Chuyển đất thương mại dịch vụ sang đất ở

Bạn cần tư vấn luật đất đai?
Liên hệ 1900.6784 để được luật sư giải đáp hoàn toàn miễn phí!

Hiện nay có rất nhiều câu hỏi liên quan đến thủ tục chuyển từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở được gửi đến Luật Quang Huy để yêu cầu tư vấn. Vậy, đất thương mại dịch vụ là gì? Có được chuyển đất thương mại dịch vụ sang đất ở không?

Điều kiện chuyển đổi đất thương mại dịch vụ sang đất ở theo pháp luật hiện hành là như thế nào? Thẩm quyền chuyển từ đất thương mại sang đất ở được quy định ra sao?

Thủ tục chuyển đất thương mại dịch vụ sang đất ở có phức tạp không? Lệ phí chuyển đất thương mại dịch vụ sang đất ở có đắt không? Thời gian chuyển đất thương mại dịch vụ sang đất ở có lâu không?

Trong bài viết này, Luật Quang Huy sẽ phân tích và chỉ rõ cho các bạn hiểu những vấn đề được nêu trên.


1. Đất thương mại dịch vụ là gì?

Đất thương mại dịch vụ là đất được sử dụng nhằm mục đích xây dựng các cơ sở hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ hoặc xây dựng các công trình khác nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ. Theo cách phân loại được quy định tại Điều 10 Luật đất đai 2013, đất thương mại dịch vụ được phân vào nhóm đất phi nông nghiệp.


2. Có được chuyển đất thương mại dịch vụ sang đất ở không?

Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành đều xác định chủ sử dụng đất có quyền chuyển đất thương mại dịch vụ sang đất ở. Tuy nhiên việc chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp này còn phải phụ thuộc vào những điều kiện nhất định do pháp luật quy định. Bên cạnh đó, để được chuyển đất thương mại dịch vụ sang đất ở, chủ sử dụng đất còn phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép chuyển.


3. Điều kiện chuyển đổi đất thương mại dịch vụ sang đất ở

Việc chuyển đất thương mại dịch vụ sang đất ở phụ thuộc vào chính sách của từng địa phương. Cụ thể, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo 02 căn cứ:

  • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Theo Thông tư 29/2014/TT-BTNMT thì kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện phải xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã.
  • Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất. Như vậy, nếu kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cấp có thẩm quyền phê duyệt mà xác định diện tích đất thương mại dịch vụ bạn đang sở hữu được chuyển mục đích sử dụng thì phần diện tích đó sẽ được chuyển khi bạn có đơn xin chuyển.
Chuyển đất thương mại dịch vụ sang đất ở
Chuyển đất thương mại dịch vụ sang đất ở

4. Thẩm quyền chuyển từ đất thương mại sang đất ở

Theo quy định tại Điều 52 Luật đất đai 2013, để chuyển đất thương mại dịch vụ sang đất ở thì hộ gia đình, cá nhân phải được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện). Và vì vậy chính Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chủ sử dụng đất chuyển từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở.

Tuy vậy, để chuyển từ đất thương mại sang đất ở, người sử dụng đất còn phải thực hiện nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất đến Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp này Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất sẽ là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ của bạn.

Nếu hồ sơ đáp ứng được yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất theo Luật định thì cơ quan này sẽ ra quyết định cấp phép chuyển từ đất thương mại sang đất ở cho bạn.


5. Thủ tục chuyển đất thương mại dịch vụ sang đất ở

Để thực hiện thủ tục chuyển đối đất thương mại dịch vụ sang đất ở, chủ sử dụng đất thực hiện 04 bước sau:

5.1. Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người sử dụng đất chuẩn bị 01 bộ hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

5.2. Bước 2. Nộp và tiếp nhận hồ sơ

Nếu như Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan có thẩm quyền cấp phép thì Phòng tài nguyên và môi trường nơi có đất sẽ là cơ quan tiếp nhận và giải quyết thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.  Trường hợp này, người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất đến Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất để được giải quyết theo thẩm quyền.

5.3. Bước 3. Giải quyết yêu cầu

Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thẩm tra hồ sơ (dựa vào căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất), nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ thông báo và hướng dẫn người sử dụng đất bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

5.4. Bước 4: Nhận kết quả

Người sử dụng đất nhận quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi đã nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất.


6. Lệ phí chuyển đất thương mại dịch vụ sang đất ở

Khi thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở, chủ sử dụng đất thương mại dịch vụ sẽ phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước như: lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân và các khoản lệ phí khác.

  • Số tiền thuế đất mà chủ sử dụng đất thương mại dịch vụ cần phải nộp được xác định như sau:
Tiền sử dụng đất = (Giá đất ở – Giá đất lâm nghiệp) x Diện tích đất chuyển mục đích

Trong đó công thức tính số thuế phát sinh được xác định như sau:

Số thuế phát sinh = Diện tích đất cần tính thuế x Giá 1m2 đất sử dụng x Thuế suất (%)
  • Lệ phí địa chính: Tùy từng điều kiện cụ thể của từng địa bàn và chính sách phát triển kinh tế – xã hội của địa phương mà quy định mức thu cho phù hợp, đảm bảo nguyên tắc.
  • Cấp giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) nhà nước áp dụng mức thu tối đa không quá 25.000 đồng/giấy cấp mới; tối đa không quá 20.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.
  • Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: Không quá 28.000 đồng/1 lần.
  • Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính: Không quá 15.000 đồng/1 lần.

7. Thời gian chuyển đất thương mại dịch vụ sang đất ở

Thời hạn giải quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày hoặc không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế  –  xã hội khó khăn.

Tuy nhiên chủ sở hữu đất cũng nên chú ý rằng, thời gian được nêu trên được tính kể từ này cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ và không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định pháp luật; không tính thời gian mà chủ sử dụng đất hoàn thành các nghĩa vụ tài chính hay xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai.


8. Cơ sở pháp lý

  • Luật đất đai 2013;
  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;
  • Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về hồ sơ địa chính.

Qua bài viết này chúng tôi mong rằng sẽ giúp bạn nắm được rõ về đất thương mại dịch vụ cũng như thủ tục chuyển đổi đất thương mại dịch vụ sang đất ở.

Luật Quang Huy là công ty có kinh nghiệm không chỉ trong việc tư vấn pháp luật Đất đai mà còn có bề dày kinh nghiệm trong vai trò là hỗ trợ các thủ tục liên quan đến sổ đỏ và là Luật sư biện hộ cho nhiều tranh chấp Đất đai trong cả nước.

Nếu còn điều gì chưa rõ, cần hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Đất đai trực tuyến của Luật Quang Huy qua HOTLINE 19006588.

Trân trọng./.

Bạn cần tư vấn luật đất đai?
Liên hệ 1900.6784 để được luật sư giải đáp hoàn toàn miễn phí!
5/5 - (1 bình chọn)
guest
Công khai
Không công khai
(Không công khai)
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

ĐẶT CÂU HỎI MIỄN PHÍ!

Scroll to Top
Mục lục