Trình tự, thủ tục xin giấy phép bán lẻ rượu

Trình tự, thủ tục xin giấy phép bán lẻ rượu
Luật Quang Huy có cung cấp dịch vụ xin tất cả các loại giấy phép con, giấy phép đủ điều kiện kinh doanh mà bạn cần. Vui lòng gọi hotline 1900.6671 (trong giờ hành chính) hoặc số điện thoại 0369.246.588 (ngoài giờ hành chính) để được tư vấn giải đáp miễn phí. Xin cảm ơn.

Không chỉ những doanh nghiệp lớn kinh doanh rượu mới cần có giấy phép mà những hộ kinh doanh cửa hàng bán buôn bán lẻ rượu cũng cần có giấy phép bán lẻ rượu theo pháp luật hiện hành. Vậy thế nào là giấy phép bán lẻ rượu? Phân biệt “bán lẻ rượu” và các loại hình kinh doanh rượu khác? Thời gian xin giấy phép bán lẻ rượu theo pháp luật hiện hành là như thế nào? Lệ phí cấp giấy phép bán lẻ rượu có đắt không?

Trong bài viết này, Luật Quang Huy sẽ đi sâu phân tích để quý bạn đọc hiểu rõ được những vấn đề nêu trên, tránh xuất hiện tình trạng vi phạm pháp luật về kinh doanh rượu.


1. Giấy phép bán lẻ rượu là gì?

Giấy phép bán lẻ rượu là điều kiện bắt buộc nếu các tổ chức, cá nhân có hoạt động bán lẻ rượu có nồng độ cồn từ 5,5 độ trở lên. Hoạt động bán lẻ được hiểu là hoạt động bán rượu cho người tiêu dùng để sử dụng mà không nhằm mục đích để bán lại. Như vậy, giấy phép bán lẻ rượu có thể được hiểu là loại giấy chứng minh cơ sở kinh doanh, cửa hàng bán lẻ đủ điều kiện kinh doanh mặt hàng là rượu có nồng độ công từ 5,5 độ trở lên.


2. Điều kiện xin giấy phép bán lẻ rượu

Theo quy định pháp luật hiện hành, để xin giấy phép bán lẻ rượu bạn phải đáp ứng các điều kiện như sau:

 • Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

3. Muốn xin giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu phải đăng ký với cơ quan chức năng nào?

Theo điểm c khoản 1 Điều 25 Nghị định 105/2017/NĐ-CP thì với hoạt động kinh doanh bán lẻ rượu thì các cơ sở kinh doanh phải thực hiện việc đăng ký tại Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và hạ tầng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện, thị xã.


4. Phân biệt “bán lẻ rượu” và các loại hình kinh doanh rượu khác

Hiện nay, khi tiến hành kinh doanh rượu, các doanh nghiệp có thể lựa chọn nhiều loại hình kinh doanh khác nhau như: bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

Để phân biệt bán lẻ rượu và các loại hình kinh doanh rượu khác, chúng ta có thể dựa trên các tiêu chí sau:

 • Để phân biệt bán lẻ rượu với hoạt động bán buôn rượu thì căn cứ vào số lượng hàng hóa bán ra cho mỗi khách hàng;
 • Để phân biệt hoạt động bán lẻ rượu và bán rượu tiêu dùng tại chỗ thì dựa vào cách thức của người khách hàng sử dụng rượu.

5. Hồ sơ xin cấp giấy phép bán lẻ rượu

Hiện nay, để chủ sở sở kinh doanh, doanh nghiệp xin cấp được giấy phép bán rượu thì phải chuẩn bị các loại giấy tờ như sau:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.
 • Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.
 • Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

6. Thủ tục xin giấy phép bán lẻ rượu

Để có thể xin được giấy phép bán lẻ rượu hợp lệ, điều đầu tiên thương nhân bán lẻ rượu gửi 01 bộ hồ sơ như trên về Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, thẩm định và cấp giấy phép bán lẻ rượu cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.


7. Thời gian xin giấy phép bán lẻ rượu

Hiện nay, để tiến hành xin giấy phép bán lẻ rượu, chủ cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp có thể lựa chọn nhiều phương thức khác nhau như thực hiện thủ tục hành chính trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền, nộp hồ sơ qua được bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng thông tin dịch vụ công.

Tuy vậy, dù xin giấy phép bán lẻ rượu theo hình thức nào thì thời gian để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính cũng chỉ kéo dài 10 ngày làm việc.


8. Lệ phí cấp giấy phép bán lẻ rượu

Lệ phí cấp giấy phép bán lẻ rượu hiện nay được thu theo quy định của Bộ tài chính. Xuất phát từ việc các đối tượng xin giấy phép bán lẻ rượu sẽ không phải nộp phí xin giấy phép bán lẻ rượu, nên thay vào đó bạn phải nộp phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại như sau:

 • Tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
 • Tại các khu vực khác: bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tại các Tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh.

9. Thời hạn của giấy phép bán lẻ rượu

Căn cứ quy định tại khoản 20 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP, thời hạn của giấy phép bán lẻ rượu là 05 năm.

Tuy vậy tại khoản 1 Điều 27 Nghị định 105/2017/NĐ-CP có quy định về cấp lại giấy phép kinh doanh rượu trong trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực. Theo đó, trước khi hết hạn 30 ngày, nếu muốn tiếp tục kinh doanh bán lẻ rượu, thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép bán lẻ rượu. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.


10. Trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu

Trường hợp có thay đổi các nội dung của giấy phép, thương nhân phải gửi hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung về cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Các trường hợp thông tin trên giấy phép bán lẻ rượu bị sai mà thương nhân có thể thực hiện thủ tục sửa đổi giấy phép bao gồm:

 • Sai tên thương nhân, địa chỉ, số điện thoại, Email của doanh nghiệp;
 • Sai thông tin các Nhà cung cấp rượu cho doanh nghiệp;
 • Sai các chủng loại rượu thương nhân kinh doanh.

Hồ sơ sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu được quy định gồm những giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu (theo mẫu số 3 ban hành kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP);
 • Bản sao Giấy phép bán lẻ rượu đã cấp;
 • Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.
Trình tự, thủ tục xin giấy phép bán lẻ rượu
Trình tự, thủ tục xin giấy phép bán lẻ rượu

11. Các trường hợp cấp lại giấy phép bán lẻ rượu

Phụ thuộc vào trường hợp cụ thể cần cấp lại giấy phép bán lẻ rượu mà trình tự thực hiện thủ tục khác nhau. Theo đó, thương nhân được thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép bán lẻ rượu nếu hết hạn hoặc giấy phép bị mất, hư hỏng

 • Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực: Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Thẩm quyền, thủ tục cấp lại áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.
 • Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng:
 • Thương nhân bán lẻ rượu nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) cho Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét và cấp lại giấy phép theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ; trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ; Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Hồ sơ cấp lại giấy phép bán lẻ rượu được quy định định như sau:

 • Đơn đề nghị cấp lại giấy phép bán lẻ rượu theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP.
 • Bản gốc hoặc bản sao giấy phép bán lẻ rượu đã cấp (nếu có).

12. Chế độ báo cáo

Khi thực hiện kinh doanh bằng phương thức bán lẻ rượu, thương nhân phải tuân thủ chế độ báo cáo sau:

 • Trước ngày 20 tháng 01 hàng năm, thương nhân có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh rượu năm trước của đơn vị mình về cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép.
 • Trước ngày 30 tháng 01 hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại trên địa bàn về Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng.
 • Trước ngày 15 tháng 02 hàng năm, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại, tình hình bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ năm trước trên địa bàn về Sở Công Thương.
 • Trước ngày 28 tháng 02 hàng năm, Sở Công Thương có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình sản xuất rượu, tình hình phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu, tình hình bán rượu tiêu dùng tại chỗ năm trước trên địa bàn về Bộ Công Thương.

13. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân bán lẻ rượu

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân bán lẻ rượu là một trong những nội dung được quy định tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 18 Nghị định 105/2017/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

 • Mua, bán rượu có nguồn gốc hợp pháp;
 • Niêm yết bản sao hợp lệ giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền; cấp tại các địa điểm bán rượu của thương nhân và chỉ được mua, bán rượu theo nội dung ghi trong giấy phép đã được cấp;
 • Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu theo nội dung ghi trong giấy phép;
 • Bán rượu cho thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ hoặc bán trực tiếp cho người mua tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân theo nội dung ghi trong giấy phép.

14. Cơ sở pháp lý

 • Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh rượu;
 • Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về giấy phép bán lẻ rượu.

Luật Quang Huy là không chỉ là địa chỉ uy tín trong việc tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà còn có bề dày kinh nghiệm trong việc xin các giấy phép con cho doanh nghiệp.

Nếu sau khi đọc bài viết, bạn đọc vẫn còn vướng mắc chưa được giải quyết thì vui lòng liên hệ tới Tổng đài 19006671, các chuyên viên, Luật sư của chúng tôi sẽ hỗ trợ giải đáp tất cả cho bạn.

Trân trọng./.

5/5 - (3 bình chọn)

TÁC GIẢ BÀI VIẾT

Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Cố vấn cao cấp, giảng viên khoa pháp luật kinh tế – trường Đại học Luật Hà Nội. Tốt nghiệp Thạc sĩ Luật Đại học Duke (Hoa Kỳ), có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các công ty luật lớn trên thế giới.
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
chat-zalo
phone-call

TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY!

Scroll to Top
Mục lục