Hướng dẫn chi tiết thủ tục kháng cáo bản án hình sự

Thủ tục kháng cáo bản án hình sự
Do nhu cầu tư vấn giải đáp thắc mắc liên quan đến luật hình sự tăng cao, Luật Quang Huy đã cung cấp đường dây nóng hỗ trợ hỏi đáp luật hình sự. 100% cuộc gọi tới đường dây này được bảo mật thông tin cuộc gọi. Nếu bạn đọc có nhu cầu được hỗ trợ về luật hình sự, hãy liên hệ ngay qua Tổng đài 1900.6784.

Kháng cáo là một quyền lợi của bị cáo, bị hại trong quá trình tiến hành tố tụng vụ án hình sự.

Vậy kháng cáo là gì? Trình tự, thủ tục kháng cáo được thực hiện như thế nào?

Luật Quang Huy sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc này.

1. Kháng cáo bản án hình sự là gì?

Kháng cáo là hành vi tố tụng sau khi xử sơ thẩm, nếu đương sự không đồng ý với phán quyết của tòa sơ thẩm thì có quyền chống án. Thuật ngữ pháp lý gọi là “kháng cáo”, yêu cầu tòa án cấp trên xét xử một lần nữa theo trình tự phúc thẩm.


2. Đối tượng được kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm

Kháng cáo là quyền của một số người tham gia tố tụng vụ án hình sự, nhưng không phải tất cả những người tham gia tố tụng đều là người có quyền kháng cáo.

Theo Điều 331 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, những người có quyền kháng cáo bao gồm:

 • Bị cáo, bị hại, người đại diện của họ có quyền kháng cáo bản án hoặc quyết định sơ thẩm.
 • Người bào chữa có quyền kháng cáo để bảo vệ lợi ích của người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất mà mình bào chữa.
 • Nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người đại diện của họ có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định có liên quan đến việc bồi thường thiệt hại.
 • Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người đại diện của họ có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ.
 • Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự là người dưới 18 tuổi hoặc người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người mà mình bảo vệ.
 • Người được Tòa án tuyên không có tội có quyền kháng cáo về các căn cứ mà bản án sơ thẩm đã xác định là họ không có tội.

Như vậy, đối với mỗi đối tượng khác nhau nêu trên thì pháp luật cũng quy định luôn phạm vi kháng cáo đối với bản thân họ.

Thủ tục kháng cáo bản án hình sự
Thủ tục kháng cáo bản án hình sự

3. Thời hạn kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm

3.1 Thời hạn kháng cáo

Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định về thời hạn kháng cáo như sau:

 • Đối với bản án sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với bị cáo, đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.
 • Đối với quyết định sơ thẩm là 07 ngày kể từ ngày người có quyền kháng cáo nhận được quyết định.

3.2 Cách xác định thời hạn kháng cáo

Trong mỗi trường hợp khác nhau, ngày kháng cáo được xác định như sau:

 • Trường hợp đơn kháng cáo gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày kháng cáo là ngày theo dấu bưu chính nơi gửi
 • Trường hợp đơn kháng cáo gửi qua Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ thì ngày kháng cáo là ngày Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ nhận được đơn. Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ phải ghi rõ ngày nhận đơn và ký xác nhận vào đơn.
 • Trường hợp người kháng cáo nộp đơn kháng cáo tại Tòa án thì ngày kháng cáo là ngày Tòa án nhận đơn.
 • Trường hợp người kháng cáo trình bày trực tiếp với Tòa án thì ngày kháng cáo là ngày Tòa án lập biên bản về việc kháng cáo.

4. Kháng cáo quá hạn

Kháng cáo quá hạn là hành vi kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm nhưng đã hết thời hạn kháng cáo theo quy định pháp luật mà việc kháng cáo này vẫn được tiếp nhận và giải quyết.

Kháng cáo quá hạn là quy định mở tạo điều kiện cho những chủ thể có quyền kháng cáo được kháng cáo nếu có một số lý do theo quy định của pháp luật.

Theo Khoản 1 Điều 335 Bộ luật Tố tụng hình sự nă 2015, việc kháng cáo quá hạn được chấp nhận nếu có lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan mà người kháng cáo không thể thực hiện được việc kháng cáo trong thời hạn do Bộ luật này quy định

Như vậy, nếu rơi và trường hợp bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan mà người kháng cáo không thể thực hiện thì kháng cáo quá hạn được chấp nhận.

 • Lý do bất khả kháng là những sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.
 • Trở ngại khách quan là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho người có quyền, nghĩa vụ không thể biết về quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hoặc không thể thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
Kháng cáo quá hạn
Kháng cáo quá hạn

5. Trình tự, thủ tục kháng cáo bản án hình sự theo quy định của pháp luật

5.1 Chuẩn bị đơn kháng cáo

Nếu là người có quyền kháng cáo, bạn sẽ phải làm đơn kháng cáo theo mẫu, trong đơn phải nêu rõ các thông tin như: Thông tin người kháng cáo, nội dung kháng cáo, phạm vi kháng cáo, lý do kháng cáo…và ký vào đơn kháng cáo.

Đối với trường hợp gửi qua Giám thị trại giam, trưởng Nhà tạm giam thì phải có chữ ký của những người này

5.2 Nộp đơn kháng cáo

Bạn phải nộp đơn kháng cáo cùng với chứng cứ, tài liệu, đồ vật kèm theo (nếu có) đến:

 • Tòa án đã xét xử sơ thẩm và ra bản án sơ thẩm;
 • Tòa án cấp trên trực tiếp sẽ tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án.
 • Đơn kháng cáo có thể gửi qua Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ để chuyến đền Tòa án có thẩm quyền.

5.3 Tiếp nhận và xử lý kháng cáo

Sau khi nhận được đơn kháng cáo hoặc biên bản về việc kháng cáo, Tòa án cấp sơ thẩm phải vào sổ tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của đơn kháng cáo theo quy định của Bộ luật này.

Trường hợp đơn kháng cáo hợp lệ thì Tòa án cấp sơ thẩm thông báo về việc kháng cáo theo quy định tại Điều 338 của Bộ luật này.

Trường hợp đơn kháng cáo hợp lệ nhưng nội dung kháng cáo chưa rõ thì Tòa án cấp sơ thẩm phải thông báo ngay cho người kháng cáo để làm rõ.

Trường hợp nội dung đơn kháng cáo đúng quy định của Bộ luật này nhưng quá thời hạn kháng cáo thì Tòa án cấp sơ thẩm yêu cầu người kháng cáo trình bày lý do và xuất trình chứng cứ, tài liệu, đồ vật (nếu có) để chứng minh lý do nộp đơn kháng cáo quá hạn là chính đáng.

Trường hợp người làm đơn kháng cáo không có quyền kháng cáo thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đơn, Tòa án trả lại đơn và thông báo bằng văn bản cho người làm đơn, Viện kiểm sát cùng cấp. Văn bản thông báo phải ghi rõ lý do của việc trả lại đơn.

Việc trả lại đơn có thể bị khiếu nại trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Việc giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định.

5.4 Tiếp nhận và xử lý đối với đơn kháng cáo hình sự quá hạn

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được đơn kháng cáo quá hạn, Tòa án cấp sơ thẩm phải gửi đơn kháng cáo, bản tường trình của người kháng cáo về lý do kháng cáo quá hạn và chứng cứ, tài liệu, đồ vật kèm theo (nếu có) cho Tòa án cấp phúc thẩm.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn kháng cáo quá hạn và chứng cứ, tài liệu, đồ vật kèm theo (nếu có), Tòa án cấp phúc thẩm thành lập Hội đồng gồm ba Thẩm phán để xem xét kháng cáo quá hạn. Hội đồng xét kháng cáo quá hạn có quyền ra quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng cáo quá hạn và phải ghi rõ lý do của việc chấp nhận hoặc không chấp nhận trong quyết định.

Phiên họp xét kháng cáo quá hạn phải có sự tham gia của Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp. Trong thời hạn 03 ngày trước ngày xét đơn kháng cáo quá hạn, Tòa án cấp phúc thẩm gửi bản sao đơn kháng cáo quá hạn và chứng cứ, tài liệu kèm theo (nếu có) cho Viện kiểm sát cùng cấp. Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về việc xét kháng cáo quá hạn.

Quyết định của Hội đồng xét kháng cáo quá hạn được gửi cho người kháng cáo quá hạn, Tòa án cấp sơ thẩm và Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án cấp phúc thẩm. Trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo quá hạn thì Tòa án cấp sơ thẩm phải tiến hành các thủ tục do Bộ luật này quy định và gửi hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp phúc thẩm.
6. Cơ sở pháp lý

 • Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề thủ tục kháng cáo bản án hình sự theo quy định của pháp luật mới nhất.

Nếu nội dung tư vấn còn chưa rõ, có nội dung gây hiểu nhầm hoặc có thắc mắc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể kết nối tới HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được Luật sư tư vấn luật hình sự tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

5/5 - (3 bình chọn)
Tác giả bài viết
phone-call

GỌI ĐỂ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Scroll to Top