Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh
Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp luôn phải đảm bảo tuân theo những quy định tùy theo loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh,... Để giải đáp được cho bạn đọc về tất cả các vấn đề liên quan đến các vấn đề này, Luật Quang Huy đã bổ sung đường dây nóng tư vấn luật doanh nghiệp. Nếu bạn đang có nhu cầu được hỗ trợ, hãy liên hệ ngay cho Luật sư của chúng tôi qua hotline 09.678910.86 để được hỗ trợ tư vấn giải đáp!

Bạn đang có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh?

Việc thực hiện thủ tục thay đổi không hề đơn giản!

Làm thế nào để thực hiện thay đổi đăng ký đúng quy định pháp luật?

Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ giải đáp cho bạn đọc về vấn đề này.


1. Những trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh?

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Chi nhánh được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh độc lập với giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của công ty chủ quản.

Khi thay đổi bất kỳ nội dung hoạt động nào của chi nhánh, doanh nghiệp đều phải tiến hành thủ tục thay đổi giấy phép hoạt động chi nhánh.

Thay đổi ngành nghề kinh doanh chi nhánh là một trong những thủ tục mà doanh nghiệp cần thực hiện khi có nhu cầu muốn chi nhánh kinh doanh thêm một ngành nghề hoặc muốn thu hẹp ngành nghề kinh doanh lại.

Do chi nhánh chỉ được phép kinh doanh những ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp đó.

Các trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh:

 • Đổi tên chi nhánh: đối với trường hợp đổi tên riêng chi nhánh, đổi tên viết tắt chi nhánh, đổi tên tiếng nước ngoài của chi nhánh hoặc thay đổi do sự thay đổi tên của công ty dẫn đến sự điều chỉnh tên của chi nhánh;
 • Thay đổi địa chỉ chi nhánh: có thể là sự thay đổi địa chỉ chi nhánh sang cùng quận hoặc khác quận;
 • Thay đổi thông tin liên hệ của chi nhánh:như số điện thoại, số Fax; Email, Website;
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh của chi nhánh: như bổ sung, điều chỉnh, giảm ngành nghề. Khi công ty giảm ngành nghề nào đó, thì chi nhánh cũng phải thực hiện giảm bớt ngành nghề giống như công ty;
 • Thay đổi người đứng đầu chi nhánh: hoặc thay đổi thông tin như chứng minh nhân dân/số hộ chiếu; chức danh; chỗ ở hiện tại của người đứng đầu chi nhánh;

Khi có các thay đổi nêu trên, người đứng đầu chi nhánh phải tiến hành thông báo thay đổi giấy phép kinh doanh chi nhánh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện đúng quy định của pháp luật


2. Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh

Tùy thuộc vào sự thay đổi của chi nhánh thì hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh chi nhánh sẽ có thành phần tài liệu khác nhau.

Tại khoản 2 Điều 62 của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP có quy định về thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh chi nhánh chính là thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh.

Sau đây là các tài liệu giấy tờ cơ bản mà người đứng đầu chi nhánh cần chuẩn bị để có cơ sở làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bạn sẽ phải linh động để bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ sao cho phù hợp với sự thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của chi nhánh.

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh trong đó liệt kê các điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh.
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/ hội đồng thành viên/ chủ sở hữu công ty về việc thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông/ hội đồng thành viên/ chủ sở hữu công ty về việc thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh
 • Bản sao y công chứng CMND/ hộ chiếu/ CCCD hoặc Giấy tờ chứng thực cá nhân khác của Người đứng đầu chi nhánh (chỉ áp dụng trong trường hợp có sự thay đổi thông tin Người đứng đầu chi nhánh)
 • Giấy ủy quyền nếu Người đứng đầu chi nhánh hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty không trực tiếp nộp hồ sơ nộp hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh chi nhánh mà ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục này.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Người đại diện theo pháp luật có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua đường chuyển phát của công ty dịch vụ hoặc nộp trực tuyến trên hệ thống công của Sở kế hoạch đầu tư nơi đặt trụ sở của chi nhánh.

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh
Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh

3. Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Theo đó thủ tục đối với cơ quan thuế như sau:

 • Bước 1: Doanh nghiệp soạn hồ sơ theo mẫu số 08-MST theo Thông tư 105/2020/TT-BTC về tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ tới cơ quan thuế để tiến hành thủ tục xin giấy xác nhận chuyển cơ quan thuế;
 • Bước 3: Nhận kết quả tại phòng trả hồ sơ (nhận mẫu 09 về việc người nộp thuế chuyển địa điểm).

3.1 Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Khi thực hiện điều chỉnh giấy phép kinh doanh chi nhánh, bạn cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ như trên và nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư nơi mà doanh nghiệp đặt trụ sở của chi nhánh.

3.2 Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Trường hợp chuyển trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đã đăng ký:

 • Doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện.

Trường hợp chuyển trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đã đăng ký:

 • Doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện dự định chuyển đến.

Thời hạn xử lý: Ngay khi nhận được hồ sơ của chi nhánh, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp biên nhận cho người nộp hồ sơ trong đó liệt kê thành phần tài liệu đã nhận và hẹn ngày trả kết quả.

3.3 Trả kết quả

Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày đã tiến hành nộp hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ thành phần hồ sơ và sẽ phản hồi lại cho doanh nghiệp.

Trường hợp chuyển trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đã đăng ký:

 • Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Trường hợp chuyển trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đã đăng ký:

 • Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện dự định chuyển đến trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở.

Trong trường hợp hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh chi nhánh không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ gửi phản hồi về hồ sơ và yêu cầu sửa đổi bổ sung giấy tờ tài liệu cho đúng với quy định của pháp luật.


4. Lệ phí thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh

Khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh, doanh nghiệp phải nộp phí thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Nhà nước đã quy định một bảng báo giá lệ phí thay đổi đăng ký kinh doanh chung để doanh nghiệp thuận tiện hơn khi tiến hành thủ tục.

Theo đó lệ phí đối với thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh là

 • 50.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).
 • Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử

(Thông tư số 130/2017/TT-BTC)


5. Thời gian thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh

Doanh nghiệp cần thực hiện đăng ký thay đổi về nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh trong vòng 10 ngày tính từ khi có thay đổi.

Sau thời gian từ 03 – 05 ngày, doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh.

Trên thực tế, nếu bạn không có kinh nghiệm trong việc thực hiện thủ tục này, thời gian thực hiện có thể kéo dài từ 1 đến 1 vài tuần.


6. Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh – Luật Quang Huy

Về cơ bản thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh là không quá phức tạp.

Tuy nhiên nếu doanh nghiệp không hiểu biết rõ về trình tự thủ tục tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh thì hồ sơ sẽ không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận do thiếu tính hợp lệ và không đầy đủ.

Việc thực hiện thủ tục trên không hề dễ dàng nhất là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Và nhờ đến một công ty luật giàu kinh nghiệm là điều cần thiết để tránh mất thời gian và chi phí.

Luật Quang Huy là đơn vị cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Với đội ngũ luật sư chuyên ngành kinh tế giỏi, giàu kinh nghiệm, uy tín, tận tình, chúng tôi tự tin cung cấp cho quý khách hàng một dịch vụ tốt nhất với chi phí hợp lý một cách dễ dàng, nhanh chóng.

Luật Quang Huy sẽ chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, bổ sung hồ sơ nếu có yêu cầu và liên hệ lấy kết quả từ Phòng đăng ký kinh doanh. Quý khách sẽ chỉ cần cung cấp thông tin, ký hồ sơ và chờ lấy kết quả.

Khi bạn sử dụng dịch vụ, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các thủ tục theo yêu cầu, theo ủy quyền của các bạn.Chúng tôi sẽ:

 • Tư vấn quy trình, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh xuyên suốt từ khi bắt đầu cho đến khi khách hàng được cấp Giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh,
 • Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh;
 • Đại diện theo ủy quyền để nộp hồ sơ điều chỉnh giấy phép và nhận kết quả tại cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Đại diện theo ủy quyền để nộp hồ sơ thông báo mẫu dấu và nhận kết quả;
 • Bàn giao giấy phép kinh doanh chi nhánh mới và con dấu (nếu có) cho chi nhánh đúng theo quy định.

Các bạn sẽ không mất công đi lại nhiều lần. Thời gian thực hiện sẽ được rút ngắn nhất có thể.

Quý khách hàng điều chỉnh giấy phép kinh doanh chi nhánh mong muốn tiết kiệm thời gian và công sức có thể liên hệ với đội ngũ tư vấn  Luật Quang Huy.

Với sự uy tín và kinh nghiệm, chúng tôi tin tưởng sẽ cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ tốt nhất và cam kết sẽ làm hài lòng khách hàng.


7. Cơ sở pháp lý

 • Luật doanh nghiệp năm 2020;
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ nội dung về thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh.

Qua bài viết này chúng tôi mong rằng sẽ giúp bạn dễ hình dung hơn về vấn đề này.

Nếu còn điều gì chưa rõ, cần hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến của Luật Quang Huy qua HOTLINE 19006588

Trân trọng./.

5/5 - (2 bình chọn)
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Cố vấn cao cấp, giảng viên khoa pháp luật kinh tế – trường Đại học Luật Hà Nội. Tốt nghiệp Thạc sĩ Luật Đại học Duke (Hoa Kỳ), có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các công ty luật lớn trên thế giới.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

GỌI 09.678910.86 NGAY

Scroll to Top