Tội mua bán hoá đơn trái phép có hình phạt là gì?

Nếu bạn có nhu cầu được tư vấn, hỗ trợ về luật hình sự, hãy liên hệ ngay cho luật sư qua hotline 1900.6784. Luật sư can thiệp càng sớm, cơ hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp càng cao!

Hiện nay có không ít cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi mua bán hoá đơn trái phép để chuộc lợi, bất chấp trách nhiệm hình sự có thể phải chịu:

Vậy thế nào là mua bán hoá đơn trái phép?

Hình phạt áp dụng cho tội mua bán hoá đơn trái phép được quy định ra sao?

Cấu thành tội phạm của tội mua bán hoá đơn trái phép như thế nào?

Bài viết dưới đây, Luật Quang Huy sẽ cung cấp cho bạn những quy định về tội mua bán hoá đơn trái phép có thể phải chịu hình phạt gì để bạn có thể tham khảo.


1. Thế nào mua bán hoá đơn trái phép?

Mua bán hoá đơn trái phép là hành vi mua bán hoá đơn chưa ghi nội dung hoặc không đầy đủ; đã ghi nội dung nhưng không có hàng hoá, dịch vụ kèm theo; hoá đơn giả, hoá đơn chưa có giá trị sử dụng, hoá đơn đã hết giá trị sử dụng, hoá đơn của cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác để hợp thức hoá hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc cấp cho khách hàng khi bán hàng hoá dịch vụ; mua, bán sử dụng hoá đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hoá, dịch vụ giữa các bên liên quan của hóa đơn.


2. Hình phạt áp dụng cho người phạm tội in, phát hành, mua bán hóa đơn trái phép

2.1 Hình phạt chính

Theo quy định tại Khoản 1, 2, 3, Điều 203 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, phạm tội mua bán hoá đơn trái phép có thể phải chịu các hình phạt như:

Cụ thể:

2.1.1 Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm

Nếu bạn phạm tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước ở dạng phôi từ 50 số đến dưới 100 số hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 10 số đến dưới 30 số hoặc thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2.1.2 Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt từ từ 01 năm đến 05 năm

Nếu bạn phạm tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

 • Có tổ chức;
 • Có tính chất chuyên nghiệp;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 • Hóa đơn, chứng từ ở dạng phôi từ 100 số trở lên hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 30 số trở lên;
 • Gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 100.000.000 đồng trở lên;
 • Tái phạm nguy hiểm.

Việc xác định hình phạt cụ thể khi phạm tội đối với người không nắm vững toàn bộ kiến thức pháp luật, không có kinh nghiệm xét xử không đơn giản.

Ngoài các tình tiết định khung hình phạt như trên, Toà án còn căn cứ vào tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo Điều 51, Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 và nhân thân người phạm tội.

Do đó, để xác định đúng nhất hình phạt áp dụng, bạn nên tìm đến những văn phòng luật sư hay công ty luật uy tín hoặc những Luật sư có kinh nghiệm dày dặn, điển hình như Luật Quang Huy.

Tại công ty của chúng tôi, các Luật sư đều là những người có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực giải quyết các vụ án hình sự.

Thậm chí, có những Luật sư từng có thời gian là Thẩm phán, là người ra quyết định hình phạt cho những vụ án trên thực tế.

Để được hỗ trợ nhanh nhất, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi qua Tổng đài 19006588.

2.2 Hình phạt bổ sung

Ngoài những hình phạt chính, nếu bạn phạm tội mua bán hoá đơn trái phép có thể phải chịu một hoặc một vài hình phạt bổ sung sau đây:

 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng,
 • Cấm đảm nhiệm chức vụ,
 • Cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
trách nhiệm hình sự cho tội mua bán hoá đơn trái phép?
trách nhiệm hình sự cho tội mua bán hoá đơn trái phép?

3. Hình phạt áp dụng cho pháp nhân phạm tội mua bán hóa đơn trái phép

3.1 Hình phạt chính

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 203 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, pháp nhân phạm tội mua bán hoá đơn trái phép có thể phải chịu các hình phạt như:

3.1.1 Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng

Nếu pháp nhân phạm tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước ở dạng phôi từ 50 số đến dưới 100 số hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 10 số đến dưới 30 số hoặc thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

3.1.2 Phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng

Nếu pháp nhân phạm tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước thuộc một trong các trường hợp sau đây thuộc trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng:

 • Có tổ chức;
 • Có tính chất chuyên nghiệp;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 • Hóa đơn, chứng từ ở dạng phôi từ 100 số trở lên hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 30 số trở lên;
 • Gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 100.000.000 đồng trở lên;
 • Tái phạm nguy hiểm.

3.1.3 Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn

Nếu pháp nhân phạm tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước pháp nhân thương mại phạm tội gây thiệt hại hoặc có khả năng thực tế gây thiệt hại đến tính mạng của nhiều người, gây sự cố môi trường hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và không có khả năng khắc phục hậu quả gây ra, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

Như vậy có thể thấy mức phạt với tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước của pháp nhân thương mại khá nghiêm khắc, nhất là trong trường hợp gây hậu quả nặng nề.

Ngoài các tình tiết định khung hình phạt như trên, Toà án còn căn cứ vào tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo Điều 84, Điều 85 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Rất khó cho pháp nhân thương mại trong việc xác định hình phạt cụ thể cho bản thân.

Do đó, để xác định đúng nhất hình phạt áp dụng, bạn nên tìm đến những văn phòng luật sư hay công ty luật uy tín hoặc những Luật sư có kinh nghiệm dày dặn, điển hình như Luật Quang Huy.

Tại công ty của chúng tôi, các Luật sư đều là những người có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực giải quyết các vụ án hình sự.

Thậm chí, có những Luật sư từng có thời gian là Thẩm phán, là người ra quyết định hình phạt cho những vụ án trên thực tế.

Để được hỗ trợ nhanh nhất, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi qua Tổng đài 19006588.

3.2 Hình phạt bổ sung

Ngoài những hình phạt chính, nếu pháp nhân phạm tội trốn thuế có thể phải chịu một hoặc một vài hình phạt bổ sung sau đây:

 • Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng,
 • Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm,
 • Cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.
Pháp nhân cũng là chủ thể chịu trách nhiệm hình sự cho tội mua bán hoá đơn trái phép
Pháp nhân cũng là chủ thể chịu trách nhiệm hình sự cho tội mua bán hoá đơn trái phép

4. Cấu thành tội phạm của tội mua bán hoá đơn trái phép

4.1 Chủ thể của tội mua bán hoá đơn trái phép

Người phạm tội có hành vi mua bán hóa đơn trái phép không phải là tội phạm đặc biệt chỉ cần có đầy đủ năng lực hành vi trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo quy định.

Đối với tội phạm này, chủ thể có thể pháp nhân thương mại theo quy định pháp luật.

4.2 Khách thể của tội mua bán hoá đơn trái phép

Hành vi mua bán hóa đơn trái phép làm ảnh hưởng rất lớn đến các chính sách quản lý của nhà nước trong lĩnh vực về thuế của mọi ngành nghề liên quan đến thuế dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng đến lợi ích kinh tế của đất nước là làm thất thoát nguồn thu vào ngân sách của nhà nước.

4.3 Mặt chủ quan của tội mua bán hoá đơn trái phép

Người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội thực hiện hành vi mua bán hoá đơn trái phép là do cố ý (cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp), tức là nhận thức rõ hành vi của mình là trái pháp luật mà vẫn thực hiện.

4.4 Mặt khách quan của tội mua bán hoá đơn trái phép

Mặt khách quan của tội mua bán hoá đơn trái phép là những biểu hiện ra bên ngoài bao gồm:

 • Hành vi lập tờ thông báo phát hành không đầy đủ nội dung;
 • Không gửi hoặc không niêm yết tờ thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định.

Hành vi này được thể hiện thông qua việc thông báo phát hành hóa đơn mà tờ thông báo phát hành hóa đơn thiếu một trong các nội dung mẫu thông báo phát hành hóa đơn, mẫu số hóa đơn, loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, ngày lập tờ thông báo phát hành, chữ ký của người đại diện theo pháp luật…;

Hoặc có thể là phát hành hóa đơn không theo đúng mẫu thông báo phát hành; không thực hứng hiện việc thông báo điều chỉnh hóa đơn khi có thay đổi nội dung đã thông báo phát hành, hoặc không thông báo hóa đơn mới khi thay đổi mẫu hóa đơn…

Hành vi khách quan của tội mua bán hoá đơn trái phép có thể được biểu hiện dưới dạng hành động hoặc không hành động mà mặt thực tế của nó được ý thức kiểm soát và ý chí điều khiển và đó là những hành vi trái pháp luật hình sự.

Nếu không đủ các yếu tố cấu thành tội phạm tội mua bán hoá đơn trái phép như nêu ở trên, bạn sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Nếu cần tư vấn cụ thể hơn về cấu thành tội phạm tội mua bán hoá đơn trái phép, đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay cho Luật Quang Huy qua Tổng đài 19006588.


5. Cơ sở pháp lý

 • Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trên đây là toàn bộ nội dung về hình phạt của tội mua bán hoá đơn trái phép.

Luật Quang Huy là công ty có kinh nghiệm không chỉ trong việc tư vấn luật Hình sự mà còn có bề dày kinh nghiệm trong vai trò là Luật sư biện hộ cho nhiều vụ án Hình sự trong cả nước.

Nếu còn vấn đề thắc mắc hoặc chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn luật Hình sự miễn phí theo số HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

5/5 - (3 bình chọn)
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

GỌI HỎI MIỄN PHÍ NGAY

Scroll to Top
Mục lục