Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh karaoke

Trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh karaoke

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh karaoke: cơ sở chuẩn bị hồ sơ sau đó nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Cơ quan có thẩm quyền xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ, trả kết quả cho cơ sở. Nếu khách hàng có …

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh karaoke Xem »