Các phương pháp định giá doanh nghiệp chuẩn nhất

Căn cứ vào hiệu suất và khả năng sinh lời của doanh nghiệp Kết hợp Dựa vào bảng cân đối kế toán Kết quả kiểm kê và đánh giá lại tài sản Chiết khấu dòng tiền Chiết khấu dòng lợi nhuận khác thường Định giá trên cơ sở so sánh giá trị thị trường Nhắc …

Các phương pháp định giá doanh nghiệp chuẩn nhất Xem »