Chế độ thai sản cho chồng khi vợ không tham gia bhxh

Chế độ thai sản cho chồng khi vợ không tham gia bhxh
Thai sản không chỉ là quyền lợi của người lao động nữ mà còn là của người lao động nam có vợ sinh con. Với mong muốn hỗ trợ đảm bảo cho người lao động nhận đủ số tiền trợ cấp này, Luật Quang Huy bổ sung thêm đường dây nóng tư vấn chế độ thai sản. Nếu bạn đang có nhu cầu tư vấn chế độ thai sản, hãy liên hệ ngay cho Luật sư chúng tôi qua Tổng đài 19006573 để được tư vấn.

Nhiều người thắc mắc vợ không tham gia bảo hiểm xã hội chồng tham gia thì có được hưởng trợ cấp thai sản không hay không biết rằng người lao động nam khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội nếu có vợ sinh con họ cũng có thể được hưởng chế độ thai sản dẫn đến bỏ lỡ quyền lợi. Qua bài viết này, Luật Quang Huy sẽ gửi tới bạn đọc nội dung vấn đề: Chế độ thai sản cho chồng khi vợ không tham gia BHXH theo quy định hiện hành.


1. Vợ không tham gia bhxh chồng tham gia thì có được hưởng trợ cấp thai sản không

Người chồng trong trường hợp này sẽ được hưởng trợ cấp thai sản nếu họ đáp ứng điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm.

Cụ thể, căn cứ tại Điểm e Khoản 1 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định thì Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con đối tượng được hưởng chế độ thai sản.

Lao động nam sẽ đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản khi: tại thời điểm mà vợ sinh con, lao động nam phải đang tham gia bảo hiểm xã hội tại tháng đó

Đồng thời, căn cứ tại Điểm a Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, quy định về điều kiện chế độ thai sản cho chồng khi vợ không tham gia bảo hiểm xã hội: đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Tóm lại, người chồng sẽ được hưởng hai loại chế độ với hai điều kiện riêng biệt sau đây:

  • Nếu tại tháng vợ sinh con, họ đang tham gia đóng bảo hiểm thì sẽ được nghỉ khi vợ sinh hưởng nguyên lương; 
  • Nếu trong vòng 12 tháng trước khi vợ sinh, họ có đóng đủ 06 tháng bảo hiểm trở lên thì sẽ được hưởng chế độ thai sản một lần.

Lưu ý: trường hợp vợ sinh con trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Trường hợp sinh con từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Chế độ thai sản cho chồng khi vợ không tham gia bhxh


2. Mức hưởng và thời gian hưởng chế độ thai sản cho chồng khi vợ không tham gia bhxh

2.1 Mức hưởng và thời gian hưởng chế độ nghỉ thai sản của chồng

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội quy định về thời gian được nghỉ việc hưởng thai sản cho chồng khi vợ không tham gia bảo hiểm xã hội sinh con như sau:

  • 05 ngày làm việc;
  • 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
  • Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
  • Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Như vậy, khi vợ sinh con, chồng sẽ được nghỉ từ 5 đến 14 ngày làm việc tùy từng trường hợp theo quy định nêu trên. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho nam khi vợ không tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định trên được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Mức hưởng cụ thể cho mỗi ngày nghỉ này sẽ được tính theo công thức sau đây:

Mức hưởng = Mức lương bình quân đóng bảo hiểm của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng thai sản/24 x số ngày được nghỉ.

Nếu người chồng đóng bảo hiểm dưới 6 tháng thì mức bình quân tiền lương sẽ là số tiền lương của các tháng đóng bảo hiểm xã hội.

2.2 Mức hưởng đối với chế độ thai sản một lần cho nam khi vợ sinh

Theo quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, mức trợ cấp một lần được cho chế độ thai sản cho chồng khi vợ có tham gia bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Mức lương cơ sở trong năm 2020 là 1.490.000 đồng. Như vậy mức hưởng trợ cấp một lần sau sinh của người lao động nam khi đóng đủ thời gian trong trường hợp này sẽ bằng: 1.490.000 đồng x 2 = 2.980.000 đồng. 

Có thể thấy, quy định về vấn đề này so với chế độ thai sản cho chồng khi vợ không tham gia bảo hiểm xã hội 2019 không có gì khác biệt.


3. Thủ tục hưởng chế độ thai sản cho chồng khi vợ không tham gia bhxh

3.1 Chuẩn bị hồ sơ hưởng

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản của chồng khi vợ không tham gia bảo hiểm xã hội hoặc đóng nhưng không đủ thời gian quy định bao gồm các loại giấy tờ sau đây theo quy định tại Điểm 2.2.4 và 2.2.5 Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31 tháng 01 năm 2019:

  • Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh của con.
  • Trường hợp sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi mà giấy chứng sinh không thể hiện thì có thêm giấy tờ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thể hiện việc sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.
  • Trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ thể hiện con chết.

3.2 Nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội quy định về thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với chồng như sau:

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

Mà tại điều 101 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về hồ sơ hưởng chế độ thai sản. Như vậy, 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc thì người lao động nam cần chuẩn bị hồ sơ hưởng chế độ nghỉ thai sản cho chồng như đã nêu ở trên và nộp cho người sử dụng lao động.

3.3 Giải quyết hồ sơ

Căn cứ tại Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, thời hạn giải quyết chế độ thai sản đối với chồng như sau:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thai sản cho nam từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

Thời hạn giải quyết tối đa là 25 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nộp đủ hồ sơ cho người sử dụng dụng lao động, trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3.4 Trả kết quả và giải quyết tiền chế độ

Sau khi xem xét và xét duyệt hồ sơ hợp lệ, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ chi trả trợ cấp qua tài khoản ngân hàng của đơn vị sử dụng lao động với trường hợp người nộp hồ sơ là người sử dụng lao động kèm kết quả giải quyết (Danh sách C70a-HD) và tiền trợ cấp qua tài khoản của đơn vị sử dụng lao động để chi trả cho người lao động đăng ký nhận tiền mặt hoặc qua tài khoản của người lao động.


Trên đây là toàn bộ phần giải đáp của chúng tôi về vấn đề chế độ thai sản cho chồng khi vợ không tham gia đóng bảo hiểm. Nếu bạn đọc có vấn đề thắc mắc về các nội dung liên quan, vui lòng liên hệ trực tiếp đến Tổng đài tư vấn luật bảo hiểm xã hội trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được hỗ trợ giải đáp.

Trân trọng./.

Đánh giá
Picture of Đội ngũ tác giả Công ty Luật Quang Huy
Đội ngũ tác giả Công ty Luật Quang Huy
Với phương châm "Luật sư của mọi nhà", Luật Quang Huy đang nỗ lực không ngừng để tạo nên một hành lang pháp lý vững chắc, an toàn cho Quý khách hàng!
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

HOTLINE TƯ VẤN BHXH

Scroll to Top