Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu Hà Nội

Thủ tục nhập khẩu Hà Nội
Những vấn đề pháp lý thường ngày như đăng ký khai sinh, đăng ký cư trú,... tưởng chừng đơn giản nhưng khi người dân thực hiện lại có nhiều vướng mắc. Thấu hiểu điều đó, chúng tôi đã triển khai đường dây nóng tư vấn luật hộ tịch. Nếu bạn đang có nhu cầu tư vấn về vấn đề này, hãy liên hệ ngay qua Tổng đài 19006588 để được tư vấn miễn phí.

      Hiện nay, nhu cầu học tập và làm việc ở các thành phố lớn đã và đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là tại thủ đô Hà Nội, nơi tập trung đông đảo số lượng lớn các sinh viên cũng như người lao động ở các tỉnh thành khác nhau sinh sống. Điều này dẫn đến việc, nhiều người có nhu cầu sinh sống lâu dài tại đây muốn tiến hành thủ tục nhập khẩu vào Hà Nội để tránh gây mất thời gian trong các vấn đề chuyển bị giấy tờ tại quê nhà. Vậy, điều kiện để có thể nhập hộ khẩu vào Hà Nội là như thế nào? Trình tự thủ tục ra sao? Sau đây, Luật Quang Huy sẽ giúp bạn hiểu rõ về vấn đề này.


Cơ sở pháp lý

 • Luật cư trú năm 2006
 • Luật cư trú sửa đổi năm 2013
 • Luật thủ đô năm 2012
 • Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND Thành phố Hà Nội
 • Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND Thành phố Hà Nội

Điều kiện nhập hộ khẩu Hà Nội

Điều kiện nhập khẩu vào ngoại thành Hà Nội

      Tại Khoản 3 Điều 19 Luật thủ đô năm 2012 thì việc đăng ký thường trú ở ngoại thành được thực hiện theo quy định của pháp luật về cư trú.

      Theo đó, việc nhập hộ khẩu tại ngoại thành Hà Nội là thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm 1, 2, 3, 4 Khoản 20 Điều 1 Luật cư trú sửa đổi, bổ sung năm 2013 về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:

1. Có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ một năm trở lên, trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ hai năm trở lên;

2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

b) Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc về ở với anh, chị, em ruột;

c) Người khuyết tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

d) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

đ) Người thành niên độc thân về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột;

e) Ông bà nội, ngoại về ở với cháu ruột;

3. Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp.

4.Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình.

      Như vậy, trong trường hợp đăng ký hộ khẩu thường trú tại các quận, huyện, thị xã ngoại thành ở Hà Nội thì chỉ cần có chỗ ở hợp pháp và có thời gian tạm trú tại thành phố Hà Nội từ một năm trở lên (không bắt buộc đăng ký tạm trú liên tục tại một quận, huyện, miễn là trong địa bàn thành phố Hà Nội). Trong đó, chỗ ở hợp pháp có thể là nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc có thể là do thuê, mượn, ở nhờ. Nếu chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ thì phải được người cho thuê, cho mượn, ở nhờ đồng ý bằng văn bản.

      Trong các trường hợp được người khác đồng ý cho nhập vào hộ khẩu theo khoản 2, khoản 3 và khoản 4 nêu trên thì không cần đáp ứng điều kiện về thời gian đăng ký tạm trú ở Hà Nội.

Điều kiện nhập hộ khẩu Hà Nội

Điều kiện nhập khẩu vào nội thành Hà Nội

      Khoản 4 Điều 19 Luật Thủ đô năm 2012 quy định công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú ở nội thành:

a) Các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 20 của Luật cư trú;

b) Các trường hợp không thuộc điểm a khoản này đã tạm trú liên tục tại nội thành từ 3 năm trở lên, có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc nhà thuê ở nội thành của tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh nhà ở; đối với nhà thuê phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức, cá nhân có nhà cho thuê cho đăng ký thường trú vào nhà thuê.

      Như vậy, để được đăng ký nhập khẩu vào các quận nội thành Hà Nội thì phải thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp: vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con; người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc về ở với anh, chị, em ruột; người khuyết tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ; người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ; người thành niên độc thân về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột; ông bà nội, ngoại về ở với cháu ruột;
 • Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp;
 • Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình;
 • Đã tạm trú liên tục tại nội thành từ 3 năm trở lên, có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc nhà thuê ở nội thành của tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh nhà ở.

      Theo quy định tại Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND thành phố Hà Nội và Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND thì diện tích tối thiểu được đăng ký thường trú ở các quận nội thành Hà Nội trong trường hợp đăng ký thường trú ở nhà thuê là 15m2 sàn/đầu người.


Thủ tục nhập hộ khẩu Hà Nội

 Chuẩn bị hồ sơ làm hộ khẩu Hà Nội

      Để làm thủ tục nhập khẩu vào các quận Hà Nội thì cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Khoản 2  Điều 21 Luật cư trú 2006, sửa đổi bổ sung năm 2013 bao gồm:

      Cách viết phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu, cách ghi bản khai nhân khẩu được hướng dẫn cụ thể ở cuối phiếu báo/bản khai này.

 • Giấy chuyển hộ khẩu do cơ quan Công an nơi người đó đang có hộ khẩu cấp;
 • Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp, chẳng hạn như giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, Hợp đồng mua bán nhà, Hợp đồng cho thuê nhà, Hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ có xác nhận đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ nhà,…

Thủ tục nhập khẩu Hà Nội

 Nộp hồ sơ làm hộ khẩu Hà Nội tại cơ quan có thẩm quyền

      Theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Luật cư trú 2006 thì người đăng ký thường trú nộp hồ sơ nhập hộ khẩu tại cơ quan công an sau đây:

a) Đối với thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;

b) Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

      Như vậy, trường hợp làm thủ tục chuyển hộ khẩu tại Hà Nội, là một thành phố trực thuộc trung ương do đó thẩm quyền giải quyết yêu cầu làm hộ khẩu Hà Nội thuộc về Công an huyện, quận, thị xã nơi người có yêu cầu muốn đăng ký thường trú và có hộ khẩu.

 Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết yêu cầu nhập khẩu Hà Nội

      Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục nhập khẩu Hà Nội phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú. Trường hợp không đồng ý làm sổ hộ khẩu cho người có yêu cầu phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

      Thủ tục chuyển hộ khẩu từ quận này sang quận khác, thủ tục chuyển hộ khẩu trong cùng thành phố Hà Nội được thực hiện tương tự như thủ tục nêu trên.


Lệ phí nhập hộ khẩu Hà Nội

      Rất nhiều người thắc mắc làm hộ khẩu Hà Nội mất bao nhiêu tiền? Tại Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND thành phố Hà Nội quy định về thu phí và lệ phí trên địa bàn Hà Nội có quy định rõ về vấn đề này. Cụ thể như sau:

 • Đối với trường hợp đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú tại các quận và các phường thì lệ phí là 15.000 đồng, ở các khu vực khác lệ phí là 8.000 đồng.
 • Trường hợp có cấp sổ hộ khẩu mới thì lệ phí giải quyết ở các quận và các phường là 20.000 đồng, ở các khu vực còn lại là 10.000 đồng.

      Trên đây là toàn bộ các quy định của pháp luật về những điều cần biết về vấn đề điều kiện và thủ tục nhập khẩu Hà Nội. Nếu có thắc mắc về thủ tục nhập hộ khẩu Hà Nội, thủ tục làm hộ khẩu mới ở Hà Nội hoặc cần sử dụng dịch vụ nhập hộ khẩu Hà Nội, vui lòng liên hệ TỔNG ĐÀI 19006588 gặp Luật sư tư vấn hôn nhân gia đình của Luật Quang Huy để được hỗ trợ.

      Trân trọng./.


 

5/5 - (2 bình chọn)
Đội ngũ tác giả Công ty Luật Quang Huy
Đội ngũ tác giả Công ty Luật Quang Huy
Với phương châm "Luật sư của mọi nhà", Luật Quang Huy đang nỗ lực không ngừng để tạo nên một hành lang pháp lý vững chắc, an toàn cho Quý khách hàng!
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

GỌI HOTLINE 1900.6588

Scroll to Top