Trình tự thủ tục hoà giải tranh chấp đất đai của UBND cấp xã

Trình tự hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã (UBND cấp xã):

 •  Bước 1: Người đề nghị nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.
 • Bước 2: UBND tiếp nhận và xử lý hồ sơ
 • Bước 3: UBND cấp xã thành lập hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai
 • Bước 4: Tổ chức hòa giải và lập biên bản hòa giải

Hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã có bắt buộc không?

Trình tự thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai của UBND cấp xã như thế nào?

Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ hướng dẫn bạn trình tự thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai của UBND xã theo quy định của pháp luật.

Trình tự thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai của UBND cấp xã

Hòa giải tranh chấp đất đai của UBND cấp xã có bắt buộc không

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND xã là thủ tục bắt buộc khi giải quyết các tranh chấp đất đai.

Theo quy định tại điều 192 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định về các trường hợp trả lại đơn khởi kiện. Trong đó có trường hợp thẩm phán trả lại đơn khởi kiện khi tranh chấp chưa đủ điều kiện để khởi kiện tại tòa án.

Tranh chấp đất đai chưa đủ điều kiện khởi kiện tại tòa án là tranh chấp mà chưa được hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp theo quy định tại Điều 202 Luật đất đai năm 2013 thì được xác định là chưa có đủ điều kiện khởi kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Như vậy, để đơn khởi kiện tranh chấp đất đai được thụ lý và giải quyết tại tòa án nhân dân có thẩm quyền thì bắt buộc tranh chấp đó đã phải được hòa giải tại cơ sở.


Trình tự thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai của UBND cấp xã được thực hiện như thế nào

Bước 1: Người có yêu cầu nộp đơn yêu cầu hòa giải tại UBND cấp xã

Thẩm quyền hòa giải tranh chấp đất đai là UBND cấp xã nơi có đất

Bước 2: UBND tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: UBND cấp xã thành lập hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai

Thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải.

Thành phần Hội đồng gồm:

 • Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là Chủ tịch Hội đồng;
 • Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn; \
 • Tổ trưởng tổ dân phố đối với khu vực đô thị;
 • Trưởng thôn, ấp đối với khu vực nông thôn; đại diện của một số hộ dân sinh sống lâu đời tại xã, phường, thị trấn biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa đất đó; cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn.
 • Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể mời đại diện Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Bước 4: Tổ chức hòa giải và lập biên bản hòa giải

Tổ chức cuộc họp hòa giải có sự tham gia của các bên tranh chấp, thành viên Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Việc hòa giải chỉ được tiến hành khi các bên tranh chấp đều có mặt.

Trường hợp một trong các bên tranh chấp vắng mặt đến lần thứ hai thì được coi là việc hòa giải không thành.

Kết quả hòa giải tranh chấp đất đai phải được lập thành biên bản, gồm có các nội dung:

 • Thời gian và địa điểm tiến hành hòa giải;
 • Thành phần tham dự hòa giải;
 • Tóm tắt nội dung tranh chấp thể hiện rõ về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất đang tranh chấp, nguyên nhân phát sinh tranh chấp (theo kết quả xác minh, tìm hiểu);
 • Ý kiến của Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai;
 • Những nội dung đã được các bên tranh chấp thỏa thuận, không thỏa thuận được.

Biên bản hòa giải phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng, các bên tranh chấp có mặt tại buổi hòa giải, các thành viên tham gia hòa giải và phải đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã. Đồng thời phải được gửi ngay cho các bên tranh chấp và lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Sau thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà các bên tranh chấp có ý kiến bằng văn bản về nội dung khác với nội dung đã thống nhất trong biên bản hòa giải thành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lại cuộc họp Hội đồng hòa giải để xem xét giải quyết đối với ý kiến bổ sung và phải lập biên bản hòa giải thành hoặc không thành.


Cơ sở pháp lý

 • Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;
 • Luật Đất đai năm 2013.

Trên đây là bài viết chi tiết về trình tự thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai của UBND cấp xã.

Nếu còn những vướng mắc, cần trao đổi trực tiếp, các bạn có thể liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp đất đai của Luật Quang Huy theo HOTLINE 19006588.

Chúng tôi hân hạnh được hỗ trợ.

Trân trọng./.


5 / 5 ( 1 bình chọn )

Tại sao bạn nên chia sẻ bài viết này? Vì nó hữu ích, và hoàn toàn miễn phí :)


Tác giả bài viết

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI