Hướng dẫn đăng ký thay đổi công ty hợp danh

Các trường hợp phải đăng ký thay đổi công ty hợp danh
Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể phải tiến hành thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh. Để giải đáp được cho bạn đọc về tất cả các thắc mắc liên quan đến các vấn đề này, Luật Quang Huy đã bổ sung đường dây nóng tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh. Nếu bạn đang có nhu cầu được hỗ trợ, hãy liên hệ ngay cho Luật sư của chúng tôi qua Tổng đài 1900.6671 để được hỗ trợ tư vấn giải đáp miễn phí!

Bạn muốn đăng ký thay đổi công ty hợp danh cụ thể là đăng ký thay đổi vốn điều lệ và đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty nhưng chưa biết làm thế nào? Mời bạn tham khảo bài viết bên dưới của Luật Quang Huy, chúng tôi sẽ giải đáp vấn đề trên cho bạn nhé.


1. Các trường hợp phải đăng ký thay đổi công ty hợp danh

Có 06 trường hợp phải đăng ký thay đổi công ty hợp danh bao gồm:

 • Đăng ký thay đổi trụ sở chính của công ty hợp danh;
 • Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp của công ty hợp danh;
 • Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh;
 • Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty hợp danh (trường hợp tăng vốn điều lệ);
 • Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty hợp danh (trường hợp giảm vốn điều lệ);
 • Đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên hợp danh.
Các trường hợp phải đăng ký thay đổi công ty hợp danh
Các trường hợp phải đăng ký thay đổi công ty hợp danh

2. Thủ tục đăng ký thay đổi công ty hợp danh về địa chỉ

Dưới đây là hồ sơ và trình tự thực hiện đăng ký thay đổi địa chỉ của công ty hợp danh.

Bước 1: Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế (trong trường hợp bạn thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi đặt trụ sở chính).

Hồ sơ gồm:

 • Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (Mẫu 08 MST).
 • Tài liệu khác có liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty (tùy cơ quan quản lý thuế yêu cầu).
 • Giấy ủy quyền nếu người đi nộp không phải là người đại diện theo pháp luật (nếu có);
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của người nộp hồ sợ̣̣̣̣ trong trường hợp ủy quyền.

Nơi nộp hồ sơ: cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đối với hồ sơ thuộc diện không phải kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Trường hợp hồ sơ thuộc diện phải kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế thì trong thời hạn chậm nhất không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế công bố biên bản, kết luận kiểm tra.

Bước 2: Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục đăng ký thay đổi công ty hợp danh về địa chỉ
Thủ tục đăng ký thay đổi công ty hợp danh về địa chỉ

Sau khi nhận được Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm của cơ quan thuế nơi chuyển đi, công ty thực hiện đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở tại cơ quan đăng ký kinh doanh như sau:

Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ của công ty hợp danh bao gồm:

 • Thông báo thay đổi địa chỉ Công ty (Phụ lục II-1 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.
 • Giấy ủy quyền nếu người đi nộp không phải là người đại diện theo pháp luật (nếu có);
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của người nộp hồ sợ̣̣̣̣ trong trường hợp ủy quyền.

Nơi nộp hồ sơ:

 • Bạn tạo tài khoản đăng ký kinh doanh và nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).
 • Nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi công ty đặt trụ sở.

Thời gian giải quyết hồ sơ thay đổi địa chỉ:

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp theo ngày nộp hồ sơ. Bạn có thể đến trực tiếp cơ quan đăng ký kinh doanh nhận kết quả hoặc đăng ký nhận kết quả qua đường bưu điện.
 • Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Phí thay đổi địa chỉ công ty: Vì hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến nên Công ty sẽ được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và chỉ phải đóng phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là: 100.000 đồng/hồ sơ.


3. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh

Theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020, các thành viên hợp danh đều có quyền đại diện theo pháp luật nên thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh được tiến hành khi thay đổi thành viên hợp danh.

Hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật:

 • Thông báo thay đổi thành viên công ty hợp danh (Phụ lục II-1 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Danh sách thành viên công ty hợp danh, trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn.
 • Giấy ủy quyền nếu người đi nộp không phải là người đại diện theo pháp luật (nếu có);
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của người nộp hồ sơ trong trường hợp ủy quyền.

Nộp hồ sơ thay đổi:

 • Bạn tạo tài khoản đăng ký kinh doanh và nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).
 • Nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi công ty đặt trụ sở.

Thời gian giải quyết hồ sơ:

 • Thời gian giải quyết hồ sơ là 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp theo ngày nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, công ty sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh. Bạn có thể đến trực tiếp cơ quan đăng ký kinh doanh nhận kết quả hoặc đăng ký nhận kết quả qua đường bưu điện.
 • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, công ty sẽ nhận được thông báo chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.

Phí thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh:

 • Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: miễn phí.
 • Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/hồ sơ.
Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh
Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh

4. Thủ tục thay đổi tên Công ty Hợp danh

Trình tự, thủ tục thay đổi tên công ty hợp danh như sau:

Bạn phải chuẩn bị hồ sơ đổi tên công ty bao gồm:

 • Thông báo thay đổi tên công ty (Phụ lục II-1 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT) ;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp.
 • Giấy ủy quyền nếu người đi nộp không phải là người đại diện theo pháp luật (nếu có);
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của người nộp hồ sợ̣̣̣̣ trong trường hợp ủy quyền.

Bạn có thể nộp hồ sơ thay đổi như sau:

 • Bạn tạo tài khoản đăng ký kinh doanh và nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).
 • Nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi công ty đặt trụ sở.
Thủ tục thay đổi tên Công ty Hợp danh
Thủ tục thay đổi tên Công ty Hợp danh

Thời gian giải quyết hồ sơ thay đổi tên của công ty hợp danh là:

03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp theo ngày nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, công ty sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh. Bạn có thể đến trực tiếp cơ quan đăng ký kinh doanh nhận kết quả hoặc đăng ký nhận kết quả qua đường bưu điện. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, công ty sẽ nhận được thông báo chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.

Phí thay đổi tên của công ty hợp danh: 100.000 đồng/hồ sơ.


5. Thủ tục bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh Công ty Hợp danh

Thủ tục bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của công ty hợp danh được thực hiện như sau:

Công ty hợp danh bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh phải nộp các giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh (Phụ lục II-1 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.
 • Giấy ủy quyền nếu người đi nộp không phải là người đại diện theo pháp luật (nếu có);
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của người nộp hồ sợ̣̣̣̣ trong trường hợp ủy quyền.

Nộp hồ sơ thay đổi:

 • Bạn tạo tài khoản đăng ký kinh doanh và nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).
 • Đối với những ngành nghề hoạt động đặc thù do Bộ, Sở chuyên ngành quản lý và cấp phép, thì cơ quan cấp Giấy phép hoạt động là cơ quan cấp Giấy phép điều chỉnh về việc thay đổi tên Công ty hợp danh.

Thời gian giải quyết hồ sơ bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của công ty hợp danh  là: 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp theo ngày nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, công ty sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh. Bạn có thể đến trực tiếp cơ quan đăng ký kinh doanh nhận kết quả hoặc đăng ký nhận kết quả qua đường bưu điện. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, công ty sẽ nhận được thông báo chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.

Phí bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của công ty hợp danh: 100.000 đồng/hồ sơ.

Thủ tục bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh Công ty Hợp danh
Thủ tục bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh Công ty Hợp danh

6. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty hợp danh (trường hợp giảm vốn điều lệ)

Hồ sơ giảm vốn gồm những giấy tờ, tài liệu sau đây:

 • Thông báo về việc giảm vốn điều lệ công ty hợp danh hoặc khi thay đổi tỷ lệ vốn góp. Thông báo này phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc của thành viên được ủy quyền ký.
 • Báo cáo tài chính của công ty, doanh nghiệp tại kỳ gần với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ công ty hợp danh nhất. Đối với những công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài lớn hơn 50%, báo cáo tài chính cần phải được xác nhận của kiểm toán độc lập;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Bản gốc và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc có thể là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
 • Giấy ủy quyền nếu người đi nộp không phải là người đại diện theo pháp luật (nếu có);
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của người nộp hồ sợ̣̣̣̣ trong trường hợp ủy quyền.

Nộp hồ sơ thay đổi:

 • Bạn tạo tài khoản đăng ký kinh doanh và nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).
 • Nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi công ty đặt trụ sở.

Thời gian giải quyết hồ sơ thay đổi vốn điều lệ của công ty hợp danh là: 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp theo ngày nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, công ty sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh. Bạn có thể đến trực tiếp cơ quan đăng ký kinh doanh nhận kết quả hoặc đăng ký nhận kết quả qua đường bưu điện. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, công ty sẽ nhận được thông báo chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.

Phí thay đổi vốn điều lệ của công ty hợp danh: 100.000 đồng/hồ sơ.

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty hợp danh (trường hợp giảm vốn điều lệ)
Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty hợp danh (trường hợp giảm vốn điều lệ)

7. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty hợp danh (trường hợp tăng vốn điều lệ)

Hồ sơ tăng vốn gồm những giấy tờ, tài liệu:

 • Thông báo về việc tăng vốn điều lệ (Phụ lục II-1 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.
 • Giấy ủy quyền nếu người đi nộp không phải là người đại diện theo pháp luật (nếu có);
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của người nộp hồ sợ̣̣̣̣ trong trường hợp ủy quyền.

Nộp hồ sơ thay đổi:

 • Bạn tạo tài khoản đăng ký kinh doanh và nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).
 • Nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi công ty đặt trụ sở.

Thời gian giải quyết hồ sơ thay đổi vốn điều lệ của công ty hợp danh là:

03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp theo ngày nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, công ty sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh. Bạn có thể đến trực tiếp cơ quan đăng ký kinh doanh nhận kết quả hoặc đăng ký nhận kết quả qua đường bưu điện. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, công ty sẽ nhận được thông báo chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.

Phí thay đổi vốn điều lệ của công ty hợp danh: 100.000 đồng/hồ sơ.

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty hợp danh (trường hợp tăng vốn điều lệ)
Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty hợp danh (trường hợp tăng vốn điều lệ)

8. Đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên hợp danh

Trường hợp công ty đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên hợp danh trong công ty hợp danh, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT) do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.
 • Danh sách thành viên công ty hợp danh (mẫu Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT), trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn. Các danh sách phải bao gồm chữ ký của các thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi.
 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho phần vốn góp.
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận việc góp vốn, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với các trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư 2020 sau đây:
 • Trường hợp việc góp vốn, mua phần vốn góp làm tăng tỷ lệ sở hữu các các nhà đầu tư nước ngoài tại công ty hợp danh kinh doanh ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.
 • Trường hợp việc góp vốn, mua phần vốn góp dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của công ty hợp danh trong các trường hợp: tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới hoặc bằng 50% lên trên 50%; tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu trên 50% vốn điều lệ trong công ty hợp danh.
 • Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần vốn góp của công ty hợp danh có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.
 • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của người nộp hồ sợ̣̣̣̣ trong trường hợp ủy quyền.

Nộp hồ sơ thay đổi:

 • Bạn tạo tài khoản đăng ký kinh doanh và nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).
 • Nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi công ty đặt trụ sở.

Thời gian giải quyết hồ sơ thay đổi vốn điều lệ của công ty hợp danh là: 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp theo ngày nộp hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, công ty sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh. Bạn có thể đến trực tiếp cơ quan đăng ký kinh doanh nhận kết quả hoặc đăng ký nhận kết quả qua đường bưu điện. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, công ty sẽ nhận được thông báo chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.

Phí thay đổi vốn điều lệ của công ty hợp danh: 100.000 đồng/hồ sơ.

Đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên hợp danh
Đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên hợp danh

9. Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về vấn đề đăng ký thay đổi của công ty hợp danh. Qua bài viết này, chúng tôi mong rằng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Để được tư vấn đầy đủ và chính xác nhất, mời quý khách hàng liên hệ tới Tổng đài tư vấn về doanh nghiệp trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để nhận tư vấn thêm về vấn đề mà quý khách hàng đang gặp phải.

Trân trọng./.

3.7/5 - (3 bình chọn)
Picture of Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Cố vấn cao cấp, giảng viên khoa pháp luật kinh tế – trường Đại học Luật Hà Nội. Tốt nghiệp Thạc sĩ Luật Đại học Duke (Hoa Kỳ), có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các công ty luật lớn trên thế giới.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

GỌI HOTLINE 1900.6706

phone-call

GỌI HOTLINE 1900.6588

Scroll to Top