Hướng dẫn thủ tục ghi chú ly hôn

Hướng dẫn thủ tục ghi chú ly hôn
Bạn muốn ly hôn nhanh chóng và đơn giản?

Nếu quá mệt mỏi với thủ tục ly hôn, bạn có thể sử dụng dịch vụ luật sư hỗ trợ ly hôn nhanh chỉ trong O1 ngày với chi phí chỉ từ 9.999.999đ. Liên hệ ngay hotline 0369.246.588 để được báo giá chi tiết. Trân trọng.

Nguyên nhân xuất phát đến việc phải yêu cầu ghi chú ly hôn đó là do việc thực hiện thủ tục ly hôn ở các quốc gia có sự khác nhau. Và nếu như đã thực hiện việc ly hôn ở nước ngoài, không cần thiết phải thực hiện lại ở Việt Nam nữa.

Ghi chú ly hôn là gì? Điều kiện tiến hành ghi chú ly hôn? Thẩm quyền ghi chú ly hôn thuộc cơ quan nào? Ghi chú ly hôn cần chuẩn bị những gì? Thủ tục ghi chú ly hôn như thế nào? Thời gian tiến hành thủ tục ghi chú ly hôn? Ghi chú ly hôn mất bao nhiêu tiền?

Bài viết dưới đây, Luật Quang Huy sẽ cung cấp đến bạn đầy đủ thông tin về thủ tục ghi chú ly hôn có yếu tố nước ngoài để bạn có thể tham khảo.


1. Ghi chú ly hôn là gì?

Tại Điều 37 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, ghi chú ly hôn được quy định như sau:

Bản án, quyết định ly hôn, hủy kết hôn, văn bản thỏa thuận ly hôn đã có hiệu lực pháp luật hoặc giấy tờ khác công nhận việc ly hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp còn gọi là giấy tờ ly hôn mà không vi phạm quy định của Luật Hôn nhân và gia đình thì được ghi vào Sổ hộ tịch.

Thủ tục ghi chú ly hôn là thủ tục công dân Việt Nam đã ly hôn ở nước ngoài, sau khi về nước thường trú hoặc đăng ký kết hôn mới tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phải thực hiện.

Theo đó, ghi chú ly hôn ở Việt Nam được hiểu là ghi vào Sổ hộ tịch bản án, quyết định ly hôn, văn bản thỏa thuận ly hôn đã có hiệu lực pháp luật hoặc giấy tờ khác công nhận việc ly hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

Đồng thời những giấy tờ ly hôn do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không vi phạm quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

Trong trường hợp công dân đã ly hôn nhiều lần thì việc ghi chú ly hôn được thực hiện với bản án, quyết định ly hôn có hiệu lực gần nhất.


2. Điều kiện tiến hành ghi chú ly hôn

Bản án, quyết định ly hôn của tòa để được ghi vào Sổ hộ tịch cần một số điều kiện nhất định. Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định 02 điều kiện để được ghi chú ly hôn. Cụ thể:

 • Bản án, quyết định, thỏa thuận ly hôn hoặc giấy tờ khác công nhận việc ly hôn do cơ quan nước ngoài cấp không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam;
 • Bản án, quyết định, thỏa thuận ly hôn hoặc giấy tờ khác công nhận việc ly hôn do cơ quan nước ngoài cấp không có đơn yêu cầu không công nhận việc ly hôn này tại Việt Nam.
Hướng dẫn thủ tục ghi chú ly hôn
Hướng dẫn thủ tục ghi chú ly hôn

3. Thẩm quyền ghi chú ly hôn

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký kết hôn hoặc ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn trước đây thực hiện ghi chú ly hôn căn cứ theo khoản 2 Điều 48 Luật Hộ tịch 2014.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 38 Nghị định 123/2015/NĐ-CP tùy từng trường hợp mà xác định thẩm quyền theo khu vực của ủy ban nhân dân cấp huyện.

 • Trường hợp việc kết hôn hoặc ghi chú việc kết hôn trước đây thực hiện tại Sở Tư pháp thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện.
 • Trường hợp việc kết hôn trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trên thực hiện.
 • Trường hợp công dân Việt Nam không thường trú tại Việt Nam thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú trước khi xuất cảnh của công dân Việt Nam thực hiện.
 • Trường hợp công dân Việt Nam từ nước ngoài về thường trú tại Việt Nam có yêu cầu ghi chú ly hôn mà việc kết hôn trước đây được đăng ký tại cơ quan đại diện hoặc tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi công dân Việt Nam thường trú thực hiện.
 • Trường hợp công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có yêu cầu ghi chú ly hôn để kết hôn mới mà việc kết hôn trước đây được đăng ký tại cơ quan đại diện hoặc tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tiếp nhận hồ sơ kết hôn mới thực hiện.

4. Ghi chú ly hôn cần chuẩn bị những gì?

Hồ sơ chuẩn bị cho ghi chú ly hôn gồm các giấy tờ sau đây:

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện thủ tục, một số giấy tờ cần xuất trình như:

 • Giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế do có quan có thẩm quyền cấp;
 • Sổ hộ khẩu hoặc các giấy tờ chứng minh nơi cư trú khác để xác định thẩm quyền ghi chú ly hôn.

5. Thủ tục ghi chú ly hôn

Sau khi đã đầy đủ hồ sơ, trình tự ghi chú ly hôn được thực hiện theo các bước dưới đây.

Bước 1: Nộp hồ sơ:

Người yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn nộp tờ khai theo mẫu quy định và bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh các việc này đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Bước 2: Xử lý hồ sơ:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức làm công tác hộ tịch của Phòng Tư pháp kiểm tra hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả:

Trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện theo quy định, công chức làm công tác hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch. Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trích lục cho người yêu cầu.

 • Nếu việc ghi chú ly hôn không vi phạm quy định hoặc không thuộc trường hợp được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp thì Trưởng phòng Tư pháp ghi vào sổ và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký cấp bản chính trích lục hộ tịch cho người yêu cầu. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.
 • Nếu yêu cầu ghi chú ly hôn vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 37 hoặc thuộc trường hợp được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp theo quy định tại Khoản 3 Điều 37 của Nghị định này thì Trưởng phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện để từ chối.
 • Nếu việc kết hôn trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Sở Tư pháp thì sau khi ghi chú ly hôn, Phòng Tư pháp gửi thông báo kèm theo bản sao trích lục hộ tịch cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Sở Tư pháp để ghi chú tiếp vào Sổ hộ tịch; nếu được đăng ký tại cơ quan đại diện thì gửi Bộ Ngoại giao để thông báo cho cơ quan đại diện ghi chú tiếp vào Sổ hộ tịch.

6. Thời gian tiến hành thủ tục ghi chú ly hôn

Thời gian thực hiện ghi chú kết hôn được căn cứ tại khoản 2 Điều 39 Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Cụ thể:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hồ sơ sẽ được công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ký cấp bản chính trích lục hộ tịch cho người yêu cầu nếu việc ghi chú ly hôn đáp ứng điều kiện không vi phạm quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình.và không phải đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày. Đối với trường hợp phải đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Trưởng phòng Tư pháp sẽ báo cáo để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện từ chối yêu cầu.


7. Ghi chú ly hôn mất bao nhiêu tiền?

Theo Điều 3 và Điều 5 Thông tư số 85/2019/TT-BTC, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là cơ quan quy định lệ phí ghi chú ly hôn theo tình hình thực tế của từng địa phương, cho nên mức tiền công dân phải nộp để ghi chú ly hôn ở mỗi tỉnh, thành trên cả nước sẽ khác nhau.

Nếu bạn có nhu cầu cần biết mức phí ghi chú ly hôn cụ thể tại địa phương mình, bạn có thể liên hệ trực tiếp cho chúng tôi qua Tổng đài 19006588 để được tư vấn.


8. Cơ sở pháp lý

 • Luật hộ tịch năm 2014;
 • Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch 2014;
 • Nghị định 126/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình;
 • Thông tư số 85/2019/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Trên đây là toàn bộ nội dung hướng dẫn của chúng tôi về hướng dẫn thủ tục ghi chú việc ly hôn ở nước ngoài.

Luật Quang Huy là công ty có kinh nghiệm không chỉ trong việc tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình mà còn có bề dày kinh nghiệm trong vai trò là hỗ trợ các thủ tục liên quan đến ghi chú ly hôn trong cả nước.

Nếu còn điều gì chưa rõ, cần hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật Hôn nhân và gia đình trực tuyến của Luật Quang Huy qua HOTLINE 19006588.

Trân trọng./.

[su_button url=”https://luatquanghuy.vn/dich-vu-ly-hon/” target=”blank” style=”3d” background=”#9A1C24″ color=”#F2AF1B” size=”6″ center=”yes” radius=”10″ icon=”https://luatquanghuy.vn/wp-content/uploads/2019/07/LOGO_TRANG.png” rel=”nofollow”]DỊCH VỤ LY HÔN[/su_button]

5/5 - (2 bình chọn)
Picture of Đội ngũ tác giả Công ty Luật Quang Huy
Đội ngũ tác giả Công ty Luật Quang Huy
Với phương châm "Luật sư của mọi nhà", Luật Quang Huy đang nỗ lực không ngừng để tạo nên một hành lang pháp lý vững chắc, an toàn cho Quý khách hàng!
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

GỌI HỎI MIỄN PHÍ NGAY

Scroll to Top