Luật sư Nguyễn Thị Kim Lan

Giới thiệu

 • Nguyên là Chánh tòa kinh tế, phó chánh tòa hình sự tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ có nhiều năm kinh nghiệm xét xử các vụ án lớn và hiện nay là Luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh Phú Thọ.

Chức vụ

 • Luật sư thành viên

Chuyên môn

 • Luật Dân sự;
 • Luật Đất đai;
 • Luật Hôn nhân và gia đình;
 • Luật Hình sự;
 • Luật Kinh doanh thương mại;
 • Luật Sở hữu trí tuệ;
 • Luật Hành chính;
 • Luật Lao động.

Nơi công tác

 • Chi nhánh Hà Nội;
 • Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm

 • Chánh án Tòa án nhân dân kinh tế Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ
 • Phó Chánh án Tòa án hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ
 • Luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Phú Thọ
 • Luật sư Cộng sự Công ty Luật TNHH Quang Huy và Cộng sự

Quá trình đào tạo

 • Cử nhân Đại học Luật Hà Nội.

Giải thưởng và ghi nhận

 • Chưa có thông tin.

Sách, báo, công trình nghiên cứu

 • Chưa có thông tin.

Ngôn ngữ

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Nga.
Đánh giá
Scroll to Top