Xin chuyển mục đích sử dụng đất đã có quy hoạch

Xin chuyển mục đích sử dụng đất đã có quy hoạch

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất là một trong những thủ tục hành chính về đất đai phức tạp được nhiều người quan tâm. Trong thời gian qua, đã có rất nhiều câu hỏi được gửi về Luật Quang Huy để yêu cầu tư vấn chuyển mục đích sản xuất đất quy hoạch.

Vậy đất quy hoạch là gì? Đất quy hoạch có được chuyển mục đích sử dụng không? Điều kiện xin chuyển mục đích sử dụng đất đã có quy hoạch theo pháp luật hiện hành là như thế nào?

Thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất đã có quy hoạch có phức tạp không? Phí xin chuyển mục đích sử dụng đất đã có quy hoạch theo pháp luật đất đai có đắt không?

Trong bài viết này, Luật Quang Huy sẽ phân tích và chỉ rõ cho các bạn hiểu những vấn đề được nêu phía trên.

1. Đất quy hoạch là gì?

Theo cách giải thích tại Điều 3 Luật đất đai 2013 thì đất quy hoạch được xác định là những thửa đất được nhà nước phân bổ và khoanh vùng theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.


2. Đất quy hoạch có được chuyển mục đích sử dụng không?

Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn hiện hành đều quy định về việc chuyển mục đích sử dụng đất quy hoạch. Theo đó, từng tình trạng đất mà ta xác định việc chủ sử dụng đất có được thực hiện quyền chuyển đổi hay không như sau:

 • Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất trong đó có quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
 • Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.
 • Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Như vậy, đất trong quy hoạch vẫn có thể chuyển mục đích sử dụng đất nếu thuộc trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Xin chuyển mục đích sử dụng đất đã có quy hoạch
Xin chuyển mục đích sử dụng đất đã có quy hoạch

3. Điều kiện xin chuyển mục đích sử dụng đất đã có quy hoạch

Đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất, theo Điều 52 và điểm d, điểm e khoản 1 Điều 57 Luật đất đai 2013, điều kiện để cho phép người sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp được quy định như sau:

 • Việc chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Việc chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với nhu cầu sử dụng đất của người yêu cầu thể hiện trong đơn chuyển mục đích sử dụng đất.

4. Thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất đã có quy hoạch

Để thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất đã có có quy hoạch, chủ sử dụng đất thực hiện 04 bước sau:

4.1. Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Bạn chuẩn bị các giấy tờ sau để thực hiện thủ tục chuyển:

 • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

4.2. Bước 2. Nộp và tiếp nhận hồ sơ

Bạn tiến hành nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất quy hoạch tại Phòng tài nguyên môi trường nơi có đất. Phòng tài nguyên môi trường sẽ là cơ quan có thẩm thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ của bạn.

4.3. Bước 3. Giải quyết yêu cầu

Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thẩm tra hồ sơ (dựa vào căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất), nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ thông báo và hướng dẫn người sử dụng đất bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

4.4. Bước 4: Nhận kết quả

Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, người sử dụng đất quy hoạch nhận quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi đã nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất.


5. Phí xin chuyển mục đích sử dụng đất đã có quy hoạch

Phí xin chuyển mục đích sử dụng đất đã có quy hoạch được xác định gồm những loại sau:

 • Tiền thuế đất: Công thức tính tiền thuê đất  mà chủ sử dụng đất cần nộp được xác định như sau:
Số tiền thuế đất = Diện tích đất cần tính thuế x Giá 1m2 đất sử dụng x Thuế suất (%) – Số thuế được miễn giảm (nếu có)
 • Lệ phí địa chính: Tùy từng điều kiện cụ thể của từng địa bàn và chính sách phát triển kinh tế – xã hội của địa phương mà quy định mức thu cho phù hợp, đảm bảo nguyên tắc.
 • Cấp giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) nhà nước áp dụng mức thu tối đa không quá 25.000 đồng/giấy cấp mới; tối đa không quá 20.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.
 • Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: Không quá 28.000 đồng/1 lần.
 • Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính: Không quá 15.000 đồng/1 lần.6. Cơ sở pháp lý

 • Luật đất đai năm 2013;
 • Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai;
 • Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

Qua bài viết này, chúng tôi đã cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về chuyển mục đích sử dụng đất quy hoạch cũng như các điều kiện mà chủ sở hữu cần đáp ứng khi thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Luật Quang Huy là công ty có kinh nghiệm không chỉ trong việc tư vấn pháp luật Đất đai mà còn có bề dày kinh nghiệm trong vai trò là hỗ trợ các thủ tục liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất trong cả nước.

Nếu còn điều gì chưa rõ, cần hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Đất đai trực tuyến của Luật Quang Huy qua HOTLINE 19006588.

Trân trọng./.

Đánh giá
Tác giả bài viết
Scroll to Top