Tội phản bội Tổ quốc có thể bị phạt tù hoặc tử hình

Tội phản bội tổ quốc

Trung thành với tổ quốc là nghĩa vụ tối thiểu và thiêng liêng nhất đối với mỗi công dân Việt Nam.

Trong tất cả các tội phạm được quy định tại Bộ Luật hình sự thì tội phản bội tổ quốc được xem là tội phạm nặng nhất và nguy hiểm nhất bởi tính chất đặc biệt của tội này có thể ảnh hưởng tới an ninh chính trị, trật tự xã hội và an nguy của quốc gia.

Để hiểu rõ hơn về tội phản bội tổ quốc trong luật hình sự, thông qua bài viết này, Luật Quang Huy sẽ phân tích cụ thể quy định.


1. Phản bội tổ quốc là gì?

Phản bội tổ quốc được hiểu là hành vi của công dân Việt Nam cấu kết với nước ngoài nhằm thực hiện mục đích gây hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh và chế độ xã hội chủ nghĩa của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tội phản bội tổ quốc
Tội phản bội tổ quốc

2. Hình phạt với tội phản bội tổ quốc

Phản bội tổ quốc là tội phạm nguy hiểm xâm phạm đến quan hệ xã hội quan trọng nhất của Tổ quốc.

Do vậy, hình phạt áp dụng với tội phạm này cũng là đặc biệt nghiêm khắc nhất.

2.1 Hình phạt chính

Căn cứ quy định tại Điều 108 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 thì người phạm tội có thể bị áp dụng các hình phạt chính như:

  • Tù có thời hạn;
  • Tù chung thân;
  • Tử hình.

2.1.1 Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình

Công dân Việt Nam nào câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Tội phản bội tổ quốc có thể bị tử hình
Tội phản bội tổ quốc có thể bị tử hình

2.1.2 Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm

Trường hợp người nào có hành vi câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh nhưng trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ thì chỉ chịu hình phạt trong khung là phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

2.1.3 Phạt tù từ 01 năm đến 05 năm

Thời hạn phạt tù từ 01 năm đến 05 năm chỉ áp dụng đối với người chuẩn bị phạm tội phản bội Tổ quốc.

Khi quyết định hình phạt, Tòa án căn cứ vào quy định về tội phạm này, bên cạnh đó, cân nhc tính chất và mức độ nguy him cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Điển hình, ở tội phạm này, Luật đã quy định cụ thể khung hình phạt áp dụng cho trường hợp người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Các tình tiết giảm nhẹ này được quy định tại khoản Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tuy nhiên, Tòa án có thể coi đầu thú hoặc tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ nếu các tình tiết đó hợp lý và phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án.

Tất nhiên, trường hợp người phạm tội có những tình tiết phạm tội gây nguy hiểm cho xã hội hơn hoặc mang tính chất chuyên nghiệp, tinh vi hơn thì hình phạt áp dụng sẽ cao, nặng nề nhất.

Bên cạnh đó, giống như các tội phạm khác, nếu người phạm tội thuộc các trường hợp như phụ nữ đang mang thai, người cao tuổi,… thì có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Việc xác định hình phạt chính xác cho một trường hợp phạm tội khi chưa có bản án rất khó và phức tạp.

Điều này cần có kiến thức uyên thâm và sự giàu kinh nghiệm của Luật sư, điển hình như các Luật sư của Luật Quang Huy.

Chúng tôi luôn luôn cố gắng vận dụng các quy định pháp luật. kinh nghiệm từng giải quyết các vụ án cụ thể để đưa ra tư vấn chính xác nhất cho khách hàng, đảm bảo quyền lợi khách hàng theo đúng quy định cũng như nguyên tắc hành nghề.

Nếu bạn đang cần hỗ trợ của Luật Quang Huy, đừng ngần ngại, hãy liên hệ cho chúng tôi theo Tổng đài 19006588.

2.2 Hình phạt bổ sung

Người phạm tội phản bội tổ quốc còn có thể bị tước một số quyền công dân, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.


3. Cấu thành tội phạm của tội phản bội tổ quốc

Tội phản bội tổ quốc được quy định tại Điều 108 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017

Theo đó, cấu thành tội phạm tội phản bội tổ quốc bao gồm 04 yếu tố: chủ thể, khách thể, mặt khách quan, mặt chủ quan của tội phạm.

3.1 Khách thể của tội phản bội tổ quốc

Khách thể của tội phạm là những quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ mà tội phạm xâm phạm đến.

Tội phản bội tổ quốc xâm phạm đến độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng an ninh của quốc gia.

Đây chính là khách thể của tội phạm này.

Tội phản bội tổ quốc xâm phạm đến độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ
Tội phản bội tổ quốc xâm phạm đến độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ

3.2 Chủ thể của tội phản bội tổ quốc

Chủ thể của tội phản bội tổ quốc là chủ thể đặc biệt.

Do hành vi khách quan của tội phạm này là câu kết với nước ngoài và khách thể là xâm phạm đến độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng an ninh của quốc gia.

Như vậy, chủ thể của tội phạm này chỉ có thể là công dân Việt Nam. Đó là người có quốc tịch Việt Nam, có thể là người chỉ có một quốc tịch Việt Nam hoặc có thể là người có nhiều quốc tịch trong đó có quốc tịch Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam hoặc ở nước ngoài.

Về độ tuổi, chủ thể của tội phản bội tổ quốc là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên có khả năng nhận thức và làm chủ hành vi.

Người chưa đủ 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm này vì không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 12 Bộ luật hình sự.

3.3 Mặt khách quan của tội phản bội tổ quốc

Thứ nhất, hành vi khách quan của tội phản bội tổ quốc là hành vi câu kết với nước ngoài bao gồm cá nhân, tổ chức nước ngoài và tổ chức nhà nước nước ngoài.

Hành vi câu kết được hiểu là có sự phối hợp, liên kết chặt chẽ.

Các hành vi câu kết cụ thể bao gồm:

  • Thỏa thuận, bàn bạc với nước ngoài về âm mưu, kế hoạch, hương thức hoạt động nhằm gây nguy hại cho độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
  • Nhận các lợi ích vật chất như tiền bạc, vũ khí, phương tiện, kỹ thuật để chống phá nhà nước.
  • Hoạt động dựa vào các thế lực nước ngoài hoặc tiếp tay cho các thế lực nước ngoài thực hiện các âm mưu chống lại tổ quốc.

Thứ hai, về hậu quả của hành vi:

Tội phản bội tổ quốc có cấu thành hình thức vì vậy hậu quả thực tế không phải là dấu hiệu bắt buộc của tội này.

Người phạm tội khi đã thực hiện các hành vi khách quan của tội này đều phải chịu trách nhiệm hình sự.

Người chưa thực hiện hành vi của tội phạm nhưng đã tìm kiếm, chuẩn bị công cụ, phương tiện, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tội phạm thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

3.4 Mặt chủ quan của tội phản bội tổ quốc

Người thực hiện tội phạm với lỗi cố ý trực tiếp.

Người phạm tội biết rõ hành vi câu kết với nước ngoài là xâm phạm đến độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, xâm hại đến chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm ảnh hưởng, suy yếu đến tiềm lực quốc phòng, an ninh nhưng vẫn thực hiện và mong muốn hậu quả xảy ra.

Mục đích của người phạm tội này là chống chính quyền nhân dân, thay đổi chế độ chính trị, kinh tế – xã hội của quốc gia.

Đây là dấu hiệu bắt buộc của tội này.

Như vậy, nếu bạn hay người thân của bạn không có đủ các yếu tố cấu thành tội phạm này, bạn sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự cho tội phản bội tổ quốc.

Nếu cần tư vấn cụ thể hơn về cấu thành tội phạm, đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay cho Luật Quang Huy qua Tổng đài 19006588.


4. Cơ sở pháp lý

  • Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 2017.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về thắc mắc liên quan tới tội phản bội tổ quốc.

Luật Quang Huy là công ty có kinh nghiệm không chỉ trong việc tư vấn luật Hình sự mà còn có bề dày kinh nghiệm trong vai trò là Luật sư biện hộ cho nhiều vụ án Hình sự trong cả nước.

Nếu còn vấn đề thắc mắc hoặc chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn luật Hình sự trực tuyến theo số HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!

5/5 - (3 bình chọn)
Tác giả bài viết