Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Quảng Hòa – Tỉnh Cao Bằng

Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Quảng Hòa - Tỉnh Cao Bằng
Hotline hỏi đáp tư vấn bhxh 19006573

Nhu cầu hưởng bảo hiểm xã hội của người lao động ngày càng lớn vì vậy các trung tâm bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng phải luôn cải tiến, cập nhật thông tin để đáp ứng nhu cầu của người lao động. Thông tin về địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Quảng Hòa cũng là một trong những thông tin mà người lao động tìm kiếm. Bài viết dưới dây của Luật Quang Huy sẽ cung cấp những thông tin cần thiết về Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Quảng Hòa – tỉnh Cao Bằng.


Địa chỉ trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Quảng Hòa – tỉnh Cao Bằng

UBND huyện Quảng Uyên, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Điện thoại: 0206 3820 18


Thời gian làm việc trung tâm bảo hiểm huyện Quảng Hòa – tỉnh Cao Bằng

Thời gian làm việc của trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Quảng Hòa – tỉnh Cao Bằng được áp dụng theo quy định giờ hành chính như sau:

Sáng từ: 8 giờ – 12 giờ; chiều 14 giờ – 17 giờ.

Làm việc từ: Sáng thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ Lễ, nghỉ Tết.


Vị trí, chức năng của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Quảng Hòa – tỉnh Cao Bằng

Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng có vị trí, chức năng như sau:

 • Xây dựng, trình giám đốc BHXH tỉnh kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội huyện dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm;
 • tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt;
 • Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT;
 • tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo phân cấp;
 • Tổ chức cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho những người tham gia bảo hiểm theo phân cấp;
 • Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ các đối tượng tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định;
 • Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các tổ chức và cá nhân tham gia bảo hiểm;
 • Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội ở huyện, với các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật;
 • Đề xuất, kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Chế độ quản lý, chế độ việc làm của Giám đốc trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Quảng Hòa – tỉnh Cao Bằng

Chế độ quản lý

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Quyết định 969/QĐ-BHXH năm 2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bảo hiểm xã hội địa phương quy định về chế độ quản lý của giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện như sau:

 • Bảo hiểm xã hội huyện do giám đốc quản lý, điều hành. Giúp giám đốc có các phó giám đốc.
 • Giám đốc và các phó giám đốc do giám đốc BHXH tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật theo quy trình bổ nhiệm và phân cấp quản lý cán bộ.
 • Số lượng phó giám đốc không quá 2 người.
 • Bảo hiểm xã hội huyện không có cơ cấu tổ chức trực thuộc. Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện quy định nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức, viên chức.

Chế độ làm việc

 • Giám đốc làm việc theo chế độ thủ trưởng; bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ;
 • Ban hành Quy chế làm việc, chế độ thông tin, báo cáo của BHXH huyện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế đó.
 • Giám đốc phân công hoặc uỷ quyền cho phó giám đốc giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của giám đốc. Giám đốc phải chịu trách nhiệm về quyết định của phó giám đốc được phân công hoặc uỷ quyền giải quyết.

Trách nhiệm của Giám đốc bảo hiểm xã hội huyện Quảng Hòa – tỉnh Cao Bằng 

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Quyết định 969/QĐ-BHXH năm 2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bảo hiểm xã hội địa phương thì trách nhiệm của Giám đốc BHXH huyện như sau:

 • Tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều 5, Điều 6 Quyết định này;
 • Quyết định các công việc thuộc phạm vi và thẩm quyền quản lý của bảo hiểm xã hội huyện Quảng Hòa và chịu trách nhiệm về các quyết định đó;
 • Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh; Quyết định các biện pháp về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; theo dõi và đánh giá viên chức;
 • Phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các biểu hiện tiêu cực khác trong viên chức thuộc BHXH huyện và chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi vi phạm;
 • Giám đốc bảo hiểm xã hội huyện Quảng Hòa chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và trước pháp luật khi tổ chức thực hiện nhiệm vụ;
 • Thực hiện các quy định của pháp luật, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định quản lý hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện.

Trên đây là phần giải đáp của chúng tôi về vấn đề thông tin địa chỉ Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Quảng Hòa – tỉnh Cao Bằng. Nếu còn gì thắc mắc hay chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 1900 6573 của Luật Quang Huy để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

Đánh giá
Hoàng Long
Hoàng Long
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

HOTLINE TƯ VẤN BHXH

Scroll to Top