Thành lập công ty đào tạo kỹ năng mềm có khó không?

Thành lập công ty đào tạo kỹ năng mềm có khó không?
Nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ đăng ký kinh doanh trọn gói với chi phí hợp lý và thời gian siêu tốc, vui lòng liên hệ hotline 09.678910.86 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Trân trọng.

Bạn muốn thành lập công ty đào tạo kỹ năng mềm nhưng không nắm được về vấn đề pháp lý.

Vậy, việc thành lập công ty đào tạo kỹ năng mềm có khó không?

Bài viết dưới đây, Luật Quang Huy sẽ hướng dẫn bạn thành lập công ty đào tạo kỹ năng mềm để bạn có thể tham khảo.


1. Công ty đào tạo kỹ năng mềm là gì?

Kỹ năng mềm (soft skills) là tập hợp kỹ năng liên quan đến hoạt động trong cuộc sống.

Có thể kể đến một số “kỹ năng cần thiết”: Khả năng sử dụng ngôn ngữ, giao tiếp, hành vi, ứng xử, thái độ giữa người với người, tư duy, giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình, giải quyết xung đột…

Nhờ vậy, nhà tuyển dụng đánh giá được khả năng tương tác, làm việc trong tập thể của ứng viên, từ đó xem xét sự phù hợp với môi trường của doanh nghiệp.

Kỹ năng mềm không phải tự nhiên có mà phải qua một quá trình học tập, tiếp xúc mới hình thành và duy trì. Vì thế, công ty đào tạo kỹ năng mềm ra đời để giúp bạn nhanh chóng hoàn thiện các kỹ năng để tạo hiệu quả trong công việc và cuộc sống.

Công ty là một loại hình doanh nghiệp thiết lập bằng một sự kiện pháp lý trong đó các bên thỏa thuận với nhau sử dụng tài sản hay khả năng của họ nhằm tiến hành các hoạt động để đạt mục tiêu chung.

Do đó, công ty đào tạo kỹ năng mềm là loại hình doanh nghiệp có trình độ giáo dục kỹ năng mềm nhằm sử dụng năng lực giáo dục và kỹ năng vốn có truyền đạt cho khách hàng để họ vận dụng vào cuộc sống nhằm đạt được lợi ích kinh tế hay còn gọi là lợi nhuận.


2. Điều kiện mở công ty đào tạo kỹ năng mềm

2.1 Điều kiện về chủ sở hữu

Để thành lập doanh nghiệp, chủ sở hữu cũng cần phải đáp ứng những điều kiện nhất định.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020, tổ chức và cá nhân được thành lập và quản lý doanh nghiệp, trừ một số trường hợp sau:

 • Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 • Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

 • Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Như vậy, nếu tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp trên thì đã đủ điều kiện thành lập công ty đào tạo kỹ năng mềm

2.2 Điều kiện về ngành nghề khi đăng ký

Công ty đào tạo kỹ năng mềm cần phải đăng ký ngành nghề liên quan đến lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo.

Đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên sau khi thành lập, công ty phải xin giấy phép cho hoạt động đào tạo kỹ năng mềm tại Sở giáo dục và đào tạo.

Ngoài ra, ngành nghề đào tạo kỹ năng mềm còn phải đáp ứng một số điều kiện sau theo quy định tại Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT:

 • Cơ sở vật chất:
 • Có phòng học phòng chức năng đủ ánh sáng, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh trường lớp theo quy định.
 • Thiết bị dạy học phải đảm bảo an toàn phù hợp với nội dung dạy học hoặc hoạt động và tâm lý người học.
 • Giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên.
 • Có đủ điều kiện về sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, không trong thời gian bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 • Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm am hiểu về lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục liên quan
 • Giáo trình, tài liệu có đủ giáo trình tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc phê duyệt nếu giáo trình tài liệu tự lựa chọn hoặc xây dựng phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hoặc l xác nhận nhận điều kiện hoạt động theo quy định pháp luật.

2.3 Điều kiện về tên công ty

Tên công ty bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

 • Thành tố thứ nhất: Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân;
 • Thành tố thứ hai: Tên riêng. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu. Tên riêng của doanh nghiệp không cần phải có nghĩa theo tiếng Việt, mà tên chỉ cần có các chữ cái được liệt kê trong bảng chữ cái tiếng Việt là được.

2.4 Điều kiện về trụ sở chính

Địa chỉ công ty là nơi tiến hành hoạt động kinh doanh. Địa chỉ kinh doanh của công ty còn quyết định đến việc cơ quan thuế nào sẽ trực tiếp quản lý.

Do vậy việc chọn địa chỉ công ty vô cùng quan trọng đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Địa chỉ đó là nơi giao dịch, nơi làm việc của cán bộ, công nhân viên trong công ty.

Luật doanh nghiệp 2020 cũng quy định cụ thể về địa chỉ công ty như sau:

“Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).”

Theo Điều 3, Điều 6 Luật nhà ở năm 2014 và Công văn số 2544/BXD-QLN của Bộ xây dựng về việc quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành ngày 19/11/2009 thì doanh nghiệp không được đặt địa chỉ tại chung cư, nhà tập thể.

2.5 Điều kiện về vốn

Đối với Công ty đào tạo kỹ năng mềm theo quy định của pháp luật không yêu cầu có vốn pháp định nên công ty có thể lựa chọn số vốn điều lệ cho công ty và các thành viên góp vốn phải góp đủ số vốn đó trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2.6 Điều kiện về con dấu

Luật doanh nghiệp 2020 quy định doanh nghiệp được toàn quyền quyết định về nội dung của dấu mình sử dụng mà không chịu ràng buộc bởi quy định pháp luật và doanh nghiệp sẽ không cần thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu.


3. Kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ mở công ty đào tạo kỹ năng mềm

Công ty đào tạo kỹ năng mềm cần chuẩn bị hồ sơ cấp giấy phép cho hoạt động đào tạo kỹ năng mềm và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm:

 • Giấy đề nghị thành lập công ty đào tạo kỹ năng mềm;
 • Dự thảo điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên hoặc cổ đông tùy vào loại hình của công ty
 • Bản sao công chứng một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân như CMND còn hiệu lực hay Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người thành lập công ty là cá nhân;

Đối với tổ chức khi thành lập công ty đào tạo kỹ năng mềm cần chuẩn bị:

 • Giấy CN ĐKKD/Giấy CN ĐKDN và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện của tổ chức, quyết định uỷ quyền cho người đại diện theo pháp luật;
 • Quyết định góp vốn thành lập công ty đối với thành viên là tổ chức

Hồ sơ cấp giấy phép cho hoạt động đào tạo kỹ năng mềm:

 • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục, kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ, chính khóa nội dung tờ trình nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo bồi dưỡng.
 • Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm tổ chức bộ máy tài chính và các nguồn lực khác,cam kết bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường thực hiện nghiêm túc quy định của các cấp quản lý nơi tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh
 • Danh sách lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ về ban lãnh đạo, các giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên, ghi rõ họ tên, trình độ học vấn chức vụ nghề nghiệp, năng lực sư phạm và am hiểu về các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan. tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính quá.
 • Kế hoạch hoạt động,giáo trình tài liệu giảng dạy huấn luyện.
Thành lập công ty đào tạo kỹ năng mềm có khó không?
Thành lập công ty đào tạo kỹ năng mềm có khó không?

4. Thủ tục thành lập công ty đào tạo kỹ năng mềm

4.1 Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Bước đầu tiên để thành lập một công ty đào tạo kỹ năng mềm đó là phải chuẩn bị và nộp hồ sơ thành lập công ty.

Trên Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các thông tin sau:

 • Tên công ty.
 • Địa chỉ trụ sở chính của công ty; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có).
 • Ngành, nghề kinh doanh cụ thể
 • Vốn điều lệ công ty.
 • Thông tin đăng ký thuế.
 • Số lượng người lao động của công ty.
 • Họ, tên, quốc tịch, địa chỉ thường trú, chữ ký, số Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 2 sau khi đã có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty đào tạo kỹ năng mềm phải chuẩn bị và nộp hồ sơ đã nêu ở trên đê cấp giấy phép cho hoạt động đào tạo kỹ năng mềm

4.2 Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết yêu cầu

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được gửi tới bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan đăng ký kinh doanh. Điều 15 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Điều 8 Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT quy định thẩm quyền cấp giấy phép cho hoạt động đào tạo kỹ năng mềm là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Như vậy, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận yêu cầu đăng ký kinh doanh của công ty đào tạo kỹ năng mềm là phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

4.3 Các công việc phải thực hiện sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty đào tạo kỹ năng mềm phải xin giấy phép cho hoạt động đào tạo kỹ năng mềm (hồ sơ và thủ tục đã nêu ở trên)

Các bước xin giấy phép cho hoạt động đào tạo kỹ năng mềm:

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tới Sở Giáo dục và đào tạo bằng 03 cách:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giáo dục và đào tạo
 • Qua hệ thống bưu chính.
 • Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của Sở giáo dục và đào tạo hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền giải quyết xử lý hồ sơ theo quy định pháp luật.

Bước 3: Doanh nghiệp nhận kết quả giải quyết theo lịch hẹn.

Ngoài ra, công ty đào tạo kỹ năng mềm cần phải thực hiện những công việc sau:

 • Nộp hồ sơ kê khai thuế ban đầu
 • Treo bảng hiệu công ty
 • Mở tài khoản công ty và thông báo số tài khoản ngân hàng
 • Mua chữ ký số điện tử
 • Làm thủ tục phát hành hóa đơn
 • Tham gia bảo hiểm cho người lao động trong doanh nghiệp…

5. Lệ phí thành lập công ty đào tạo kỹ năng mềm

Pháp luật không quy định lệ phí cấp giấy phép cho hoạt động đào tạo kỹ năng mềm. Tuy nhiên, khi thành lập công ty đào tạo kỹ năng mềm, doanh nghiệp phải nộp những loại phí sau:

Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp đào tạo kỹ năng mềm: 100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).

Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư 47/2019/TT-BTC).

Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng/lần.


6. Thời gian thành lập công ty đào tạo kỹ năng mềm bao lâu

Điều 33 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định: Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trong khi đó, thời gian giải quyết cấp giấy phép đăng ký hoạt động đào tạo kỹ năng mềm là 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Thời gian mở công ty đào tạo kỹ năng mềm là một quá trình dài từ giai đoạn chuẩn bị hồ sơ đến giai đoạn sau đăng ký kinh doanh đặc biệt là thời gian chuẩn bị về vốn.

Nhưng để có được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì công ty đào tạo kỹ năng mềm sẽ nhận được sau 3 – 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Để có được giấy phép cho hoạt động đào tạo kỹ năng mềm, công ty cần chờ đến 05 ngày để hồ sơ được giải quyết.


7. Dịch vụ thành lập công ty đào tạo kỹ năng mềm – Luật Quang Huy

Về lý thuyết, việc thành lập công ty đào tạo kỹ năng mềm là không quá khó.

Tuy nhiên nếu bạn không nắm được các quy định của pháp luật, không nắm được trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp và cũng không rõ những công việc bắt buộc phải thực hiện sau khi thành lập doanh nghiệp thì sẽ rất dễ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Để tránh được những điều này thì Luật Quang Huy chính là đơn vị có thể giúp bạn thực hiện việc thành lập công ty đào tạo kỹ năng mềm một cách dễ dàng.

Ngoài ra, với Luật Quang Huy hỗ trợ khách hàng không chỉ dừng lại ở việc khách hàng cầm trên tay Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà còn tư vấn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp mới thành lập thực hiện những công việc mang tính bắt buộc của pháp luật sau khi thành lập như kê khai thuế, hóa đơn, token (chữ ký số) và các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, người lao động….

Có thể nói, Luật Quang Huy là đơn vị uy tín, hỗ trợ cho các doanh nghiệp vượt qua những khó khăn ban đầu để có thời gian tập trung chuyên môn cho hoạt động kinh doanh sản xuất để tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Và đây cũng chính là lý do rất nhiều đơn vị doanh nghiệp luôn muốn Luật Quang Huy là nơi hậu thuẫn phía sau về các vấn đề pháp lý để họ có thể yên tâm kinh doanh sản xuất mà không gặp phải bất kỳ rủi ro gì về pháp lý.

Khi bạn sử dụng dịch vụ, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các thủ tục theo yêu cầu, theo ủy quyền của các bạn. Chúng tôi sẽ:

 • Tư vấn sơ bộ về tên công ty tư vấn thiết kế; vốn điều lệ; ngành nghề kinh doanh; địa chỉ trụ sở chính;
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty tư vấn thiết kế;
 • Thực hiện thủ tục tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Khắc dấu, in biển tên công ty;
 • Mua hóa đơn, chữ ký số;

Bạn sẽ không mất công đi lại nhiều lần. Thời gian thực hiện chỉ từ 03 – 05 ngày làm việc.

Nếu quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ tới Tổng đài 19006588 để được tư vấn miễn phí!


8. Cơ sở pháp lý

 • Luật doanh nghiệp 2020
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP
 • Thông tư 47/2019/TT-BTC
 • Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề Thành lập công ty đào tạo kỹ năng mềm có khó không?

Nếu còn vấn đề thắc mắc hoặc chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp của HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

5/5 - (2 bình chọn)
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Cố vấn cao cấp, giảng viên khoa pháp luật kinh tế – trường Đại học Luật Hà Nội. Tốt nghiệp Thạc sĩ Luật Đại học Duke (Hoa Kỳ), có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các công ty luật lớn trên thế giới.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
chat-zalo
phone-call

GỌI 09.678910.86 NGAY

Scroll to Top