TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP ĐỐI VỚI THÂN NHÂN NHÀ GIÁO ĐÃ TỪ TRẦN

       BHXH Việt Nam ban hành Công văn 778/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 14/2020/NĐ-CP về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu. Tuy nhiên đối với trường hợp là nhà giáo thuộc đối tượng hưởng chế độ phụ cấp nhưng đã mất thì thân nhân của nhà giáo đó sẽ được hưởng chế độ hỗ trợ tuy nhiên phải tiến hành kê khai theo mẫu tờ khai số 02 mẫu tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp đối với thân nhân nhà giáo đã từ trần. Vậy qua bài viết sau chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn đọc về nội dung mẫu tờ khai số 02:


Một số biểu mẫu có liên quan

  • Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ ngưng tham gia đóng bảo hiểm xã hội
  • Phiếu giao nhận hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội bắt buộc
  • Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 1

Nội dung mẫu tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp đối với thân nhân nhà giáo đã từ trần

Nội dung cụ thể của mẫu tờ khai số 02 về việc đề nghị giải quyết trợ cấp đối với thân nhân nhà giáo đã từ trần như sau:


TẢI MẪU SỐ 02


Tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp đối với thân nhân nhà giáo đã từ trần

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ    /2020/NĐ-CP

(Đối với thân nhân của nhà giáo đã từ trần  đề nghị hưởng trợ cấp theo Nghị định số    /2020/NĐ-CP)

Tên tôi là:(1) …………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND (hoặc Số thẻ căn cước công dân): (2)……………………………………………………………

Hiện cư trú tại (ghi rõ số nhà, xóm, xã, huyện, tỉnh):(3) ……………………………………………………

Là (4)………………………….. của ông/bà (5)…………………………………………….. đã được hưởng chế độ hưu trí từ ngày …. tháng …. năm ….. và từ trần ngày … tháng …. năm …….

Ông/Bà (6) ………………………………………………………….. trước khi nghỉ hưu làm việc tại: (7)………………………………………………………. và trước khi từ trần nhận lương hưu tại: (8)……………………………………..và có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục như sau:

Thời gian công tác Thời gian đề nghị tính trợ cấp Chức vụ, Đơn vị công tác Ghi

chú

Từ tháng/năm Đến tháng/năm Năm Tháng    
           
           
           
Cộng:      

      Căn cứ quy định tại Nghị định số    /2020/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2020 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu; đại diện cho gia đình, tôi đề nghị được giải quyết hưởng trợ cấp theo quy định đối với ông/bà ……………………………….

Tôi xin thay mặt các thân nhân cam kết về nội dung kê khai và không để xảy ra tranh chấp về khoản tiền trợ cấp này, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…., ngày … tháng … năm …
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (1) Quan hệ với nhà giáo đã từ trần (vợ, chồng, con…).

TẢI MẪU SỐ 02


Hướng dẫn cách kê khai mẫu tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp đối với thân nhân nhà giáo đã từ trần

Nội dung mẫu tờ khai số 02 được hướng dẫn điền như sau:

1. Họ và tên nhân thân của người nhà giáo được hưởng chế độ hỗ trợ nhưng đã từ trần.

2. Số chứng minh nhân dân của nhân thân của người nhà giáo được hưởng chế độ hỗ trợ nhưng đã từ trần.

3. Địa chỉ nơi cư trú của nhân thân của người nhà giáo được hưởng chế độ hỗ trợ nhưng đã từ trần

4. Viết rõ mối quan hệ với nhà giáo đã từ trần (vợ, chồng, con…)

5. Họ và tên của người nhà giáo được hưởng chế độ hỗ trợ nhưng đã từ trần.

7. Viết cụ thể địa chỉ làm việc của người nhà giáo được hưởng chế độ hỗ trợ trước từ trần.

8. Thông tin về nơi hưởng chế độ hưu trí của của người nhà giáo được hưởng chế độ hỗ trợ trước từ trần


Dịch vụ tư vấn soạn thảo văn bản

  • Tư vấn luật lao động qua tổng đài 19006588.
  • Công ty Luật Quang Huy cung cấp mọi dịch vụ soạn thảo văn bản pháp luật.
  • Dịch vụ tư vấn luật lao động.

      Công ty Luật Quang Huy chuyên tư vấn, soạn thảo hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến dịch vụ tư vấn luật lao động.


      Trên đây là: Mẫu tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp đối với thân nhân nhà giáo đã từ trần.Trong quá trình giải quyết vấn đề nếu còn có thắc mắc hay chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi tới Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được giải đáp, hướng dẫn chi tiết.

        Trân trọng./.


 

Đánh giá

Tại sao bạn nên chia sẻ bài viết này? Vì nó hữu ích, và hoàn toàn miễn phí :)


Tác giả bài viết

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI