Đăng ký giấy phép đo đạc và bản đồ

Đăng ký giấy phép đo đạc và bản đồ
Luật Quang Huy có cung cấp dịch vụ xin tất cả các loại giấy phép con, giấy phép đủ điều kiện kinh doanh mà bạn cần. Vui lòng liên hệ hotline 09.678910.86 để được tư vấn giải đáp miễn phí. Xin cảm ơn.

Để đảm bảo cho việc kinh doanh của doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành thì doanh nghiệp phải thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký giấy phép đo đạc và bản đồ.

Vậy trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ có dễ thực hiện không, hồ sơ cần phải chuẩn bị những gì?

Sau đây Luật Quang Huy sẽ tư vấn về trình tự, thủ tục đăng ký giấy phép đo đạc và bản đồ như sau:


1. Danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép

Theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP thì danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép bao gồm những danh mục sau đây:

1. Lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán nhiệm vụ đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành.

2. Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành.

3. Xây dựng mạng lưới tọa độ, độ cao, trọng lực.

4. Thu nhận dữ liệu ảnh hàng không.

5. Xử lý dữ liệu ảnh viễn thám.

6. Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia.

7. Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình.

8. Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển.

9. Đo đạc, thành lập bản đồ địa giới hành chính.

10. Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính.

11. Thành lập bản đồ hành chính.

12. Đo đạc, thành lập hải đồ.

13. Đo đạc, thành lập bản đồ công trình.

Khi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh thuộc những lĩnh vực nêu trên thì phải tiến hành thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Tránh trường hợp doanh nghiệp kinh doanh, hoạt động không có giấy phép sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật hiện hành.


2. Điều kiện đăng ký giấy phép đo đạc và bản đồ

Doanh nghiệp được đăng ký giấy phép đo đạc và bản đồ khi đáp ứng những điều kiện sau:

2.1 Điều kiện về tổ chức

Để xin giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ thì tổ chức phải được thành lập là doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp có chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ.

2.2 Điều kiện về nhân sự

 • Về người phụ trách: Người phụ trách kỹ thuật về đo đạc và bản đồ phải có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành về đo đạc và bản đồ, có thời gian hoạt động thực tế ít nhất là 05 năm. Hoặc có chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật và không được đồng thời là người phụ trách kỹ thuật về đo đạc và bản đồ của tổ chức khác.
 • Về nhân viên kỹ thuật: Có tối thiểu 04 nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp trở lên được đào tạo về đo đạc và bản đồ.

2.3 Điều kiện về phương tiện, thiết bị

Ngoài những điều kiện nêu trên thì doanh nghiệp còn phải có phương tiện, thiết bịcông nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với quy định trong định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc và bản đồ để thực hiện một sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp giấy phép.

2.4 Điều kiện đối với nhà thầu nước ngoài

Đối với nhà thầu nước ngoài được đăng ký giấy phép đo đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện sau:

 • Có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu của chủ đầu tư, trong đó có hoạt động đo đạc và bản đồ;
 • Có lực lượng kỹ thuật, phương tiện, thiết bị, công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với hồ sơ dự thầu đã trúng thầu hoặc hồ sơ được chọn thầu.

3. Hồ sơ đăng ký giấy phép đo đạc và bản đồ

Sau khi đáp ứng được các điều kiện nêu trên để đăng ký giấy phép đo đạc và bản đồ doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm có:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo mẫu số 10;
 • Hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm của người phụ trách kỹ thuật;
 • Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn về đo đạc và bản đồ của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ;
 • Hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của các nhân viên kỹ thuật;
 • Bản sao giấy tờ chứng minh sở hữu hoặc quyền sử dụng phương tiện đo, thiết bị, phần mềm, công nghệ đo đạc và bản đồ.

Một trong các giấy tờ sau đối với người phụ trách kỹ thuật:

 • Bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành về đo đạc và bản đồ;
 • Bản khai quá trình công tác của người phụ trách kỹ thuật theo Mu số 12;
 • Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ Hạng I.

Đối với nhà thầu nước ngoài thì cần chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo mẫu số 11;
 • Bản sao quyết định trúng thầu;
 • Bản sao ăn bằng, chứng chỉ chuyên môn về đo đạc và bản đồ;
 • Giấy phép lao động của nhân viên kỹ thuật là người nước ngoài tại Việt Nam;
 • Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn về đo đạc và bản đồ, hợp đồng lao động của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ là người Việt Nam;
 • Bản sao giấy tờ chứng minh sở hữu hoặc quyền sử dụng phương tiện đo, thiết bị, phần mềm, công nghệ đo đạc và bản đồ.
Đăng ký giấy phép đo đạc và bản đồ
Đăng ký giấy phép đo đạc và bản đồ

4. Thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký Giấy phép đo đạc và bản đồ

Thẩm quyền giải quyết hồ sơ đăng ký Giấy phép đo đạc và bản đồ, bao gồm:

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ của:

 • Các cơ quan, tổ chức thuộc Chính phủ quyết định thành lập,
 • Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập,
 • Tổ chức thuộc tổ chức trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
 • Tổ chức có pháp nhân và hạch toán độc lập trực thuộc Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập,
 • Tổ chức thuộc cơ quan trung ương của tổ chức xã hội – nghề nghiệp, nhà thầu nước ngoài.

Sở tài nguyên và môi trường: Tiếp nhận hồ sơ đối với những trường hợp không thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Bộ Tài nguyên và môi trường.


5. Trình tự, thủ tục xin đăng ký Giấy phép đo đạc và bản đồ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ doanh nghiệp tiến hành thực hiện thủ tục xin đăng ký giấy phép đo đạc và bản đồ theo trình tự sau:

5.1 Bước 1: Cơ sở nộp hồ sơ xin đăng ký Giấy phép đo đạc và bản đồ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nếu trên nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền

5.2 Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền xem xét tính hợp lệ của hồ sơ

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức về việc hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

5.3 Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Sau khi xem xét tính hợp lệ của hồ so, cơ quan chuyên môn sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ của tổ chức.

Cơ quan tiến hành việc thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ thành lập Tổ thẩm định với thành phần không quá 03 người để thẩm định hồ sơ tại trụ sở chính của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

Sau khi tiến hành thẩm định tại trụ sở chính của tổ chức cơ quan thẩm định một trong các thông báo sau:

 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ cơ quan thẩm định phải gửi biên bản thẩm định kèm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đến cơ quan quản lý chuyên ngành.
 • Trường hợp tổ chức không đạt điều kiện cấp giấy phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo, nêu rõ lý do không cấp giấy phép và trả lại hồ sơ cho tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

5.4 Bước 4: Cấp giấy phép

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, thủ trưởng cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ phê duyệt, cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Lưu ý: Thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ không quá 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.


6. Thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký giấy phép đo đạc và bản đồ

Thời hạn thẩm định: Năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thời hạn cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ:

 • Ba (03) ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ đối với trường hợp Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam trực tiếp thực hiện việc thẩm định hồ sơ;
 • Ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp thực hiện việc thẩm định hồ sơ.

7. Dịch vụ đăng ký giấy phép đo đạc và bản đồ

Về cơ bản thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khá phức tạp và khó khăn.

Dù nắm được những quy định của pháp luật về hồ sơ, thủ tục nhưng một số trường hợp doanh nghiệp vẫn không thể tự thực hiện toàn bộ hồ sơ để xin giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Khi doanh nghiệp tiến hành sản xuất, kinh doanh.

Mà nếu chưa thực hiện thủ tục xin giấy phép sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Luật Quang Huy chính là đơn vị có thể giúp bạn thực hiện thủ tục xin giấy phép đo đạc và bản đồ một cách nhanh chóng, dễ dàng.

Với Luật Quang Huy không chỉ hỗ trợ khách hàng dừng lại ở việc xin giấy phép đo đạc và bản đồ mà còn hỗ trợ khách hàng về những vấn đề sau khi xin giấy phép như thay mặt doanh nghiệp làm việc với các đoàn kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền để không bị thu hồi giấy phép.

Ngoài ra Luật Quang Huy sẽ là đơn vị hậu thuẫn phía sau về các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp, để doanh nghiệp yên tâm tập trung vào kinh doanh, sản xuất không phải lo lắng về giấy phép hay những vấn đề pháp lý khác.

Luật Quang Huy là đơn vị hỗ trợ các thủ tục xin giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho rất nhiều doanh nghiệp trên địa bàn toàn quốc.

Với phương châm đặt uy tín và trách nhiệm lên hàng đầu Luật Quang Huy sẽ làm hài lòng khách hàng khi đến với dịch vụ của chúng tôi.

7.1 Dịch vụ hỗ trợ xin giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ từ A – Z của Luật Quang Huy

Khi bạn sử dụng dịch vụ, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các thủ tục theo yêu cầu, theo ủy quyền của các bạn. Chúng tôi sẽ:

 • Thành lập doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh đo đạc và bản đồ;
 • Soạn thảo 01 bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định;
 • Đại điện doanh nghiệp nộp hồ sơ với cơ quan có thẩm quyền;
 • Theo dõi hồ sơ và giải trình theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
 • Nhận kết quả giấy phép và gửi lại ngay cho khách hàng.

Các bạn sẽ không mất công đi lại nhiều lần. Thời gian thực hiện chỉ từ 10 – 15 ngày làm việc.

7.2 Dịch vụ hỗ trợ soạn hồ sơ

Vì để đáp ứng tốt nhất các nhu cầu và giảm chi phí cho khách hàng.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ soạn hồ sơ, sau đó hướng dẫn cụ thể toàn bộ thủ tục để khách hàng có thể tự mình nhận kết quả giấy phép đo đạc và bản đồ.

Luật Quang Huy sẽ hỗ trợ soạn thảo hồ sơ bao gồm:

 • Soạn đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo mẫu;
 • Soạn thảo và tư vấn cho doanh nghiệp 01 bộ hồ sơ đầy đủ;
 • Hỗ trợ, tư vấn thủ tục theo từng bước cụ thể để doanh nghiệp thực hiện;
 • Chuẩn bị những tài liệu liên quan để doanh nghiệp làm việc với cơ quan có thẩm quyền.

Chúng tôi sẽ hướng dẫn từng bước để doanh nghiệp thực hiện xin giấy phép đo đạc và bản đồ một cách dễ dàng.

Dịch vụ của chúng tôi cam kết nhanh chóng, dễ thực hiện, chi phí hợp lý nhất cho khách hàng.

Hãy để Luật Quang Huy là người đồng hành cùng bạn để sự thành công của bạn được trọn vẹn nhất.

Luật Quang Huy – Luật sư của mọi nhà, luôn làm việc tận tâm và chu đáo, là đơn vị uy tín được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để đồng hành.


8. Cơ sở pháp lý

 • Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018;
 • Nghị định số 27/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ.

Trên đây là bài viết chi tiết về trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Chúng tôi mong muốn các bạn có thể hiểu rõ các hồ sơ, trình tự, thủ tục để tiến hành việc xin giấy phép một cách nhanh chóng.

Nếu còn những vướng mắc, cần trao đổi trực tiếp, các bạn có thể liên hệ đến Tổng đài tư vấn luật trực tuyến của Luật Quang Huy theo HOTLINE 19006588.

Chúng tôi hân hạnh được hỗ trợ.

Trân trọng./.


Dịch vụ luật sư:

Luật Quang Huy hỗ trợ khách hàng tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp đo đạc và bản đồ, xin các loại giấy phép con. Khách hàng cần hỗ trợ liên hệ số điện thoại: 19006588 ấn phím 6.

5/5 - (2 bình chọn)
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Cố vấn cao cấp, giảng viên khoa pháp luật kinh tế – trường Đại học Luật Hà Nội. Tốt nghiệp Thạc sĩ Luật Đại học Duke (Hoa Kỳ), có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các công ty luật lớn trên thế giới.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
chat-zalo
phone-call

GỌI 09.678910.86 NGAY

Scroll to Top