Thừa kế

Khi nào di chúc vô hiệu? Hậu quả pháp lý của di chúc vô hiệu

Di chúc vô hiệu

Trường hợp di chúc vô hiệu toàn bộ bao gồm: do không đáp ứng các điều kiện để di chúc hợp pháp hoặc thuộc trường hợp di chúc không có hiệu lực pháp luật. Trường hợp di chúc vô hiệu 1 phần bao gồm: đáp ứng được hết các điều kiện để di chúc hợp …

Khi nào di chúc vô hiệu? Hậu quả pháp lý của di chúc vô hiệu Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI