Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang

Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang
Hotline hỏi đáp tư vấn bhxh 19006573

Mỗi thành phố, mỗi huyện thành sẽ có một trung tâm bảo hiểm xã hội khác nhau, mỗi trung tâm bảo hiểm sẽ đảm nhiệm một nhiệm vụ khác nhau. Qua bài viết này tổng đài tư vấn Luật Quang Huy chúng tôi sẽ giới thiệu về trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Giang.


Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang

Trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang được đặt tại: 414 Đ. Lê Lợi – P. Hoàng Văn Thu, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

  • Mã số thuế: 2400477009
  • Số điện thoại: 0204 3851 314

Chức năng của Trung tâm Bảo hiểm Xã hội thành phố Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang

Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang tổ chức thực hiện và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội); quản lý đối tượng hưởng các chế độ: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội thành phố.

Bảo hiểm xã hội tỉnh chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang.

Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Giang có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.


Thẩm quyền của Trung tâm Bảo hiểm Xã hội thành phố bắc Giang – tỉnh Bắc Giang

Giải quyết hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Giang. Tổng hợp, đánh giá, báo cáo sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Phối hợp với Văn phòng trong việc lập kế hoạch về số lượng phôi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và theo dõi, cập nhật thông tin về quản lý cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định.

Quản lý đối tượng hưởng và mức hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng theo từng chế độ, bao gồm đối tượng tháng trước chuyển qua, số đối tượng tăng, giảm và di chuyển trong tháng; điều chỉnh mức hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Giang.

Lập danh sách người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Thẩm định hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý đối tượng hưởng, mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm số đối tượng tăng, giảm và di chuyển hưởng trong tháng, đối tượng bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính xây dựng và phân bổ dự toán chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội huyện) trong việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý số người hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Giang

Hướng dẫn sử dụng và tổ chức thực hiện giao dịch điện tử thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của phòng đối với Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Giang và các tổ chức, cá nhân theo quy định, của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Giang

Đề xuất với cấp có thẩm quyền việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan giải quyết các đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Phối hợp với đơn vị nghiệp vụ liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Quản lý viên chức và tài sản của phòng theo quy định.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang giao.


Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về Trung tâm Bảo hiểm Xã hội thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật qua HOTLINE 19006573 của Luật Quang Huy để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

Đánh giá
Picture of Hoàng Long
Hoàng Long
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

HOTLINE TƯ VẤN BHXH

Scroll to Top