Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội
Hotline hỏi đáp tư vấn bhxh 19006573

Trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội là một trong những cơ quan bảo hiểm xã hội lớn trên cả nước, tiếp nhận giải quyết rất nhiều trường hợp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,… Tuy nhiên, khi cần lên Trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội để giải quyết, nhiều người dân rất lúng túng không biết địa chỉ của trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ở đâu, thời gian làm việc như thế nào? Tại bài viết này, Luật Quang Huy sẽ cung cấp những thông tin cơ bản nhất về Trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội. Để có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề pháp lý, trình tự thủ tục cũng như các vấn đề khác có liên quan khi giải quyết các chế độ tại Trung tâm Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, bạn có thể liên hệ trực tiếp tới Luật Quang Huy để được hỗ trợ.


Địa chỉ Trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

Trung tâm Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội được đặt trụ sở tại: Số 15 Phố Cầu Đơ, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.

Số điện thoại liên hệ: 024.37236556

Email: bhxh@hanoi.vss.gov.vn


Thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

Trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội có thời gian làm việc như sau:

Thời gian làm việc buổi sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ.

Thời gian làm việc buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

Tổng số công chức, viên chức toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội: 1377 người.

Trong đó: 85 cán bộ có trình độ Thạc sỹ 1.005 cán bộ có trình độ Đại học.

Cơ cấu tổ chức bộ máy giúp việc Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

Các Phòng không có tư cách pháp nhân đầy đủ, không có con dấu, không có tài khoản:

1. Phòng Chế độ BHXH                           7. Phòng Kiểm tra

2. Phòng Cấp sổ thẻ                                8. Phòng Quản lý thu

3. Phòng Công nghệ thông tin                 9. Phòng Quản lý hồ sơ

4. Phòng Giám định BHYT 1                    10. Văn phòng

5. Phòng Giám định BHYT 2                    11. Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng

6. Phòng Kế hoạch tài chính                     12. Văn phòng


Chức năng của Trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

 • Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội có chức năng giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế quản lý các quỹ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định của pháp luật.
 • Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội của Ủy ban nhân dân Thành phố.
 • Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.
 • Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 99/QĐ-BHXH ngày 28/01/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

 • Xây dựng, trình Tổng Giám đốc kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn và chương trình công tác hàng năm tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.
 • Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
 • Tổ chức cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đúng quy định.
 • Tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định tổ chức thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các tổ chức và cá nhân tham gia.
 • Thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố và Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã trực thuộc (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội huyện) thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện theo đúng quy định.
 • Thực hiện giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện triển khai thực hiện theo quy định.
 • Tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ chối việc đóng hoặc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định.
 • Quản lý và sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản theo quy định.
 • Tổ chức ký hợp đồng, giám sát thực hiện hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật và giám sát việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế và chống lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế.
 • Tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc của các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn theo phân cấp của Tổng Giám đốc.
 • Chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và của Ngành.
 • Tổ chức kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố và tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm pháp luật.
 • Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 • Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ tài liệu hành chính, nghiệp vụ và hồ sơ đối tượng tham gia, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
 • Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành Bảo hiểm xã hội Thành phố.
 • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố và các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
 • Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
 • Có quyền khởi kiện vụ án dân sự đối với các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn.
 • Đề xuất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiến nghị việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
 • Tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Bảo hiểm xã hội Thành phố và chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện triển khai thực hiện theo đúng quy định.
 • Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Quản lý công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố.
 • Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm xã hội tại thành phố Hà Nội của Luật Quang Huy bao gồm

Tư vấn về các quy định của pháp luật liên quan đến bảo hiểm xã hội, bao gồm:

 • Thông tin về tăng giảm nhân sự.
 • Chốt sổ bảo hiểm.
 • Chế độ tiền thai sản, tử tuất và hưu trí.
 • Giải quyết các vấn đề pháp lý trong quá trình thực hiện các quy định về bảo hiểm xã hội.

Tư vấn về các quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp:

 • Cung cấp thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục, mức hưởng bảo hiểm và trợ cấp thất nghiệp cho nhân viên.
 • Giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp.

Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến bảo hiểm y tế, bao gồm:

 • Mức đóng và mức hưởng bảo hiểm y tế.
 • Quy định về bảo hiểm y tế trái tuyến, bảo hiểm y tế vượt tuyến, không đúng tuyến, sử dụng các công nghệ cao.
 • Giải đáp các thắc mắc và băn khoăn trong quá trình sử dụng thẻ bảo hiểm y tế.

Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến chế độ hưu trí, bao gồm:

 • Tư vấn về chế độ nghỉ hưu.
 • Tư vấn về chế độ nghỉ hưu sớm.
 • Tư vấn về chế độ tai nạn lao động.
 • Tư vấn về chế độ mất sức.

Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến việc xử phạt trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bao gồm:

 • Việc xử phạt hành chính và lãi suất khi chậm nộp và đóng bảo hiểm xã hội.
 • Các trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi vi phạm về bảo hiểm xã hội.Tư vấn về chế độ nghỉ hưu sớm.

Tư vấn các thủ tục hành chính liên quan đến bảo hiểm xã hội.

Hướng dẫn và hỗ trợ về cách kê khai và nộp bảo hiểm xã hội trực tuyến qua mạng bảo hiểm xã hội của cơ quan Nhà nước.

Tư vấn khiếu nại các quyết định hành chính không chính xác của cơ quan bảo hiểm xã hội trong quá trình quản lý doanh nghiệp.

Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan đến bảo hiểm xã hội.


Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về Trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006573 của Luật Quang Huy để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)
Picture of Hoàng Long
Hoàng Long
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

HOTLINE TƯ VẤN BHXH

Scroll to Top