phòng Quản lý Nhân sự tại Công ty Luật TNHH Quang Huy và Cộng sự. Chuyên về các vấn đề pháp lý liên quan đến pháp luật lao động, pháp luật bảo hiểm,...
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tai
Khách
Tai
03/03/2023 19:35

Ví dụ hôm nay e thôi việc ở công ty, trong thời gian chờ giấy quyết định thôi việc của công ty em đăng kí học bằng lái xe hạng c, sau 1 tháng có quyết định thôi việc em mới làm bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị trợ… Đọc tiếp »

phone-call

HOTLINE TƯ VẤN BHXH

Scroll to Top