Thủ tục xin giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Luật Quang Huy có cung cấp dịch vụ xin tất cả các loại giấy phép con, giấy phép đủ điều kiện kinh doanh mà bạn cần. Vui lòng gọi hotline 1900.6671 (trong giờ hành chính) hoặc số điện thoại 0369.246.588 (ngoài giờ hành chính) để được tư vấn giải đáp miễn phí. Xin cảm ơn.

Kiểm dịch thực vật là gì? Mặt hàng nào phải kiểm dịch thực vật? Hồ sơ xin giấy phép kiểm dịch thực vật gồm những loại giấy tờ nào?

Thủ tục xin giấy phép kiểm dịch thực vật? Thời gian giải quyết hồ sơ xin giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu? Lệ phí xin giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu?

Bài viết dưới đây Luật Quang Huy hy vọng sẽ cung cấp đến bạn đầy đủ và chính xác thông tin về vấn đề này để bạn có thể tham khảo.


1. Kiểm dịch thực vật là gì?

Kiểm dịch thực vật là công tác quản lý Nhà nước nhằm ngăn chặn những loài sâu, bệnh, cỏ dại nguy hiểm lây lan giữa các vùng trong nước và giữa nước ta với nước ngoài.

Với hàng nhập khẩu có liên quan hoặc có nguồn gốc thực vật, kiểm dịch nhằm đảm bảo không cho mầm bệnh theo hàng hóa nhập khẩu vào nước ta.

Với hàng xuất khẩu, công việc cũng tương tự, nhưng kiểm dịch là nhằm chứng minh hàng đảm bảo điều kiện về kiểm dịch để xuất khẩu ra nước ngoài.


2. Mặt hàng nào phải thực hiện kiểm dịch thực vật?

Thông thường, hàng hóa có nguồn gốc thực vật như nông sản, gỗ, thức ăn chăn nuôi,… sẽ phải thực hiện quá trình kiểm dịch.

Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 10 năm 2018 quy định bảng mã HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn.


3. Hồ sơ xin giấy phép kiểm dịch thực vật

Hồ sơ xin cấp giấy phép kiểm dịch thực vật gồm có:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu theo mẫu số 04/BVTV ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT;
 • Bản sao hợp đồng thương mại;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân.
Thủ tục xin giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu
Thủ tục xin giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu

4. Thủ tục xin cấp giấy phép kiểm dịch thực vật

Điều 7 Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT quy định trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu, cụ thể như sau:

4.1. Đăng ký kiểm dịch thực vật

Tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT, chủ vật thể nộp 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật tại cơ quan kiểm dịch thực vật hoặc qua bưu chính hoặc nộp trực tuyến qua Cơ chế một cửa Quốc gia.

4.2. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

Cơ quan kiểm dịch thực vật có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì yêu cầu chủ vật thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

4.3. Kiểm tra vật thể

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ, cơ quan kiểm dịch thực vật quyết định địa điểm và bố trí công chức kiểm tra lô vật thể theo trình tự sau đây:

 • Kiểm tra sơ bộ: Kiểm tra bên ngoài lô vật thể, bao bì đóng gói, phương tiện chuyên chở; khe, kẽ và những nơi sinh vật gây hại có thể ẩn nấp; thu thập côn trùng bay, bò hoặc bám bên ngoài lô vật thể;
 • Kiểm tra chi tiết: Kiểm tra bên trong và lấy mẫu lô hàng theo quy định tại QCVN 01-141:2013/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp lấy mẫu kiểm dịch thực vật; thu thập các vật thể mang triệu chứng gây hại và sinh vật gây hại.

Giám định sinh vật gây hại:

Cơ quan kiểm dịch thực vật gửi mẫu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật, vật thể mang triệu chứng gây hại và sinh vật gây hại thu được cho Tổ chức giám định sinh vật gây hại. Tổ chức giám định sinh vật gây hại thực hiện giám định sinh vật gây hại và trả kết quả cho cơ quan kiểm dịch thực vật.

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật:

 • Cơ quan kiểm dịch thực vật cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa (theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT) trong vòng 24 giờ kể từ khi bắt đầu kiểm dịch đối với lô vật thể không bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật hoặc đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam hoặc sinh vật gây hại lạ.

Trường hợp kéo dài hơn 24 giờ do yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật hoặc trường hợp không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật thì cơ quan kiểm dịch thực vật phải thông báo hoặc trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ vật thể thuộc diện kiểm dịch biết.

 • Trường hợp phát hiện lô vật thể bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam hoặc sinh vật gây hại lạ, cơ quan kiểm dịch thực vật quyết định áp dụng các biện pháp xử lý kiểm dịch thực vật phù hợp theo quy định.
 • Trường hợp lô vật thể được vận chuyển bằng tàu biển có chiều cao khoang chứa hàng từ 3m trở lên, phải chia thành nhiều lớp để kiểm tra thì sau khi kiểm tra mỗi lớp, căn cứ vào kết quả kiểm tra, cơ quan kiểm dịch thực vật cấp Giấy tạm cấp kết quả kiểm dịch thực vật cho khối lượng vật thể đã kiểm tra (theo mẫu quy định tại Phụ lục III kèm theo Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT).

Sau khi có Giấy tạm cấp kết quả, lô hàng được phép vận chuyển về kho bảo quản và chỉ được đưa ra sản xuất, kinh doanh sau khi được cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa.

Căn cứ kết quả kiểm tra toàn bộ lô vật thể, cơ quan kiểm dịch thực vật cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa cho lô vật thể.


5. Thời hạn giải quyết hồ sơ xin giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Thời hạn giải quyết hồ sơ xin giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu được quy định cụ thể như sau:

 • 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với các trường hợp thông thường;
 • 18 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện.

6. Lệ phí xin giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Mục 2 Thông tư số 223/2012/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật đã ban hành biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, cụ thể như sau:

6.1. Đối với lô hàng có khối lượng nhỏ

Lô hàng thương phẩm:

 • Lô hàng <1kg: 15.000 đồng;
 • Lô hàng từ 1 – 10kg: 45.000 đồng
 • Lô hàng >10kg được tính phí theo trọng lượng lô hàng được quy định đối với lô hàng có khối lượng lớn.

Lô hàng dùng làm giống

 • Lô hàng <1kg: 120.000 đồng
 • Lô hàng >1kg được tính phí theo trọng lượng lô hàng được quy định đối với lô hàng có khối lượng lớn.

Đối với lô hàng là cây giống, cành ghép, mắt ghép, hom giống tính theo đơn vị cá thể:

 • Lô hàng <10 cá thể: 25.000 đồng
 • Lô hàng 11 – 100 cá thể: 579.000 đồng
 • Lô hàng 101 – 1000 cá thể: 610.000 đồng
 • Lô hàng >1000 cá thể: 640.000 đồng

Đối với lô hàng có khối lượng lớn:

 • Lô hàng <1 tấn: 564.000 đồng;
 • Lô hàng có khối lượng từ 1 – 500 tấn: 576.000 – 928.000 đồng tùy thuộc vào trọng lượng lô hàng.

Miễn thu phí đối với các trường hợp:

 • Lô hàng giống dùng cho nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong trường hợp khối lượng: ≤01 kg (hạt giống), ≤ 10 cá thể (cành ghép, mắt ghép, hom giống, củ giống) đối với 1 chủng loại giống cho 1 lần nhập, xuất khẩu.
 • Sản phẩm thực vật xách tay nhập khẩu để sử dụng trong thời gian đi đường;
 • Kiểm dịch thực vật theo nghi thức ngoại giao khi xuất cảnh, nhập cảnh (nếu có);
 • Một số trường hợp đặc biệt khác được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

Lệ phí giấy tờ: 15.000 đồng/bộ.


7. Dịch vụ xin giấy phép bảo vệ thực vật

Thủ tục xin giấy phép bảo vệ thực tập là thủ tục pháp lý phức tạp, không phải cá nhân, doanh nghiệp nào cũng nắm được và tiến hành được thủ tục này.

Nếu bạn đang băn khoăn không nắm được các quy định về xin giấy phép bảo vệ thực vật hoặc không biến bắt đầu từ đâu để tiến hành xin giấy phép bảo vệ thực vật, bạn có thể lựa chọn dịch vụ của Luật Quang Huy.

Luật Quang Huy là một trong những địa chỉ uy tín trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ thủ tục xin giấy phép bảo vệ thực vật.

Chúng tôi đã và đang hỗ trợ cho rất nhiều khách hàng về thủ tục này. Nhờ có kiến thức pháp lý uyên thâm, kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xin giấy phép con cho các doanh nghiệp, chúng tôi đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp lớn và nhỏ trong cả nước.

Trong quá trình thực hiện việc xin giấy phép bảo vệ thực vật, Luật Quang Huy sẽ cung cấp những dịch vụ sau đây:

 • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến xin giấy phép bảo vệ thực vật;
 • Soạn thảo tất cả các tài liệu cần thiết cho việc xin giấy phép bảo vệ thực vật;
 • Thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan cấp phép cho đến khi được cấp phiếu xin giấy phép bảo vệ thực vật;
 • Nhận số tiếp nhận phiếu xin giấy phép bảo vệ thực vật và bàn giao tới khách hàng.
 • Hỗ trợ hậu mãi cho khách hàng ngay cả khi đã hoàn tất dịch vụ pháp lý.

8. Cơ sở pháp lý

 • Thông tư 223/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2012 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật;
 • Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật;
 • Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 và Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 • Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.
 • Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 10 năm 2018 quy định bảng mã HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời và giải đáp của chúng tôi về thủ tục xin giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu.

Luật Quang Huy là không chỉ là địa chỉ uy tín trong việc tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà còn có bề dày kinh nghiệm trong việc xin các giấy phép con cho doanh nghiệp.

Nếu nội dung bài viết còn chưa rõ, hoặc bạn cần tư vấn, hỏi đáp thêm về dịch vụ hỗ bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng.

Đánh giá
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY!

Scroll to Top
Mục lục