Bảo hiểm y tế cho thân nhân của người có công với cách mạng

Bảo hiểm y tế cho thân nhân người có công với cách mạng
Nếu có vấn đề cần giải đáp thắc mắc về bảo hiểm y tế, bạn vui lòng liên hệ ngay qua số điện thoại Tổng đài hỏi đáp bảo luật bảo hiểm y tế 19006573 để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến. Trân trọng.

Chồng tôi là người có công với cách mạng thì tôi có được cấp thẻ bảo hiểm y tế không?

Mức hưởng thẻ bảo hiểm y tế theo chế độ thân nhân của người có công với cách mạng như thế nào?

Thủ tục xin cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân ra sao? Mong luật sư sẽ giải đáp thắc mắc cho tôi.


Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc lên tổng đài tư vấn Luật Quang Huy, với vấn đề của bạn tôi xin giải đáp cho bạn như sau:


1. Thân nhân người có công với cách mạng được hiểu như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 31/2013/NĐ-CP thì khái niệm thân nhân được hiểu như sau:

1. Thân nhân người có công là cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi). Thân nhân liệt sĩ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.

Vậy đối tượng thân nhân người có công với cách mạng được xác định là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con hoặc là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ được pháp luật thừa nhận.

Mặc dù, các đối tượng này không phải là người trực tiếp có công với cách mạng nhưng có quan hệ trực tiếp gắn bó đối với người có công với cách mạng nên được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước.

Ngoài ra, theo khoản 12 Điều 3 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014, các đối tượng được coi là thân nhân người có công với cách mạng còn bao gồm:

 • Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của các đối tượng: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhim chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
 • Con đẻ từ đủ 6 tuổi trở lên của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học không tự lực được trong sinh hoạt hoặc suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt được hưởng trợ cấp hàng tháng.

Như vậy, theo quy định trên nếu chồng bạn là người có công với cách mạng thì bạn sẽ được hưởng ưu đãi của Nhà nước đối với thân nhân của người có công với cách mạng về chế độ cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.


2. Mức hưởng bảo hiểm y tế của thân nhân người có công với cách mạng

Mức hưởng của bảo hiểm y tế dành cho đối tượng là thân nhân của người có công với cách mạng được quy định tại điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các khoản 3, 4, 8, 9, 11 và 17 Điều 3 Nghị định này;

e) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2, khoản 12 Điều 3 và khoản 1 và 2 Điều 4 Nghị định này;

Như vậy theo quy định trên thì mức hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng là thân nhân của người có công với cách mạng sẽ được chia ra làm hai trường hợp như sau:

 •  Một là: Nếu bạn thuộc đối tượng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ thì sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả .
 • Hai là: Nếu bạn thuộc các trường hợp còn lại thì sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 95% chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả.
Bảo hiểm y tế cho thân nhân người có công với cách mạng
Bảo hiểm y tế cho thân nhân người có công với cách mạng

3. Thủ tục, hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế theo đối tượng thân nhân người có công với cách mạng

3.1 Hồ sơ tham gia bảo hiểm y tế cho đối tượng thân nhân của người có công với cách mạng

Để được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo đối tượng thân nhân người có công với cách mạng bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

 • Bản khai của người thuộc diện mua Bảo hiểm y tế theo mẫu BH1 hoặc mẫu BH2
 • Người có công với cách mạng thuộc diện hưởng trợ cấp một lần; (trường hợp này phải kèm thêm bản sao Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến; Huân chương Chiến thắng, Huy chương Chiến thắng).
 • Danh sách tổng hợp đề nghị mua thẻ bảo hiểm y tế của phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện, thành phố (Mẫu BHYT-BH1 hoặc Mẫu BHYT- BH2).

Theo đó khi đi nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng thân nhân người có công với cách mạng bạn nên mang theo thẻ chứng minh nhân dân bản gốc.

3.2 Thủ tục tham gia bảo hiểm y tế cho thân nhân của người có công công với cách mạng

Theo quy định tại Thông tư 25/2016/TT-BLĐTBXH để xác định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế phải bảo đảm đủ căn cứ, cụ thể như sau:

 • Quyết định công nhận và giải quyết chế độ của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đối với Người có công với cách mạng, cựu chiến binh; thân nhân người có công với cách mạng; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ; người phục vụ người có công với cách mạng;
 • Danh sách hàng năm được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) xác nhận đối với người thuộc hộ gia đình nghèo; người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;
 • Quyết định trợ cp xã hội hằng tháng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) đối với người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;
 • Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh đối với trẻ em dưới 6 tuổi. Trường hợp trẻ em chưa có các giấy tờ trên thì căn cứ vào xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký thường trú về việc chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế hoặc Giấy tạm trú hoặc Sổ tạm trú;
 • Danh sách do Cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý xác định đối với học sinh, sinh viên đang theo học tại cơ sở;
 • Danh sách do Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công (sau đây gọi là Cơ sở nuôi dưỡng) xác định đối với đối tượng là người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội được nuôi dưỡng trong cơ sở.

Bạn chỉ cần gửi hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Sau đó, Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận các giấy tờ quy định có trách nhiệm xác nhận bản khai, lập danh sách đề nghị mua thẻ bảo hiểm y tế tại địa phương gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ quy định có trách nhiệm kiểm tra đối tượng thuộc diện được mua bảo hiểm y tế, đảm bảo nguyên tắc không cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế; lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế chuyển Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ quy định tại có trách nhiệm kiểm tra, rà soát và làm thủ tục mua bảo hiểm y tế.


4. Cơ sở pháp lý

 • Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014
 • Nghị định 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
 • Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành luật bảo hiểm y tế
 • Thông tư 25/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 4, điều 1 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế

Trên đây là phần giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Bảo hiểm y tế cho thân nhân người có công với cách mạng.

Trong quá trình giải quyết nếu bạn còn thắc mắc hay chưa rõ trong bài viết này bạn vui lòng liên hệ trực tiếp đến Tổng đài tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng ./.

5/5 - (2 bình chọn)
Picture of Đội ngũ tác giả Công ty Luật Quang Huy
Đội ngũ tác giả Công ty Luật Quang Huy
Với phương châm "Luật sư của mọi nhà", Luật Quang Huy đang nỗ lực không ngừng để tạo nên một hành lang pháp lý vững chắc, an toàn cho Quý khách hàng!
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phone-call

HOTLINE TƯ VẤN BHXH

Scroll to Top