Hướng dẫn thông báo thay đổi công ty hợp danh

Hồ sơ thông báo thay đổi công ty hợp danh bao gồm những giấy tờ gì?
Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể phải tiến hành thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh. Để giải đáp được cho bạn đọc về tất cả các thắc mắc liên quan đến các vấn đề này, Luật Quang Huy đã bổ sung đường dây nóng tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh. Nếu bạn đang có nhu cầu được hỗ trợ, hãy liên hệ ngay cho Luật sư của chúng tôi qua Tổng đài 1900.6671 để được hỗ trợ tư vấn giải đáp miễn phí!

Bạn đang tìm mẫu thông báo thay đổi công ty hợp danh? Bạn phân vân không biết điền chúng như thế nào? Ngay trong bài viết này, Luật Quang Huy sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề trên nhé.


1. Có bắt buộc phải thông báo thay đổi công ty hợp danh không?

Những trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp sau bắt buộc bạn phải thực hiện thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh bao gồm:

 • Đăng ký thay đổi trụ sở chính của công ty hợp danh;
 • Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp của công ty hợp danh;
 • Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh;
 • Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty hợp danh (trường hợp tăng vốn điều lệ);
 • Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty hợp danh (trường hợp giảm vốn điều lệ);
 • Đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên hợp danh.
Có bắt buộc phải thông báo thay đổi công ty hợp danh không?
Có bắt buộc phải thông báo thay đổi công ty hợp danh không?

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 1 Điều 65 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định các trường hợp không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gồm:

 • Doanh nghiệp đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự;
 • Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”.

2. Hồ sơ thông báo thay đổi công ty hợp danh bao gồm những giấy tờ gì?

Tùy từng trường hợp cụ thể mà hồ sơ thông báo thay đổi công ty hợp danh có những giấy tờ khác nhau.

Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ của công ty hợp danh bao gồm:

 • Thông báo thay đổi địa chỉ Công ty (Phụ lục II-1 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.
 • Giấy ủy quyền nếu người đi nộp không phải là người đại diện theo pháp luật (nếu có);
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của người nộp hồ sợ̣̣̣̣ trong trường hợp ủy quyền.

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế (trong trường hợp bạn thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi đặt trụ sở chính).

 • Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (Mẫu 08 MST).
 • Tài liệu khác có liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty (tùy cơ quan quản lý thuế yêu cầu).
 • Giấy ủy quyền nếu người đi nộp không phải là người đại diện theo pháp luật (nếu có);
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của người nộp hồ sợ̣̣̣̣ trong trường hợp ủy quyền.
Hồ sơ thông báo thay đổi công ty hợp danh bao gồm những giấy tờ gì?
Hồ sơ thông báo thay đổi công ty hợp danh bao gồm những giấy tờ gì?

Hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật của công ty hợp danh:

 • Thông báo thay đổi thành viên công ty hợp danh (Phụ lục II-1 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Danh sách thành viên công ty hợp danh, trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn.
 • Giấy ủy quyền nếu người đi nộp không phải là người đại diện theo pháp luật (nếu có);
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của người nộp hồ sợ̣̣̣̣ trong trường hợp ủy quyền.

Hồ sơ thay đổi tên công ty hợp danh bao gồm:

 • Thông báo thay đổi tên công ty (Phụ lục II-1 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT) ;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp.
 • Giấy ủy quyền nếu người đi nộp không phải là người đại diện theo pháp luật (nếu có);
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của người nộp hồ sợ̣̣̣̣ trong trường hợp ủy quyền.

Công ty hợp danh bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh phải nộp các giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh (Phụ lục II-1 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT) ;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.
 • Giấy ủy quyền nếu người đi nộp không phải là người đại diện theo pháp luật (nếu có);
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của người nộp hồ sợ̣̣̣̣ trong trường hợp ủy quyền.

Hồ sơ giảm vốn của công ty hợp danh gồm những giấy tờ, tài liệu sau đây:

 • Thông báo về việc giảm vốn điều lệ công ty hợp danh hoặc khi thay đổi tỷ lệ vốn góp. Thông báo này phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc của thành viên được ủy quyền ký.
 • Báo cáo tài chính của công ty, doanh nghiệp tại kỳ gần với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ công ty hợp danh nhất. Đối với những công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài lớn hơn 50%, báo cáo tài chính cần phải được xác nhận của kiểm toán độc lập;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Bản gốc và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc có thể là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
 • Giấy ủy quyền nếu người đi nộp không phải là người đại diện theo pháp luật (nếu có);
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của người nộp hồ sợ̣̣̣̣ trong trường hợp ủy quyền.

Hồ sơ tăng vốn của công ty hợp danh gồm những giấy tờ, tài liệu:

 • Thông báo về việc tăng vốn điều lệ (Phụ lục II-1 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.
 • Giấy ủy quyền nếu người đi nộp không phải là người đại diện theo pháp luật (nếu có);
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của người nộp hồ sợ̣̣̣̣ trong trường hợp ủy quyền.

Hồ sơ đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên hợp danh:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT) do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.
 • Danh sách thành viên công ty hợp danh (mẫu Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT), trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn. Các danh sách phải bao gồm chữ ký của các thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi.
 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho phần vốn góp.
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận việc góp vốn, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với các trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư 2020;
 • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của người nộp hồ sợ̣̣̣̣ trong trường hợp ủy quyền.

3. Mẫu thông báo thay đổi công ty hợp danh

Dưới đây là những mẫu thông báo được sử dụng đối với từng trường hợp cụ thể khi bạn thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp danh:

 • Mẫu đăng ký thay đổi địa chỉ của công ty hợp danh:
 • Mẫu đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật của công ty hợp danh.
 • Mẫu thay đổi tên công ty hợp danh.
 • Mẫu bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của công ty hợp danh.
 • Mẫu tăng/giảm vốn của công ty hợp danh.
 • Mẫu đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên hợp danh.

TẢI MẪU THÔNG BÁO THAY ĐỔI CỦA CÔNG TY HỢP DANH


4. Hướng dẫn cách điền thông tin mẫu thông báo thay đổi công ty hợp danh

Sau đây là cách điền thông tin chi tiết vào mẫu thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

 • Bước 1: Bạn điền đầy đủ số, nơi, ngày, tháng, năm bạn nộp hồ sơ và thông tin của doanh nghiệp bạn đang thực hiện thay đổi bao gồm tên doanh nghiệp, mã số thuế, ngày cấp và nơi cấp vào tất cả các biểu mẫu mà bạn sử dụng. Ví dụ:
TÊN DOANH NGHIỆP

 

Số: 01/2022/TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21  tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY TNHH ABC

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 098765432

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………

Ngày cấp: 01/01/2022                Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):

Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp
Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………

Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.

Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh[1]:    Có        Không  x

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/

thông báo thay đổi và gửi kèm)

Hướng dẫn cách điền thông tin mẫu thông báo thay đổi công ty hợp danh
Hướng dẫn cách điền thông tin mẫu thông báo thay đổi công ty hợp danh

(1) Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

 • Bước 2: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong từng trường hợp cụ thể:
 • Đối với trường hợp bạn muốn thay đổi tên doanh nghiệp, bạn chọn vào link mẫu thay đổi tên doanh nghiệp ở phần mẫu chúng tôi đã cung cấp, sau đó ở mục “đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp” bạn điền thông tin tên doanh nghiệp bạn muốn thay đổi. Tương tự, đối với trường hợp bạn muốn thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Đối với trường hợp bạn muốn thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh bạn sử dụng biểu mẫu: Phụ lục I-9 và cũng dựa vào phần thông tin hướng dẫn ở phụ lục này nhé.

Lưu ý: (Không kê khai nội dung thông tin về thành viên góp vốn của công ty hợp danh).

 • Khi bạn muốn đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp, bạn sử dụng biểu mẫu như đã đính kèm bên trên, sau đó điền thông tin vốn điều lệ hiện tại của công ty, vốn sau thay đổi, nếu quy ra tiền tệ tương đương bạn cần điền vào mục “Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài” và đánh dấu x vào ô “có”, còn bạn không quy ra tiền tệ thì đánh dấu x vào ô “không”; thời điểm thay đổi vốn chính là ngày bạn nộp hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty, hình thức thay đổi tùy từng trường hợp cụ thể như tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới hay thành viên công ty góp thêm vốn,… mà bạn điền vào chỗ thích hợp nhé. Ngoài ra, nếu tài sản góp vốn của bạn là Đồng Việt Nam thì ở mục “tài sản góp vốn sau khi thay đổi” bạn điền số tiền mình góp và giá trị là 100%.
 • Đối với trường hợp thay đổi ngành nghề kinh doanh: nếu doanh nghiệp bạn muốn bổ sung một số ngành nghề thì mình sẽ điền ngành nghề đó vào mục “1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau”, trong trường hợp doanh nghiệp bạn có những ngành nghề đang bị thông báo là màu đỏ và màu xanh thì bạn cần phải sửa đổi, cụ thể: Nếu ngành nghề công ty bạn đang hoạt động có màu xanh, tức là bạn cần phải xem mã ngành, nghề cấp 4 rồi chỉnh sửa chi tiết lại, bạn sẽ thêm mã ngành này vào mục “3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau”; Nếu ngành nghề hiển thị màu đỏ, tức là ngành nghề đó đã bị bỏ và bạn sẽ thêm mã ngành nghề cấp 4 đó vào mục “2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau”.
 • Bước 3: Đánh dấu X vào “ Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên” và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ ký tên.

5. Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư 01/2021/TT-SKHĐT về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về vấn đề thông báo thay đổi công ty hợp danh. Qua bài viết này, chúng tôi mong rằng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Để được tư vấn đầy đủ và chính xác nhất, mời quý khách hàng liên hệ tới Tổng đài tư vấn về doanh nghiệp trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để nhận tư vấn thêm về vấn đề mà quý khách hàng đang gặp phải.

Trân trọng./.

5/5 - (2 bình chọn)

TÁC GIẢ BÀI VIẾT

Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Cố vấn cao cấp, giảng viên khoa pháp luật kinh tế – trường Đại học Luật Hà Nội. Tốt nghiệp Thạc sĩ Luật Đại học Duke (Hoa Kỳ), có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các công ty luật lớn trên thế giới.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

GỌI HOTLINE 1900.6588

Scroll to Top