Hướng dẫn xin trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đáp ứng nhu cầu được giải đáp các thắc mắc về đất đai ngày càng cao, công ty Luật Quang Huy đã triển khai đường dây nóng hỗ trợ giải đáp về luật đất đai. Nếu bạn có nhu cầu được hỗ trợ, hãy liên hệ ngay qua Tổng đài tư vấn luật đất đai 1900.6784 để được luật sư tư vấn miễn phí.

Trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có giá trị làm gì? Xin trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đâu? Hồ sơ xin trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần chuẩn bị giấy tờ gì?

Thủ tục xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào? Thời gian xin trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là bao lâu? Xin trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mất phí không?

Bài viết dưới đây, Luật Quang Huy sẽ cung cấp đến bạn đầy đủ thông tin về thủ tục xin trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bạn có thể tham khảo.

1. Trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có giá trị làm gì?

Theo quy định của Luật Hộ Tịch năm 2014 và Luật Đất Đai 2013 không có định nghĩa cụ thể về giá trị của trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dù vậy, căn cứ vào Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính có thể hiểu:

Trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là bản sao có giá trị pháp lý và giá trị sử dụng tương tự như bản gốc, dùng để đối chiếu chứng thực với bản gốc trong các giao dịch trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.


2. Xin trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đâu?

Theo Khoản 2 Điều 15 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT về khai thác, hệ thống thông tin đất đai, nơi có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý yêu cầu là Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai:

 • Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở Trung ương là Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở địa phương là Văn phòng đăng ký đất đai. Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính.
Hướng dẫn xin trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Hướng dẫn xin trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

3. Hồ sơ xin trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần chuẩn bị giấy tờ gì?

Căn cứ Khoản 1 Điều 11 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu đất đai nộp phiếu yêu cầu hoặc gửi văn bản yêu cầu cho các cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai theo Mẫu số 01/PYC được ban hành kèm theo Thông tư này.

Bạn có thể tham khảo mẫu đơn xin trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đây:

TẢI MẪU ĐƠN XIN TRÍCH LỤC GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


4. Thủ tục nộp hồ sơ xin trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào?

Căn cứ theo Khoản 1, 2 và 3 Điều 12 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT, thủ tục xin trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định:

Bước 1: Nộp văn bản, phiếu yêu cầu theo một trong các phương thức sau:

 • Nộp trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai;
 • Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện;
 • Gửi qua thư điện tử hoặc qua cổng thông tin đất đai.

Bước 2: Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai tiếp nhận và thông báo nghĩa vụ tài chính trong trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính, cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời cho tổ chức, cá nhân biết.

Bước 3: Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, cơ quan dữ liệu đất đai thực hiện cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu.


5. Thời gian xin trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là bao lâu?

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 12 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT, thời hạn cung cấp trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có 03 trường hợp:

 • Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì cơ quan phải cung cấp ngay trong ngày;
 • Trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;
 • Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.

6. Xin trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mất phí không?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 16 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT, cá nhân, tổ chức phải trả phí cho việc xin trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chi phí bao gồm các khoản sau:

 • Chi phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai;
 • Chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, tài liệu;
 • Chi phí gửi tài liệu nếu có.7. Cơ sở pháp lý

 • Luật Đất Đai năm 2013.
 • Luật Hộ Tịch năm 2014.
 • Nghị định 23/2015/NĐ-CP cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính.
 • Thông tư 34/2014/TT-BTNMT về khai thác, hệ thống thông tin đất đai.

Qua bài viết này chúng tôi mong rằng sẽ giúp bạn nắm được rõ về thủ tục của trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Luật Quang Huy là công ty có kinh nghiệm không chỉ trong việc tư vấn luật Đất đai mà còn có bề dày kinh nghiệm trong vai trò là hỗ trợ các thủ tục liên quan đến xin trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong cả nước.

Nếu còn điều gì chưa rõ, cần hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật Đất đai trực tuyến của Luật Quang Huy qua HOTLINE 19006588.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả bài viết
phone-call

GỌI ĐỂ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Scroll to Top