Thủ tục xin giấy phép quảng cáo zalo

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo zalo
Luật Quang Huy có cung cấp dịch vụ xin tất cả các loại giấy phép con, giấy phép đủ điều kiện kinh doanh mà bạn cần. Vui lòng gọi hotline 1900.6671 (trong giờ hành chính) hoặc số điện thoại 09.678910.86 (ngoài giờ hành chính) để được tư vấn giải đáp miễn phí. Xin cảm ơn.

Giấy phép quảng cáo Zalo là gì? Những sản phẩm, dịch vụ phải xin giấy phép trước khi quảng cáo trên Zalo là gì? Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo Zalo bao gồm những gì?

Xin Giấy phép quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên Zalo ở đâu? Thủ tục xin giấy phép quảng cáo Zalo bao gồm những bước nào? Xử lý vi phạm liên quan đến việc Quảng cáo trên Zalo không xin giấy phép.

Bạn không biết giấy phép quảng cáo Zalo là gì? Bạn không nắm rõ hồ sơ, thủ tục, những sản phẩm, dịch vụ cần đăng ký giấy phép này như thế nào?

Bài viết dưới đây, Luật Quang Huy hy vọng sẽ cung cấp đến bạn đầy đủ và chính xác thông tin về vấn đề này để bạn có thể tham khảo.


1. Giấy phép quảng cáo trên Zalo là gì?

Giấy phép quảng cáo trên Zalo là tài liệu pháp lý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền ghi nhận về việc một sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được phép quảng cáo trên nền tảng ứng dụng Zalo và chứng thực hoạt động dịch vụ quảng cáo của doanh nghiệp đứng tên trên giấy phép quảng cáo là đúng quy định của pháp luật.


2. Những sản phẩm, dịch vụ phải xin giấy phép trước khi quảng cáo trên Zalo là gì?

Căn cứ theo pháp luật hiện hành có quy định cụ thể các sản phẩm, dịch vụ cần phải đăng ký giấy phép quảng cáo trên Zalo trước khi thực hiện bao gồm:

 • Thuốc;
 • Mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người;
 • Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt;
 • Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;
 • Trang thiết bị y tế;
 • Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm cả khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, giải phẫu thẩm mỹ và phục hồi chức năng);
 • Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

3. Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo Zalo bao gồm những gì?

Phụ thuộc vào tùy từng loại hàng hóa, dịch vụ mà hồ sơ xin giấy phép quảng cáo trên Zalo có yêu cầu khác nhau. Cụ thể:

3.1. Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm trên Zalo

 • Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo Mỹ phẩm (theo mẫu);
 • Phiếu công bố sản phẩm Mỹ phẩm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
 • Tài liệu hợp lệ, tin cậy chứng minh cho tính năng, công dụng của sản phẩm trong trường hợp nội dung quảng cáo mỹ phẩm nêu tính năng, công dụng của sản phẩm không có trong nội dung của Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp số tiếp nhận;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài;
 • Đối với quảng cáo bằng Maket: Bản maket in màu đóng dấu treo của đơn vị đứng tên xin xác nhận nội dung quảng cáo;
 • Đối với Quảng cáo bằng Video: File mềm chứa chứa nội dung TVC quảng cáo (có định dạng đuôi file .mp4 hoặc đuôi .3gp) kèm theo Kịch bản chi tiết quảng cáo in ra Giấy A4 đóng dấu treo của đơn vị đứng tên xin xác nhận nội dung quảng cáo;
Thủ tục xin giấy phép quảng cáo zalo
Thủ tục xin giấy phép quảng cáo zalo

3.2. Hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm, sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ trên Zalo

 • Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm BVSK, sản phẩm dinh dưỡng (theo mẫu);
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài;
 • Đối với quảng cáo bằng Maket: Bản maket in màu đóng dấu treo của đơn vị đứng tên xin xác nhận nội dung quảng cáo;
 • Đối với Quảng cáo bằng Video: File mềm chứa chứa nội dung TVC quảng cáo (có định dạng đuôi file .mp4 hoặc đuôi .3gp) kèm theo Kịch bản chi tiết quảng cáo in ra Giấy A4 đóng dấu treo của đơn vị đứng tên xin xác nhận nội dung quảng cáo;
 • Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với những sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
 • Bản thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;
 • Tài liệu hợp lệ, tin cậy chứng minh cho tính năng, công dụng, thông tin của sản phẩm trong trường hợp nội dung quảng cáo nêu tính năng, công dụng, thông tin không có trong bản thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

3.3. Hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên Zalo

 • Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo Hóa chất chế phẩm diệt côn trùng (theo mẫu);
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài;
 • Đối với quảng cáo bằng Maket: Bản maket in màu đóng dấu treo của đơn vị đứng tên xin xác nhận nội dung quảng cáo;
 • Đối với Quảng cáo bằng Video: File mềm chứa chứa nội dung TVC quảng cáo (có định dạng đuôi file .mp4 hoặc đuôi .3gp) kèm theo Kịch bản chi tiết quảng cáo in ra Giấy A4 đóng dấu treo của đơn vị đứng tên xin xác nhận nội dung quảng cáo;
 • Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn;

3.3. Hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo Trang thiết bị y tế trên Zalo

 • Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo Trang thiết bị y tế (theo mẫu);
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài;
 • Đối với quảng cáo bằng Maket: Bản maket in màu đóng dấu treo của đơn vị đứng tên xin xác nhận nội dung quảng cáo;
 • Đối với Quảng cáo bằng Video: File mềm chứa chứa nội dung TVC quảng cáo (có định dạng đuôi file .mp4 hoặc đuôi .3gp) kèm theo Kịch bản chi tiết quảng cáo in ra Giấy A4 đóng dấu treo của đơn vị đứng tên xin xác nhận nội dung quảng cáo;
 • Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế hoặc giấy chứng nhận đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế.

3.4. Hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên Zalo

 • Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo Dịch vụ Khám bệnh, chữa bệnh (theo mẫu);
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài;
 • Đối với quảng cáo bằng Maket: Bản maket in màu đóng dấu treo của đơn vị đứng tên xin xác nhận nội dung quảng cáo;
 • Đối với Quảng cáo bằng Video: File mềm chứa chứa nội dung TVC quảng cáo (có định dạng đuôi file .mp4 hoặc đuôi .3gp) kèm theo Kịch bản chi tiết quảng cáo in ra Giấy A4 đóng dấu treo của đơn vị đứng tên xin xác nhận nội dung quảng cáo;
 • Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được quảng cáo do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp và danh mục kỹ thuật chuyên môn đã được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế phê duyệt;
 • Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được quảng cáo trong trường hợp pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề.

3.5. Hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc trên Zalo

 • Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm (theo mẫu);
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài;
 • Đối với quảng cáo bằng Maket: Bản maket in màu đóng dấu treo của đơn vị đứng tên xin xác nhận nội dung quảng cáo;
 • Đối với Quảng cáo bằng Video: File mềm chứa chứa nội dung TVC quảng cáo (có định dạng đuôi file .mp4 hoặc đuôi .3gp) kèm theo Kịch bản chi tiết quảng cáo in ra Giấy A4 đóng dấu treo của đơn vị đứng tên xin xác nhận nội dung quảng cáo;
 • Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đã được Cục Quản lý dược – Bộ Y tế phê duyệt;
 • Giấy phép lưu hành sản phẩm do Cục Quản lý dược cấp hoặc quyết định cấp số đăng ký thuốc tại Cục Quản lý dược.

4. Xin Giấy phép quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên Zalo ở đâu?

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký giấy phép quảng cáo zalo, các tổ chức thuộc Bộ Y tế có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo, bao gồm:

 • Cục Quản lý dược cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo Thuốc;
 • Cục An toàn thực phẩm cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ dưới 36 tháng tuổi, thực phẩm dinh dưỡng y học;
 • Cục Quản lý khám, chữa bệnh cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y học hiện đại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động, phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật;
 • Cục Quản lý y, dược cổ truyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động, phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật;
 • Cục Quản lý môi trường y tế cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;
 • Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế (ký thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Y tế);
 • Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với: Mỹ phẩm của cơ sở đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm có trụ sở chính đặt tại địa bàn quản lý của Sở Y tế; Trường hợp quảng cáo mỹ phẩm thông qua hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện thì Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi dự kiến tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo; Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Giám đốc Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động, phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật.
 • Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền: Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ dưới 36 tháng tuổi, thực phẩm dinh dưỡng y học.

5. Thủ tục xin giấy phép quảng cáo Zalo bao gồm những bước nào?

Quy trình xin giấy phép quảng cáo trên Zalo bao gồm các bước sau đây:

 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ xin giấy phép quảng cáo zalo tại Sở văn hóa – thông tin;
 • Trong thời hạn 5 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ có văn bản đề nghị bổ sung, sửa đổi nếu có. Thời gian để đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo sửa đổi bổ sung hoàn chỉnh theo yêu cầu của Sở tối đa là 90 ngày.
 • Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin cấp phép quảng cáo zalo, trong vòng 10 ngày cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ cấp xác nhận nội dung quảng cáo. Trường hợp không cấp xác nhận nội dung quảng cáo trên zalo, cơ quan chức năng sẽ trả lời bằng văn bản đồng thời nêu rõ lý do không cấp.
 • Bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm công bố trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan danh mục sản phẩm thuộc thẩm quyền phụ trách đã được cấp xác nhận nội dung quảng cáo trên zalo.

6. Xử lý vi phạm liên quan đến việc Quảng cáo trên Zalo không xin giấy phép

Khi các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc các trường hợp bắt buộc phải đăng ký giấy phép quảng cáo Zalo nhưng không thực hiện thì cơ sở sẽ vi phạm quy định về quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo.

Vi phạm quy định về quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 50, Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo:

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 • Quảng cáo thuốc lá;
 • Quảng cáo rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên;
 • Quảng cáo sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi, bình bú và vú ngậm nhân tạo;
 • Quảng cáo thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc;
 • Quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác.

Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 • Quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định;
 • Quảng cáo các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục;
 • Quảng cáo súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực.

Trong trường hợp quảng cáo sản phẩm, dịch vụ đặc biệt mà không có giấy phép quảng cáo, quy định tại từng văn bản pháp luật riêng thì có việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm:

Tiêu biểu như mức xử phạt vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ như sau:

 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà không có nội dung khuyến cáo “Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”;
 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không cung cấp thông tin về an toàn thực phẩm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo thực phẩm có nội dung đăng tải, dẫn, trích dẫn hoặc nêu ý kiến người bệnh mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh;
 • Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
 • Phát hành tài liệu, ấn phẩm thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm không chính xác, không đúng sự thật;
 • Đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng thông tin về an toàn thực phẩm không chính xác, không đúng sự thật.

7. Cơ sở pháp lý

 • Luật Quảng cáo năm 2018;
 • Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo;
 • Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về xin cấp giấy phép quảng cáo trên Zalo cũng như các vấn đề pháp lý liên quan.

Luật Quang Huy không chỉ là địa chỉ uy tín trong việc tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà còn có bề dày kinh nghiệm trong việc xin các giấy phép con cho doanh nghiệp.

Trong quá trình giải quyết vấn đề nếu còn có thắc mắc hay chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi tới Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được giải đáp, hướng dẫn chi tiết.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)

TÁC GIẢ BÀI VIẾT

Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Cố vấn cao cấp, giảng viên khoa pháp luật kinh tế – trường Đại học Luật Hà Nội. Tốt nghiệp Thạc sĩ Luật Đại học Duke (Hoa Kỳ), có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các công ty luật lớn trên thế giới.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
chat-zalo
phone-call

GỌI BÁO GIÁ CHI TIẾT

Scroll to Top
Mục lục